ECB geeft euro groen licht

Marktrapport

Vorige week donderdag staken ze bij de ECB de hoofden bij elkaar. Echt veel leverde die beleidsvergadering niet op. De belangrijkste parameters van het monetaire beleid bleven onaangepast: de depositorente bedraagt -0,50% en de omvang van het crisisprogramma PEPP €1 350 miljard. Recent ontstonden twijfels of de ECB de volledige capaciteit van PEPP wel zou benutten. ECB-voorzitster Lagarde gaf duidelijk aan van wel.

Waar menig analist donderdag vooral naar uitkeek was Lagarde’s mening over de forse appreciatie van de eurowisselkoers in de afgelopen maanden. ECB-hoofdeconoom Lane stak twee weken geleden het vuur daaromtrent aan de lont. Het begeleidend communiqué maakt een eervolle vermelding van de munt als een op te volgen factor. Maar tijdens de persconferentie reageerde de Française eerder sec en volgens script: de euro is geen doelstelling van de ECB. Officieel maakt Frankfurt zich dus voorlopig niet te veel zorgen. Intern groeit de verdeeldheid wel. Lane, Villeroy maar sinds dit weekend ook Lagarde scharen zich in het kamp dat de ongewenste neveneffecten van een sterke munt vreest. Schnabel en Vasliauskas leiden het kamp aan de andere zijde. Wordt zeker nog vervolgd.

De nieuwe voorspellingen voor groei en vooral inflatie verdedigen uiteraard het officiële standpunt. De ECB stelde de groei voor dit jaar opwaarts bij van -8,7% tot -8%. De heropleving in de daaropvolgende jaren is daardoor ietsje minder uitbundig: 5% in 2021 en 3,2% in 2022. De inflatievooruitzichten waren zonder meer een verrassing. 2020 bleef onveranderd op 0,3% terwijl volgend jaar een opwaardering tot 1% kreeg (van 0,8%). Dat is opvallend in het licht van de sterke(re) euro en bijhorende neerwaartse inflatiedruk. Het suggereert verder dat de markt niet meteen meer monetaire stimulus moet verwachten. De euro pikte die signalen gretig op. EUR/USD ging er aanvankelijk als een speer vandoor en ging even zelfs voorbij 1,19 maar kwam later op de stappen terug. Dat had voornamelijk te maken met een kentering van het risicosentiment en een algemene dollarvoorkeur.

Van de ECB springen we nog even naar de Fed op woensdag. Op de eerste beleidsvergadering sinds de wijziging aan het monetair kader gaat de aandacht vooral naar eventuele aanpassingen rond ‘forward guidance’. Zal Powell het bijgeschaafde monetaire mandaat al concretiseren, bijvoorbeeld met een werkgelegenheidsdoelstelling? Het kan de marktverwachtingen rond het toekomstig beleid cementeren, voor zover dat dit momenteel nog niet het geval is. Net daarom is elke speculatie daaromtrent volgens ons wat voorbarig. Het marginaal nut is in de huidige omstandigheden quasi nihil en dat beseffen ze in Washington allicht ook. De denkoefening is waarschijnlijk wel volop bezig en dat alleen kan al voldoende zijn om de dollar in het defensief te houden, vooral tegen een euro die de spreekwoordelijke ‘go’ van de ECB kreeg. Voor Powell (en de Amerikaanse economie) is de zwakkere dollar alvast geen probleem. EUR/USD kan wat ons betreft de komende dagen dan ook gerust wat hoger binnen de opwaartse handelsband.
 

EUR/USD kan de komende dagen opnieuw hoger binnen opwaartse handelsband.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.