Te hoge verwachtingen

Marktrapport

Als een feniks uit zijn as. De dollar maakte gisteren de technische breuk boven EUR/USD 1.1916 minstens tijdelijk ongedaan. De redding kwam tijdens de Amerikaanse handelsuren onder meer via de notulen van de vorige Fed-vergadering. De Amerikaanse centrale bank hield in juli het beleid ongewijzigd, maar koppelde het lot van de economie rechtstreeks aan de verspreiding van het coronavirus. Sinds die vergadering liepen het aantal (Amerikaanse) coronabesmettingen verder op, waarschuwden Fed-gouverneurs voor een dubbele dip scenario, stelden de eerste economische cijfers voor de maand augustus (met uitzondering van de huizenmarkt) teleur en resulteerde gebekvecht tussen Democraten en Republikeinen in een sine die uitstel van een nieuwe fiscale duw in de rug. Het spiegelbeeld van de decrescendo in de economische realiteit was een crescendo in hoop op bijkomende Fed-acties in september. (Reële) rentes en de dollar betaalden het gelag. Maar. In de hoogste verwachting schuilt de diepste ontgoocheling…

Hoewel stafleden van de Amerikaanse centrale bank effectief aanstuurden op een neerwaartse herziening van de economische voorspellingen in september, waren de Fed-leden niet echt geneigd om te morrelen aan het monetair beleid. Meer bepaald de communicatiepolitiek staat/stond ter discussie. Sommige gouverneurs blijven fan van een nog sterkere verankering van het lage rentebeleid. Dat kan bijvoorbeeld door het nulrentebeleid een tijdsdimensie te geven of door ze te koppelen aan doelstellingen voor het inflatiepeil of de tewerkstelling. Een andere nouveauté die meer buiten dan binnen de Fed gehypet wordt, het invoeren van renteplafonds op verschillende looptijden, kan op weinig steun rekenen. De huidige vlakke, lage rentecurve suggereert volgens de monetaire heersers dat de markt de boodschap wel begrepen heeft. Daar nu al extra middelen tegen gooien brengt weinig zoden aan de dijk. In plaats van korte termijn actie wil de Fed de interne audit van het monetaire beleid afronden. De meest waarschijnlijke uitkomst is een flexibelere invulling van de 2%-inflatiedoelstelling, die toelaat om periodes van een lagere inflatie te compenseren met een periode van >2%-inflatie vooraleer daar monetaire acties tegenover te zetten.

Terug naar de markten. De Amerikaanse rentes rechtten de rug en gaven de greenback meer steun. De ontnuchterende notulen van de vorige Fed-vergadering lagen samen met een moeizame veiling van Amerikaanse overheidspapier met een lange looptijd (20j) aan de basis. Vorige week viel ook al op dat de markt het moeilijker krijgt om het gigantische aanbod aan Amerikaanse Treasuries, gevolg van de fiscale stimulus, te slikken. De notulen lokten verder een appelflauwte op de beurzen uit, die dagwinst ruilden voor -verlies, wat de greenback’s comeback nog meer wind in de zeilen gaf. De Amerikaanse S&P 500 index stuurt technisch een signaal (“bearish engulfing”) van mogelijke winstnemingen op korte termijn. De prestatie van de Europese beurzen (-1.5%) suggereert dat hier gevolg aan zal worden gegeven. EUR/USD klokte uiteindelijk af beneden 1.1850. Behoudens uitzonderlijk sterke Europese PMI’s morgen lijkt EUR/USD zich op korte termijn opnieuw in de handelsband tussen grosso modo 1.17 en 1.1950 te nestelen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD maakt technische breuk ongedaan

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Duistere kant van de schuldeneconomie

Duistere kant van de schuldeneconomie
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.