ECB en obligatieverkopen in de schijnwerpers

Marktrapport

Vrijdag kregen we met de payrolls, het Amerikaans arbeidsmarktrapport, een van de belangrijkste maandelijkse datareeksen. Het rapport won nog aan belang nu de Amerikaanse centrale bank maximale tewerkstelling nog meer gewicht geeft bij de implementatie van haar beleid.

De payrolls waren goed, zonder meer. De tewerkstelling groeide in augustus met 1 371 000, minder dan vorige maand (1 734 000), maar nog net iets beter dan verwacht. De werkloosheidsgraad daalde wel fors van 10.2% tot 8.4%. Dat laatste domineerde de marktreactie, vooral op de rentemarkten. De Amerikaanse lange rentes veerden op, tot een toch wel zeer stevige 11bpn voor de 30-j. De terugval in de werkloosheid was goed nieuws, maar het zal nog lang duren alvorens de tewerkstelling terug het niveau bereikt van vóór corona bereikt. Van de ongeveer 22 mln jobs die verloren gingen in de lente, is nog maar goed de helft hersteld. Dat was ook de analyse van Fed-voorzitter Powell in een interview later vrijdag. Met de nieuwe beleidsaccenten van de Fed-beleid voor ogen, waarschuwde hij dat vooral het herstel in sectoren, zoals reizen, vrije tijd en horeca, moeilijk blijft. Dat verdient des te meer de aandacht omdat die sectoren belangrijk zijn voor de tewerkstelling van zwakkere groepen in de samenleving. Daarom herhaalde Powell zijn pleidooi voor bijkomende fiscale steun. Ook de Fed zal de economie nog lang moeten ondersteunen met extreem lage rentes. Volgens de voorzitter moet dat gezien worden in termen van ‘jaren’. In dit licht blijft de rentestijging vrijdag in de VS fors. De markt is duidelijk nog op zoek naar een nieuw evenwicht in het licht van het nieuw beleidskader van de Fed. Opvallend, de dollar profiteerde niet van de forse stijging van de (reële) rentes in de VS. Opnieuw geen overtuigende prestatie van de Amerikaanse munt.

De forse daling van de Amerikaanse obligaties vrijdag had mogelijk nog een andere oorzaak. Daarmee belanden we aan bij de kalender van deze week. Vandaag zijn de Amerikaanse markten gesloten (Labour Day). Later deze week zijn er niet zo veel belangrijke data. Vrijdag krijgen we Amerikaanse inflatiecijfers. Die blijven tot nader bericht nog ver verwijderd van de ‘symmetrische’ 2.0%-doelstelling van de Fed. Waarschijnlijk belangrijker voor de (rente)markt is de veiling van een groot pakket overheidsobligaties door de Amerikaanse schatkist. Morgen wil de Treasury $50 mld obligaties met een looptijd van 3-j plaatsen. Woensdag en donderdag wordt papier op respectievelijk 10-j ($35mld) en 30-j (23 mld) aangeboden. Ondanks de aanwezigheid van de Fed in de obligatiemarkt blijft het afwachten hoe vlot de markt dat fors toegenomen aanbod verteert. Een voorzichtige positionering in de aanloop naar deze veilingen droeg waarschijnlijk bij tot de renteopstoot in de VS vrijdag.

Wat Europa betreft is het uitkijken naar de ECB-vergadering donderdag. Een beleidswijziging is niet aan de orde. De markt kijkt wel uit naar de nieuwe ECB-vooruitzichten. Na de recente daling van de inflatie, zal Lagarde waarschijnlijk vragen krijgen over verdere versoepeling. Daarover is eens te meer geen overeenstemming binnen de ECB. Bundesbank-voorzitter Weidman benadrukt dat de obligatieaankopen onder PEPP tijdelijk zijn. Anderen, onder wie ECB-hoofdeconoom Lane, staan wel open voor verdere steun. Er komen zeker ook vragen over de sterke euro. Naarmate de stijging van EUR/USD vooral te wijten is aan een daling van de dollar, is dat iets waar de ECB niet zoveel greep op heeft, ook al kan het wegen op de inflatie en de export/groei. Interessant dus om te zien hoe Lagarde deze klip omzeilt.

Figuur -30-j rente VS: (Amerikaanse) rentemarkt nog steeds op zoek naar nieuw evenwicht. 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.