Yuan maakt mooie comeback

Marktrapport

Vanmorgen maakte China productiecijfers en kleinhandelsdata bekend. Goed nieuws: De Chinese economie herstelt verder na de coronaterugval eerder dit jaar. De positieve groeidynamiek gaat hand in hand met een versterking van de yuan.

De eerste fase van het Chinese herstel kwam vooral van de aanbodzijde. Zodra het coronavirus onder controle was, startten de bedrijven snel terug op. Ondertussen bevindt de productie zich opnieuw 5.6% boven het vergelijkbare niveau vorig jaar. Meer nog, ook over heel 2020 (YTD) is de achterstand in de productie opgehaald (0.4% j/j). Het herstel in vraag/consumptie verloopt meer geleidelijk. De kleinshandelsverkopen stegen in augustus voor het eerst boven het niveau van vorig jaar (0.5% j/j) uit, maar voor heel 2020 moet nog heel wat terrein worden goedmaakt (-8.6% YTD). China heeft het virus beter onder controle dan de andere economische blokken en kan zich het label van koploper in het herstel toe-eigenen. Verder herstel moet in de eerste plaats komen van de binnenlandse vraag, eerder dan van export. Het is positief dat ook niet-essentiële consumptie aantrekt, een teken dat het openbaar leven langzaam maar zeker herstelt.

De relatief goede cijfers hebben hun invloed op het fiscaal en monetaire beleid. China versoepelde het beleid aanzienlijk om het herstel aan te zwengelen. De nood aan verdere versoepeling neemt af. Zeker vergeleken met andere centrale banken, die de markt nog steeds proberen te overtuigen dat ze het beleid extreem soepel zullen houden, kan de Chinese centrale bank (PBOC) een meer afwachtende houding aannemen. Ze kan iets meer gewicht geven aan het beperken van eventuele overdrijvingen, onder meer in de vastgoedmarkt.

Het ‘relatieve’ monetaire beleid vergeleken met de rest van de wereld is niet de enige drijfveer voor de yuan. Algemene dollarsterkte bij risico-aversie of de spanningen met de VS inzake handel of andere (geo)politieke topics, vertroebelden vaak het sentiment ten aanzien van de Chinese munt. Bovendien houdt de PBOC een stevige vinger in de pap bij het ‘sturen’ van de yuan. Toch zijn we sinds juni in een context aanbeland waar de yuan kan/mag profiteren van de algemene dollardaling. Sinds eind juli wint de yuan ook (zij het beperkt) terrein tegen de euro. De extreem lage reële rente in de VS, maakt de dollar voor Chinese ingezeten minder interessant. Bovendien, in de mate dat het herstel in China nu moet komen van binnenlandse vraag, eerder dan van productie en export, is een sterkere munt geen obstakel.

Hoe ver moet deze beweging gaan? Op korte termijn heeft de yuan waarschijnlijk voldoende sterke kaarten om te blijven profiteren van een verdere algemene USD-daling. Na de breuk beneden USD/CNY 7.84/83 is het technische beeld voor de yuan aanzienlijk verbeterd (zie grafiek). Er is intermediaire steun op 6.7150. De volgende belangrijke steun tekent zich af op 6.60. Deze technische grafieken capteren natuurlijk vooral de algemene verslechtering van het beeld voor de US dollar. We blijven voorzichtiger over een verdere stijging van de yuan ten aanzien van de euro. Inzake economische en andere nieuwstopics, blijft de yuan, zoals munten van andere opkomende landen, gevoelig voor een eventuele correctie in risicovolle activa. Oplopende onzekerheid/spanning over de relatie tussen de VS en China naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen, kan mogelijk de remonte van de yuan tegen de dollar (tijdelijk) afremmen.

Figuur - USD/CNY (blauw) en EUR/CNY (rood): yuan herstelt 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.