Marktinflatieverwachtingen verstoord?

Marktrapport

Meer dan een decennia kwantitatieve versoepelingen in het monetair beleid hebben nog altijd niet tot de door sommigen gevreesde inflatieopstoot geleid, integendeel. In alle grote economieën blijft de inflatie opvallend gematigd en ruim onder de inflatiedoelstellingen van de betrokken centrale banken. Als we de inflatieverwachtingen van de financiële markten mogen geloven, zal dat ook het volgende decennium zo blijven.

Of de markten gelijk hebben, zullen we over enkele jaren weten. De Fed en de ECB houden er alleszins rekening mee wanneer ze hun beleid bepalen. Dat blijkt onder meer uit hun recentste persberichten van respectievelijk 29 en 16 juli. Daarom loont het de moeite om even stil te staan bij de voorspellende waarde van die marktverwachtingen en bij de vraag of de aandacht van de centrale banken hiervoor terecht is. Om hier beter zicht op te krijgen voerden we een statistische test uit, (de zogenaamde ‘Granger-causality’ test) met de swap-gerelateerde inflatieverwachtingen en de werkelijke inflatie, zowel voor de VS als de eurozone. Die test komt statistisch het dichtst in de buurt van het meten van een oorzakelijk verband.

De oefening leverde geen aanwijzingen dat de inflatieverwachtingen voor de VS en de eurozone een voorspellende kracht hebben voor de werkelijke inflatie, alleszins niet op korte termijn. Opmerkelijk genoeg was er, alleszins voor de VS, wel sprake van een omgekeerd ‘oorzakelijk’ verband van de werkelijke inflatie naar de langetermijnverwachtingen. Dit suggereert dat de prijsvorming van inflatieswaps niet enkel is gebaseerd op de werkelijke inflatieverwachtingen van de marktdeelnemers, maar dat andere factoren de prijsvorming verstoren. Een belangrijke ‘usual suspect’ is hierbij de liquiditeit van het betrokken financieel instrument (inflatieswap, maar ook bijvoorbeeld de inflatiegerelateerde obligaties). Zoals blijkt uit de grafiek zijn zowel in 2008 alsook in maart 2020 de verwachtingen voor de inflatie op lange termijn plots fors gedaald, om daarna snel weer te herstellen. Dat fenomeen heeft natuurlijk niets met volatiele verwachtingen te maken, maar alles met de liquiditeit van de betrokken swaps en obligaties, die in crisismomenten plots en fors kan opdrogen en zo een normale prijsvorming verstoort.

De inflatieswapprijzen zijn ook een uiting van de algemeen kunstmatig lage risicopremies (dus ook voor het inflatierisico) in de huidige extreme ‘search for yield’-omgeving. Sommige van die risicopremies zijn daardoor al negatief geworden (zoals de ‘term premium’ in bepaalde obligatiemarkten). De ‘search for yield’ is op zijn beurt vooral het gevolg van de enorme en aanhoudende liquiditeitscreatie door de centrale banken. Ironischerwijze hebben ze die lage risicopremies in belangrijke mate aan zichzelf en hun marktverstorende kwantitatieve versoepelingen te wijten.
 

Werkelijke inflatie en impliciet jaargemiddelde

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.