Goud en olie: zwakke dollar vertelt halve verhaal

Marktrapport

Een zwakke dollar ondersteunt doorgaans de grondstoffenprijzen. We stelden dat vooral vast in de goudmarkt. De tuimelperte van de Amerikaanse munt in juni en vooral juli leverde het edelmetaal nieuwe records op. Ook voor olie kijkt men dikwijls in de richting van de dollar voor de verdere evolutie. Die “klassieke” inverse correlatie is de laatste weken verder te zoeken.

Goud (en andere grondstoffen) wordt wereldwijd uitgedrukt in termen van dollar. Een verzwakkende dollar maakt de aanschaf interessanter. De vraag neemt toe en drijft daarmee de goudprijs simultaan op. Goud als ultiem instrument om zich tegen (verwachte) inflatie in te dekken, volgt dezelfde logica. Inflatie is immers muntontwaarding. Beide elementen spelen elk een rol in de recente spurt van goud. Sinds de piek van de coronapandemie midden maart tot nu verloor de dollar op handelsgewogen basis net geen 10%. Vooral de mokerslag in juli luidde de indrukwekkende rit van goud in. De prijs steeg met bijna $300 en noteerde met $2071 zelfs aan nieuwe recordniveaus. Maar de softe dollar is slechts het halve verhaal.

Monetaire overheden gooiden tijdens de coronacrisis hun volle gewicht in de schaal. Dat is in eerste instantie om de economie een totale ondergang te besparen. Op termijn draagt dat hopelijk bij tot een beetje inflatie; tot nader bericht nog steeds de doelstelling van veel centrale banken. Inflatie in het alledaags leven is op dit moment een ver-van-ons-bedshow. De aanzienlijke geldcreatie die uit het monetair beleid voortvloeide blijft evenwel niet zonder gevolg op de financiële markten. We wezen vorige week al op de groeiende divergentie die zich achter de schermen van de nominale Amerikaanse rentes afspeelt. De reële rentecomponent daalde in geen tijd tot -1% (10-j.) terwijl de inflatieverwachtingen opwaarts tenderen. De combinatie van zéér lage (reële) rentes en verwachte inflatie creëert de perfecte cocktail. Goud als veilige belegging haalt het van Amerikaanse (en zeker Duitse) staatsobligaties die nauwelijks meer (of zelfs negatief) rendement opleveren. De geanticipeerde terugkeer van inflatie zoals de markt gestaag verdisconteert, speelt dan weer in de kaarten van goud als inflatiehedge. Één ounce goud gaat momenteel over de toonbanken voor $1930. Dat is beneden de top van begin deze maand maar blijft zo wel boven het vorige record van 2011 ($1921). Met de dollar in de touwen en een nog zeer lang uiterst soepel monetair beleid, heeft goud in elk geval de wind allicht nog even in de zeilen.

Olie en de dollar gingen recent iets minder hand in hand dan gewoonlijk. Dat heeft deels te maken met de directe link tussen olie en de reële economie. Veel meer dan goud, is olie een vaak en wijd gebruikte grondstof. Maar het moeizaam herstel van de economie drukt op de globale vraag. Dat negatieve vraageffect weegt momenteel zwaarder door op het potentieel van olie dan de zwakke USD. Ook de relatieve flexibiliteit in het productieproces speelt een belangrijke rol. Het olieproducerende kartel OPEC+ en de VS sturen de prijzen in belangrijke mate in functie van de output, onafhankelijk van het dollarverloop. Goud is hieraan minder gevoelig. Recent schroefde OPEC+ de historische prijs-ondersteunende productiebeperking van net geen 10 miljoen vaten/dag terug. Dat vrijgekomen aanbod weegt additioneel op de prijs van olie. Een vat ruwe Brentolie vond recent een evenwicht in de buurt van $45. Tenzij bij een snelle en volgehouden doorstart van de wereldeconomie, blijft het opwaarts potentieel op korte termijn relatief beperkt.
 

Handelsgewogen dollar (zwart) vs. goudprijs (blauw): zwakke dollar levert goud nieuw record op.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.