Weinig licht aan eind van de brexittunnel

Marktrapport

Afgelopen weekend schoven de VS en China normaal gezien aan de discussietafel. De markt keek daar wel naar uit want de spanningen tussen beide liepen de afgelopen weken terug stevig op. Op de agenda stond het ondertussen zes maand oude handelsakkoord en de politiek gevoelige Chinese yuan. China kreeg bovendien nog graag tekst en uitleg bij de recente Amerikaanse acties tegen sommige van haar nationale tech-goudhaantjes. Dat stond officieel niet op de agenda. Maar het onderonsje werd vrijdag last-minute en tot nader bericht afgeblazen. De echte reden is onduidelijk. “Een probleem in de planning”, klinkt het officieel. Dat is nogal vaagjes en bij gebrek aan een nieuwe datum een mogelijk teken aan de wand. Hoe het ook zij, door het uitstel belanden de schijnwerpers nog eens op die andere, Europese, discussie: brexit.

EU-onderhandelaar Barnier en zijn Britse evenknie Frost trappen morgen een nieuwe onderhandelingsronde af. Het debat belandde de afgelopen maanden wat meer op de achtergrond. Er viel dan ook relatief weinig te rapporteren, ook al schakelden de gesprekken tijdens de zomer een versnelling hoger. In enkele van dé grote struikelblokken, de eerlijke concurrentie (“level playing field”) en visserij (vooral een symbooldossier), boekten de onderhandelaars nauwelijks vooruitgang. Het komt er kort gezegd op neer dat de Britse regels in zekere mate afgestemd moeten worden op de Europese. Het VK zet daarbij de hakken in het zand want dat zou indruisen tegen het hele concept “brexit”. Beide blokken wijken voorlopig nauwelijks af van de rode lijnen. De EU verhoogde vanmorgen nog de inzet: het kan niet garanderen dat Britse banken zonder meer toegang hebben tot de Europese markt nadat de transitieperiode eind dit jaar afloopt, het gevolg van een wijziging in Europese regelgeving. Hoewel de financiële sector op zich los staat van de onderhandelingen, draagt de boodschap ongetwijfeld bij tot Britse wrevel. Dat slaagkansen van deze zesde ronde zijn beperkt. Toch mikt Frost op een akkoord in september. Dan rest nog ruim de tijd voor de Britse bedrijven om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen. Ook voor Europa komt een akkoord best niet veel later. De ratificatie door alle resterende 27 lidstaten is een omslachtig en langdurig proces dat makkelijk enkele maanden in beslag neemt.

Voor de Britse munt is de immer terugkerende brexitonzekerheid uiteraard geen hulp. Het indrukwekkende herstel van het pond na het pandemie-dieptepunt (EUR/GBP 0,95) stopte nabij 0,87. In de vervolgbeweging die begin mei aanving, gaf de munt zowat de helft van die winst op en sinds de zomer fluctueert EUR/GBP wat doelloos binnen een zijwaarts 0,90/92-handelskanaal. Daarbij is volgens ons vooral de benedenkant goed beschermd. Behalve de aanslepende onderhandelingen, speelt de Britse centrale bank daarin ook een belangrijke rol. In tegenstelling tot de Fed, weigert die vooralsnog om lagere (negatieve) rentes formeel uit te sluiten.
 

Onderzijde van zijwaarts EUR/GBP 0,90/92-handelskanaal is goed beschermd.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Een gemiste kans voor Powell

Een gemiste kans voor Powell

Zelfs geen milde recessie in Europa?

Zelfs geen milde recessie in Europa?

Nervositeit neemt toe

Nervositeit neemt toe

Een week om naar uit te kijken…

Een week om naar uit te kijken…