Abe’s afscheid: het einde van een tijdperk?

Marktrapport

Het gonsde al even van de geruchten. Vorige week vrijdag maakte Japans premier Shinzo Abe het dan officieel. Hij treedt vervroegd af omwille van gezondheidsredenen. Het nieuws zond een schokgolf door de Japanse financiële markten. De Japanse beurs (Nikkei) kelderde op een gegeven ogenblik meer dan 2,5%. De yen versterkte in één ruk van USD/JPY 107 tot ongeveer 105,50. De munt is in onzekere tijden, zelfs op eigen bodem, vaak een toevluchtsoord. Abe is bovendien de bezieler van “Abenomics”; een radicale hervormingsagenda die zijn achtjarige ambtstermijn (de langste ooit) definieerde. Zijn aftreden wekt begrijpelijkerwijs een, weliswaar kortstondige, paniekreactie op.

Abe werd premier in 2012. Hij beloofde om Japan uit het slop te trekken. Om onder het juk van chronisch lage groei en deflatie vandaan te komen, paste Abe de schoktherapie toe. Zijn Abenomics steunden op drie grote pijlers: fiscaal, monetair en groei. De regering Abe ging diep in het rood voor onder meer infrastructuurwerken ondanks de toen al gigantische en groeiende schuldenberg. Met zijn keuze voor Kuroda in 2013, had Abe een machtige gelijkgezinde aan het hoofd van de Bank of Japan. Monetaire taboes sneuvelden doorheen de jaren: negatieve rentes, massale opkoopprogramma’s van overheidsobligaties én aandelenfondsen (ETFs), yield curve control … Abe’s derde speerpunt was ondersteuning van de groei. Hij maakte Japan aantrekkelijker voor buitenlands kapitaal en investeringen. Abe zorgde ook voor een vrouw- en migrantvriendelijkere arbeidsmarkt, een cruciale zet tegen de vergrijzing waarmee het land kampt.

Japan’s track record onder Abe is gemengd. Het land kende vanaf 2016 de langste groei in anderhalf decennium tot die in 2018 eindigde. Eind vorig jaar belandde Japan terug in een recessie die mee het gevolg was van een onfortuinlijke btw-verhoging. Eenzelfde beslissing bracht Japan ook in 2014 in het sukkelstraatje. De werkloosheidsgraad daalde tot de laagste niveaus sinds de jaren ’90, maar inflatie haalde de 2%-doelstelling op een technische uitzondering in 2014-2015 na bijlange niet. Abe’s opzet lijkt op de markten beter geslaagd: de Nikkei noteert zo’n slordige 180% hoger dan in 2012. De yen staat 30 à 40% goedkoper tegen de euro resp. dollar, een zegen voor Japanse bedrijven.

De toekomst van Japan is op dit moment onzeker. De opvolgingsrace barstte inmiddels los en levert normaal midden volgende maand een nieuwe premier op. Voormalig minister van Defensie Ishiba, minister van BuZa Kishida en Abe’s rechterhand Suga zijn momenteel de grootste kanshebbers. Suga staat voor continuïteit en zou verder bouwen op het gelegde grondwerk. Ishiba staat populistischer te boek en is argwanend t.o.v. het uiterst soepel monetair beleid. Kishida streeft zo mogelijk een nog soepeler (fiscaal) beleid na. Drie kandidaten, drie visies. Toch verandert een nieuwe premier in eerste instantie waarschijnlijk weinig. In de huidige corona-omstandigheden is een Copernicaanse omwenteling van het beleid allicht geen prioriteit. Bovendien zijn er in oktober volgend jaar in principe verkiezingen. Hoeveel accenten kan de nieuwe premier écht nog leggen? Van hieruit bekeken is de snelle terugkeer van de rust naar de Japanse markten vanmorgen niet abnormaal. Japan slaat een belangrijke bladzijde om, maar beleggers vrezen het post-Abenomics tijdperk voorlopig niet.
 

USD/JPY: Japanse yen keert al deels op de stappen terug.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.