Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Marktrapport

De grote economische ravage die covid-19 aanricht, werd duidelijk in de economische-groeicijfers voor het tweede kwartaal. In de eurozone daalde het reële bbp met 12,1%, na al een correctie van 3,6% in het eerste kwartaal. Detailcijfers voor de bbp-componenten in het tweede kwartaal zijn nog niet beschikbaar. Het is zeer waarschijnlijk dat, net als in het eerste kwartaal, vooral de particuliere consumptie zwaar terugviel. In het eerste kwartaal verklaarde de daling in de consumptie bijna 70% van de bbp-correctie in de eurozone. De lockdownmaatregelen die in veel landen al tijdens het eerste kwartaal van kracht werden, leidden tot het noodgedwongen schrappen van bepaalde uitgaven. Ook in het tweede kwartaal was veel consumptie tijdelijk onmogelijk of lastig. Daarbij kwam dat velen een deel van hun inkomen verloren omdat ze (gedeeltelijk) werkloos raakten. Ook dat deed de particuliere consumptie verder dalen.

De verstoring van de consumptie komt ook tot uiting in een (geforceerde) toename van het sparen. Eurostat publiceerde zopas cijfers over de spaarquote (d.i. het deel van het beschikbaar gezinsinkomen dat wordt gespaard) in het eerste kwartaal van 2020. Voor de hele eurozone lag de (seizoensgezuiverde) spaarquote toen al 4,3 procentpunten hoger vergeleken met een kwartaal eerder. Dat was veruit de sterkste opsprong van de spaarquote sinds het ontstaan van de muntunie in 1999. Ook het niveau van de spaarquote (16,8%) was nooit hoger (ter vergelijking: tijdens de financiële crisis piekte ze op 14,2% in het derde kwartaal van 2009). De kwartaal-op-kwartaaltoename van de spaarquote deed zich voor in alle EMU-landen. Zij was het grootst in België (+6,4 procentpunten) en het kleinst in Duitsland (+1,4 procentpunten).

De spaarquote zal in het tweede kwartaal ongetwijfeld nog verder zijn gestegen. Los van de fysieke beperkingen inzake consumptiemogelijkheden zal die stijging ook te verklaren zijn doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden. Door de grote onzekerheid over het verloop van covid-19, en meer specifiek over de situatie op de arbeidsmarkt, zijn gezinnen immers geneigd om hun voorzorgssparen te versterken. Tijdens het tweede kwartaal waren er in veel landen maatregelen die het inkomen van de gezinnen ondersteunden (vooral loonsubsidies en tijdelijke werkloosheid). Maar de situatie deed allicht velen toch vrezen om hun job te verliezen en dat zal hun bestedingen mee hebben gedrukt.

Men kan verwachten dat naarmate lockdowns zijn opgeheven en de onzekerheid rond covid-19 wegebt, de gezinnen hun sparen opnieuw zullen terugschroeven. Er zal bovendien een zekere inhaalvraag zijn naar goederen en diensten. Bepaalde aankopen van bijvoorbeeld duurzame goederen die eerder moesten worden uitgesteld, zullen plaatsvinden zodra het weer kan. De mate waarin het sparen opnieuw vermindert en de consumptie terug aanzwelt, blijft evenwel onzeker. De vroeger dan verwachte opflakkering van de pandemie tijdens de voorbije weken wijst op het grote risico van een ‘stop-go’-scenario.

De neerwaarts risico’s voor de consumptie blijven daardoor substantieel. Zelfs bij een gunstige ontwikkeling van de pandemie is een sterke herleving van de consumptie onzeker. Die hangt immers ook af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid zal in de eurozone nog een tijdlang verder oplopen, deels doordat in het najaar wellicht met enige vertraging heel wat ondernemingen in faling zullen gaan. Los van de directe impact daarvan op de inkomens, zullen gezinnen ook hun voorzorgssparen daardoor niet volledig terugschroeven. Dat blijkt alvast ook uit hun spaarintenties voor de komende 12 maanden, zoals die worden opgetekend in de enquête naar het consumentenvertrouwen (zie figuur, juli 2020).
 

Spaarintenties

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.