Politieke bliksemafleiders uit de VS

Marktrapport

Met de aanstelling van Kamala Harris als vice-presidentskandidate van de Democratische Partij is het echte startschot gegeven van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De strijd om de stem van de kiezer op 3 november 2020 kan nu echt losbarsten. Het duo Biden-Harris loopt op dit ogenblik voorop op het Trump-Pence team in de peilingen, die sterk worden beïnvloed door de coronacrisis en allicht ook door de beleidsaanpak van die crisis. Dat maakt van de wispelturige Amerikaanse president de komende maanden opgejaagd wild. En dat kan gevaarlijk worden.

Politiek en economie zijn altijd sterk verstrengeld. De economische schade van de coronacrisis weegt op de populariteit van de zittende president. Het economisch herstel dat volop op gang komt, zal de herverkiezing van president Trump ten goede komen, maar de vraag is of het herstel krachtig en vooral snel genoeg zal zijn. Dat verklaart ook het ongeduld bij de Republikeinen om bijkomende financiële middelen in de economie te pompen, terwijl de Democraten zich wat voorzichtiger opstellen – historisch zagen we vaak een omgekeerde stellingname.

De internationale aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is beperkter dan anders, opnieuw omwille van corona & co. Maar dat zal nu ook snel veranderen. De kaarten worden de komende weken op tafel gelegd in debatten en advertenties. Het stijlverschil tussen beide teams is vanzelfsprekend, maar de inhoudelijke accenten moeten nu worden gefinaliseerd. De zittende president heeft het grote voordeel dat hij de aandacht naar zich toe kan trekken door onverwachte beleidsinitiatieven. De vraag is dan of die het hogere maatschappelijke welzijn dienen of zijn eigen persoonlijke politieke agenda.

Gisteren zagen we daarvan een mooi staaltje. Plots dook uit het niets een vredesakkoord op tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. De verzoening tussen water en vuur kwam er allicht vooral om de Amerikaanse vriend-financierder een politieke troefkaart te bezorgen, want naast gezamenlijke vrienden (VS) en vijanden (Iran) is het water bijzonder diep tussen beide landen in het Midden-Oosten. Toch is elke stap richting vrede in het kruitvat van het Midden-Oosten welkom. Door de coronacrisis namen de politieke confrontaties initieel wat af, terwijl de economische onzekerheid toenam (zie figuur), maar het is duidelijk dat dat niet zal blijven. Duidelijkste voorbeeld zijn de nieuwe botsingen tussen de VS en China.

Vraag is dus welke Trump’s volgende zetten zullen zijn op het politieke schaakbord. Die kunnen de markten zowel positief als negatief verrassen. Indien de markten én de kiezers positief reageren op positieve beleidsacties kan dit leiden tot nieuwe bemoedigende initiatieven tijdens Trump’s laatste maanden van zijn eerste ambtstermijn. Maar als de kiezers niet enthousiast het Trump-Pence kamp omarmen, zou het Witte Huis wel eens minder positieve stappen kunnen zetten om de aandacht naar zich toe te trekken. Trump heeft daarmee de regie in handen om de komende maanden de toon te zetten op de Amerikaanse en internationale markten. Niet echt een geruststelling, en waakzaamheid is dus geboden.
 

Economische en politieke onzekerheid in de wereld

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.