Sleutel van 2019 in de handen van de balans?

Marktrapport

Er was de voorbije weken heel wat te doen over de rentecyclus in de VS en de EMU. De Fed stelde in december haar verwachtingen bij van 4 renteverhogingen deze cyclus (3 in 2019 en 1 in 2020) tot 3 (2 in 2019, 1 in 2020). De markt houdt rekening met een scenario waarin de beleidsrente deze cyclus piekt op de huidige niveaus. De ECB houdt sinds vorig jaar de lijn dat een 1e renteverhoging ten vroegste voor het laatste kwartaal van dit jaar is. De markt speelt op dit ogenblik met de idee dat die er pas zal komen eind 2020. De renteverwachtingen zullen de aandacht blijven trekken, maar de echte hoofdrol voor het monetaire beleid is dit jaar waarschijnlijk weggelegd voor de balansen van de centrale bankiers. Dat thema bleef tot nu vaak onderbelicht.

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank zal soepel blijven zolang ze vasthoudt aan het principe van een constant balanstotaal. Via de aankoop van voornamelijk overheidsobligaties gebruikte de ECB haar balans de voorbije jaren om de markt te voorzien van liquiditeit. Hoewel het programma eind 2018 stopte, zal de ECB dit jaar voor €167.5 miljard overheidsobligaties kopen. Ze herinvesteert immers de middelen van obligaties op vervaldag. Rekening houdend met het totale bedrag (€2171 miljard) en de gemiddelde gewogen looptijd (7.37 jaren) van deze portefeuille, denken we dat dit jaarlijks herinvesteringsbedrag nog zal stijgen. Daarnaast voorzag de centrale bank de financiële sector tijdens de crisis van speciale liquiditeitsfaciliteiten. De uitstaande lijnen lopen af in 2020, maar we denken dat de ECB dit jaar al een alternatief zal voorzien om problemen in sommige (perifere) instellingen te voorkomen. Voor het algemeen ECB-beleid wegen deze balansingrepen veel zwaarder door dan een eventuele eerste, symbolische, renteverhoging eind dit jaar.

De Amerikaanse centrale bank is in het laatste kwartaal van 2017 begonnen met het wegsnijden van het wintervet. Ondertussen had ze de beleidsrente al 4 keer met 25 basispunten verhoogd. De balans van de Fed zwol aan tot $4500 miljard, waarvan zo’n $2500 overheidsobligaties. De afbouw van die balans startte aan een tempo van $10 miljard/maand en bereikte in oktober 2018 de kruissnelheid van $50 miljard/maand. Het balanstotaal van de Fed bedraagt nu $4050 miljard waarvan $2200 overheidsobligaties. De Fed heeft nooit een streefdoel voorop gesteld. De balans zal groter zijn dan voor de crisis (<$1000 miljard), maar kleiner dan nu het geval is. Fed-voorzitter Powell zei op de beleidsvergadering in december tot tweemaal toe dat de afbouw van de balans op automatische piloot zal voortgaan. In 2019 trekt de Fed dan $600 miljard extra liquiditeit uit de markt. Die boodschap kwam bij investeerders harder aan dan de discrepantie die blijft bestaan tussen Fed en markt over de renteverwachtingen in 2019. Vooral de beurzen hebben last van de liquiditeitsverslaving. Pas nadat de Fed-voorzitter en andere gouverneurs begin dit jaar suggereerden dat het tempo van de afbouw van de balans niet in steen gebeiteld is, bedaarden de gemoederen. Ze houden de gedachte levendig dat de “Fed put” blijft bestaan. De Fed put is de bodemgarantie die het Fed-beleid tijdens en na de crisis bood via een uiterst soepel beleid. In een context van een globale groeivertraging zal de volatiliteit toenemen elke keer de markt het bestaan van die put in twijfel trekt.
 

Figuur - Evolutie balanstotaal ECB (rood) en Fed (blauw) (31/12/2016 = 100)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.