Europese dienstensector trekt de handrem op

Marktrapport

Na een ongeziene tuimelperte in april, recupereerden de toonaangevende PMI’s in de daaropvolgende maanden pijlsnel tot niveaus vergelijkbaar met die van 2019 (of zelfs beter). Dat herstel zei, net zoals veel andere reeksen, eigenlijk niet zoveel. Het wordt pas interessant eens de cijfers gezuiverd zijn van dit soort bijna mathematisch gedreven bewegingen. Dat was het geval voor de lezing in juli maar mogelijk nog meer voor augustus. De algemene conclusie is duidelijk: het economisch herstel vertraagt.

De situatie is het meest benard in de dienstensector waar de opflakkering van het virus ook in Europa tot nieuwe, weliswaar minder strenge, maatregelen heeft geleid. Zowel Frankrijk als Duitsland rapporteerden een aanzienlijke terugval in de hoofdindex van respectievelijk 57,3 en 55,6 tot 51,9 en 50,8. Voor de volledige eurozone gaat het om een daling van 54,7 tot 50,1. Dat suggereert nog steeds een (lichte) toename van de output (> 50) maar de sector verliest duidelijk het momentum. De orderboekjes raken minder snel gevuld dan vorige maand (Frankrijk, Duitsland). In de eurozone lopen die zelfs aan een voorzichtig tempo leeg. Daar speelt vooral een tuimelende internationale vraag naar toerisme. Dat kwam door de herintroductie van reisverboden in sommige landen. Voor Duitsland was de lichte stijging nog net voldoende om extra personeel aan te werven. Het is wel de vreemde eend in de bijt. In zowel Frankrijk als de eurozone is het tegenovergestelde waar. Duitsland wijkt overigens wel op meerdere gebied af want het rapporteert als enige een lichte stijging van het achterstallige werk.

Ook in de verwerkende nijverheid stellen we discrepanties vast. Daarin is vooral Frankrijk de negatieve uitschieter. De indicator dook opnieuw in contractiegebied (van 52,4 tot 49), vooral omwille van een forse terugval in de productie (50,7 van 57). De maakindustrie doet het in Duitsland beter dan in juli (van 51 tot 53). Dat komt er dankzij een forse heropleving in de productie (59.1!) door de sterke buitenlandse vraag van onder meer China en Turkije. Het gewicht van de Duitse lezing houdt de Europese hoofdindex min of meer stabiel (lichte daling van 51,8 tot 517). De sector blijft wel bijzonder voorzichtig in het personeelsbeleid. De Duitse detailreeks suggereert net niet het ergste jobverlies in 11 jaar. De boodschap van Frankrijk en de eurozone is wat dat betreft gelijkaardig. Qua signaal kan dat tellen.

De dienstensector incasseert in de coronacrisis de grootste klappen incasseert. Het is gemeten naar aandeel in het Europees BBP ook de belangrijkste tak. Het verlies aan momentum zo vroeg in het post-corona herstel kan de Europese economie missen als kiespijn. Vooral de gruwelijke detailreeks voor de tewerkstelling baart zorgen. Gisteren nog waarschuwden ECB-beleidsmakers in de notulen van de juli-vergadering voor een stijgende werkloosheid in de herfst. De markt reageert begrijpelijkerwijs teleurgesteld. Beurzen geven een stuk van de dagwinsten op, de Duitse rentes zijn neerwaarts georiënteerd. Op de wisselmarkt neemt eurozwakte de fakkel even over van de dollar. EUR/USD was op weg richting 1,19 maar noteert momenteel net boven 1,18. Het bestaan van de zijwaartse 1,17/19-handelsband komt voorlopig wel niet in gevaar. Dat blijft volgens ons nog even zo.
 

EUR/USD: euro krijgt een tik na teleurstellende PMI’s. Zijwaartse handelsband blijft voorlopig wel intact.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.