Wisselkoersen en inflatie: geduld loont

Marktrapport

Twee nieuwsfeiten domineerden de markten gisteren en zullen nog lang nazinderen. Na een sterke opstoot in juli, donderde de inflatie in de eurozone opnieuw omlaag, naar -0,2% in augustus. De kerninflatie daalde tot 0,4%. Tegelijk zette de euro zijn opmars resoluut verder tegenover de USD, flirtend met de 1,20 psychologische drempel. Over de steile opmars van de euro werd al veel geschreven, maar verrassend weinigen wijzen op het verband tussen inflatie en wisselkoersen. Nochtans bestaat er een fundamentele economische wetmatigheid die voor één keer overtuigend werkt: de koopkrachtpariteitstheorie (purchasing power parities). Die stelt dat inflatieverschillen tussen landen op langere termijn worden gecompenseerd door de wisselkoers. De munt van het land met hogere inflatie verzwakt om de internationale prijs- en koopkrachtverschillen te compenseren.

De empirische feiten bevestigden deze theorie de afgelopen weken. De Europese inflatie daalde niet alleen drastisch de afgelopen maanden, veroorzaakt door een combinatie van lage olieprijzen en een dalende kerninflatie. De inflatie in de eurozone bleef ook onder het Amerikaanse inflatiepeil. Dat inflatieverschil bestaat intussen al enkele jaren (zie figuur), maar leidde tot nu toe nooit tot een verzwakking van de USD. Daarin is nu verandering gekomen. Vaak compenseren wisselkoersbewegingen inflatieverschillen pas op langere termijn. De theoretische wetmatigheid treedt dus met vertraging in werking.

Vraag is dan wat deze correctie recent heeft veroorzaakt. De markten kijken daarbij vooral naar de langetermijnvooruitzichten van de inflatie. Zolang de inflatiebeleidsdoelstelling van de Fed en de ECB gelijkaardig en geloofwaardig is, kon men ervan uitgaan dat de inflatieverschillen niet persistent zijn en dat uiteindelijk een inflatieconvergentie zou optreden. Nu lijkt de markt ervan overtuigd dat dit niet langer het geval is. Daarvoor zijn een aantal redenen. De terugval in Europese economie door de coronacrisis is veel drastischer dan in de Amerikaanse, door strengere en langere lockdownmaatregelen in heel wat EMU-lidstaten. Een negatievere economische schok heeft een sterker disinflatoir effect dat allicht ook langer zal duren door een trager herstel in de Europese economie. De Fed ging bovendien veel verder en sneller dan de ECB voor een ongeëvenaarde monetaire stimulus. In combinatie met een sterke budgettaire stimulus, die in de VS sterker dan in Europa op een herstel in de consumptie is gericht, leidde dit snel tot een heropleving in de Amerikaanse economie die ook het prijspeil zal ondersteunen. Recente studies wijzen ook op het inflatoir effect van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. De ingevoerde tarieven verhogen de prijs van ingevoerde Chinese producten. Het Europees-Amerikaanse inflatieverschil is dus een optelsom van heel wat factoren en zal zeker niet snel verdwijnen.

De beleidscommunicatie van de Fed doet daar nog een schepje bovenop. Door aan te geven dat de inflatie langer boven de beleidsdoestelling mag blijven ter compensatie van lagere inflatie vandaag en in het verleden, bevestigt de Fed de facto het inflatieverschil met de eurozone. Zolang er geen duidelijke, gelijkaardige communicatie uit de ECB volgt, ondersteunt dit de euro, of beter verzwakt dit de USD. Die verschillen in inflatieverwachtingen stellen we ook vast in inflation-linked swaps.

Toch zijn de recente ontwikkelingen geen garantie op blijvend succes voor de economische theorie. Wisselkoersen hebben immers de neiging te overreageren waardoor (tijdelijke) correcties niet zijn uit te sluiten. Vanuit economisch perspectief blijft het wel een geruststelling dat de euro-USD wisselkoers eindelijk opnieuw beter is afgestemd op de economische fundamenten. Wat natuurlijk nog niet impliceert dat dit goed nieuws is voor de Europese economie. Een sterkere euro zal het herstel in de Europese export bemoeilijken. We gaan dus zeker geen saaie nazomer tegemoet.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist

Kerninflatie (CPI) in eurozone en VS 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.