Rouwbrief US Dollar

Marktrapport

Aan het einde van je weg
Aan de grenzen van je krachten

US Dollar, greenback

Wisselvallig, maar dominant sinds midden 2008. Overleefde de grote financiële crisis, de grootste geldcreatie uit de monetaire geschiedenis en de meest groteske president uit de Amerikaanse naoorlogse geschiedenis. Ging verzwakt door de coronapandemie finaal ten onder aan stijgende inflatieverwachtingen en dalende reële rentes. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, toegediend door de nieuwe lange termijn doelstellingen van zijn peetvader Fed-gouverneur Powell, blies hij in alle rust zijn laatste adem uit.

Bloemen, noch kransen.

Dit melden u,

EUR/USD: technische breuk boven lange termijn neerwaartse trendlijn deze zomer was teken aan de wand. EUR/USD 1.20 binnen handbereik. EUR/USD 1.2092 laatste intermediaire weerstand voor terugkeer naar 1.2533 (38% retracement) – 1.2555 (2018 top)

DXY: Handelsgewogen dollar zakt door augustusbodem (92.13) en noteert voor het eerst sinds midden 2018 beneden het 92-niveau. 2018-bodem biedt steun op 88.25.

GBP/USD: Cable (1.3420) bevindt zich kort bij 1.3514 weerstand (finale neklijn driedubbele bodem 2018-2019-2020). Breuk hoger brengt technisch 2018-top (1.4377) snel op de radar.

USD/CNY: Breuk beneden neklijn dubbele top formatie (6.84) is een feit. 2019-bodem op 6.65 is volgende belangrijke steunniveau.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD (lange termijn): volgende belangrijke technische kaap ligt rond 1.25

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.