Yuan maakt mooie comeback

Marktrapport

Vanmorgen maakte China productiecijfers en kleinhandelsdata bekend. Goed nieuws: De Chinese economie herstelt verder na de coronaterugval eerder dit jaar. De positieve groeidynamiek gaat hand in hand met een versterking van de yuan.

De eerste fase van het Chinese herstel kwam vooral van de aanbodzijde. Zodra het coronavirus onder controle was, startten de bedrijven snel terug op. Ondertussen bevindt de productie zich opnieuw 5.6% boven het vergelijkbare niveau vorig jaar. Meer nog, ook over heel 2020 (YTD) is de achterstand in de productie opgehaald (0.4% j/j). Het herstel in vraag/consumptie verloopt meer geleidelijk. De kleinshandelsverkopen stegen in augustus voor het eerst boven het niveau van vorig jaar (0.5% j/j) uit, maar voor heel 2020 moet nog heel wat terrein worden goedmaakt (-8.6% YTD). China heeft het virus beter onder controle dan de andere economische blokken en kan zich het label van koploper in het herstel toe-eigenen. Verder herstel moet in de eerste plaats komen van de binnenlandse vraag, eerder dan van export. Het is positief dat ook niet-essentiële consumptie aantrekt, een teken dat het openbaar leven langzaam maar zeker herstelt.

De relatief goede cijfers hebben hun invloed op het fiscaal en monetaire beleid. China versoepelde het beleid aanzienlijk om het herstel aan te zwengelen. De nood aan verdere versoepeling neemt af. Zeker vergeleken met andere centrale banken, die de markt nog steeds proberen te overtuigen dat ze het beleid extreem soepel zullen houden, kan de Chinese centrale bank (PBOC) een meer afwachtende houding aannemen. Ze kan iets meer gewicht geven aan het beperken van eventuele overdrijvingen, onder meer in de vastgoedmarkt.

Het ‘relatieve’ monetaire beleid vergeleken met de rest van de wereld is niet de enige drijfveer voor de yuan. Algemene dollarsterkte bij risico-aversie of de spanningen met de VS inzake handel of andere (geo)politieke topics, vertroebelden vaak het sentiment ten aanzien van de Chinese munt. Bovendien houdt de PBOC een stevige vinger in de pap bij het ‘sturen’ van de yuan. Toch zijn we sinds juni in een context aanbeland waar de yuan kan/mag profiteren van de algemene dollardaling. Sinds eind juli wint de yuan ook (zij het beperkt) terrein tegen de euro. De extreem lage reële rente in de VS, maakt de dollar voor Chinese ingezeten minder interessant. Bovendien, in de mate dat het herstel in China nu moet komen van binnenlandse vraag, eerder dan van productie en export, is een sterkere munt geen obstakel.

Hoe ver moet deze beweging gaan? Op korte termijn heeft de yuan waarschijnlijk voldoende sterke kaarten om te blijven profiteren van een verdere algemene USD-daling. Na de breuk beneden USD/CNY 7.84/83 is het technische beeld voor de yuan aanzienlijk verbeterd (zie grafiek). Er is intermediaire steun op 6.7150. De volgende belangrijke steun tekent zich af op 6.60. Deze technische grafieken capteren natuurlijk vooral de algemene verslechtering van het beeld voor de US dollar. We blijven voorzichtiger over een verdere stijging van de yuan ten aanzien van de euro. Inzake economische en andere nieuwstopics, blijft de yuan, zoals munten van andere opkomende landen, gevoelig voor een eventuele correctie in risicovolle activa. Oplopende onzekerheid/spanning over de relatie tussen de VS en China naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen, kan mogelijk de remonte van de yuan tegen de dollar (tijdelijk) afremmen.

Figuur - USD/CNY (blauw) en EUR/CNY (rood): yuan herstelt 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.