Tijd voor correctie

Marktrapport

In augustus ging het op de meeste deelmarkten dikwijls een beetje op automatische piloot. Daarvoor is het ook vakantie. Voor de beurzen, zeker in de VS, was de trend hoger. De rentecurves werden steiler en de dollar bleef in het defensief. Die twee laatste trends kregen eind vorige week nog een duwtje in de rug nadat Fed-voorzitter Powell het nieuw beleidskader voor het Fed-beleid had toegelicht. Het signaal dat de Fed het beleid langer soepel zal houden om zo de inflatie boven 2% te krijgen en de tewerkstelling maximaal te stimuleren, ondersteunde de inflatieverwachtingen en duwde de (Amerikaanse) reële rente naar een historisch dieptepunt. Hierdoor ging ook de dollar nog wat verder kopje onder.

Met de vakantiemodus achter de rug, was nu het moment om de recente trends eens tegen het licht te houden. De conclusie was blijkbaar dat het voorlopig even allemaal ver genoeg was gegaan. De dollar, de rentes en sinds gisteren ook de beurzen ondergingen een correctie. Opvallend was dat de klassieke verbanden tussen de verschillende deelmarkten niet altijd even sterk waren.

De combinatie van de USD-correctie en de correctie in de rentemarkten was nog min of meer volgens het boekje. Na de ‘inflatie-hype’ eind vorige week, stelde de markt zich de vraag of, en zo ja, hoe snel de Fed er in zal slagen om de beoogde inflatieversnelling echt te realiseren. Een ‘high-profile’ intentieverklaring is één ding. Vaststelling blijft wel dat de Fed dat doel grotendeels zal moeten realiseren met dezelfde instrumenten die de voorbije jaren niet of onvoldoende gewerkt hebben. Misschien toch nog niet te ver weglopen met de hoop op inflatie. De lange rentes zetten deze week een forse stap terug. In de mate dat de dollardaling deels was ingegeven door de combinatie van lagere reële rentes en hogere inflatieverwachtingen, was het ook logisch dat de druk op de munt minstens tijdelijk verminderde.

De derde correctie, gisteren op de (Amerikaanse) beurzen (Nasdaq -5%) staat daar naar onze mening toch wat los van. Viel de correctie, van vooral de technologieaandelen, dan helemaal uit de lucht? Er zat mogelijk een verdoken waarschuwing in het feit dat de beurstijging recent samenging met een stijging van de VIX volatiliteitsindex. Dat is een ongewone combinatie. Normaal wijst een stijging van de volatiliteit eerder op ‘ongerustheid’, niet op recordkoersen. Bij de beurscorrectie gisteren was er wel relatief weinig ‘spill-over’ naar de rente- en  wisselmarkt. De bijkomende rentedaling was beperkt. Ook de klassieke veilige havens in de wisselmarkt, de dollar en de yen, bewogen nauwelijks op de val van de aandelen. EUR/USD ging zelfs eerder iets hoger dan iets lager. Ook goud profiteerde niet. Dat doet ons in eerste instantie concluderen de correctie gisteren vooral een herpositionering was in een markt die stilaan zeer eenzijdig gepositioneerd was. Zodra het gevoel ontstaat dat een trend alleen maar in één richting kan, is het risico op een stop-loss correctie groot.

Het feit dat de ‘natuurlijke’ verbanden tussen de deelmarkten wat zoek zijn, maakt ons op korte termijn voorzichtig. Er kunnen nog ongecontroleerde opstootjes volgen. Voor de rentemarkt is het beeld na de correctie van deze week opnieuw neutraal. De Duitse en Amerikaanse 10-j rente hebben zich weer stevig binnen het bestaand zijwaarts kanaal genesteld. Voorlopig geen opwaartse breuk. Het feit dat de dollar niet profiteerde van een scherpe risk-off correctie, kan dan weer een aanwijzing zijn dat de Amerikaanse munt, ondanks het herstel deze week, toch nog geen echt sterke kaarten heeft. EUR/USD 1.17/1.18 blijft waarschijnlijk een sterke steunzone. 

Figuur - Nasdaq: (even?) in vrije val. 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.