Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Marktrapport

De Amerikaanse arbeidsmarktcijfers waren vorige week op het eerste zicht bemoedigend. Zo daalden de wekelijkse werkloosheidsaanvragen tot het laagste niveau sinds de pandemie toesloeg: 1,186 miljoen tijdens de week die eindigde per 1 augustus. Dat is naar historische normen wel nog bijzonder hoog. Ook het aantal dat minstens een tweede week op rij zo’n aanvraag indiende, brokkelde verder af tot ongeveer 16 miljoen. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de pandemie bedroeg dat net geen 25 miljoen. Het toont aan dat steeds meer Amerikanen terug aan de slag gaan.

De officiële bevestiging daarvan kregen we afgelopen vrijdag met het arbeidsmarktrapport. Tijdens de maand juli creëerde de Amerikaanse economie een verdere 1,76 miljoen jobs bovenop de 4,79 miljoen en 2,73 miljoen in de vorige maanden. Dat waren er zo’n 300 000 meer dan verwacht. De vrijetijdsector, kleinhandel en het onderwijs leverden opnieuw een aanzienlijke bijdrage. De werkloosheidsgraad brokkelde af van 11,1% to 10,2%. Die iets sterker dan verwachte daling kwam er omdat er minder werkgerechtigde Amerikanen de arbeidsmarkt betraden. De participatiegraad bedroeg immers 61,4%, een lichte daling t.o.v. de 61,5% in juni. Van een gezonde, sterke economie en dito arbeidsmarkt verwacht je eigenlijk het tegenovergestelde. Het cijfer blijft tevens ver beneden het meerjarengemiddelde van ongeveer 63%. Het ziet ernaar uit dat het laaghangend fruit inmiddels geplukt is. Na de forse jobverliezen in maart en vooral april, was een aanzienlijk herstel terwijl de economie gradueel heropende, quasi een evidentie. De (vrees voor een) heropflakkering van het coronavirus noopte sommige staten en bedrijven de afgelopen weken tot actie. Dat uit zich allicht in de komende maanden onder de vorm van een verdere vertraging in jobgroei terwijl voorlopig “nog maar” dik 40% van de 22 miljoen verliezen kon worden gerecupereerd. Daarnaast merken we impasse in het Amerikaans congres over meer fiscale stimulus op. Dat is niet onbelangrijk want sommige ondersteunende maatregelen, waaronder de surplus bovenop de werkloosheidsuitkering t.w.v. $600/week, liepen eind juli af. Dat betekent de facto minder mogelijkheden tot consumptie. President Trump nam wat dat betreft het heft afgelopen zaterdag wel in eigen handen. Toch is het niet zeker dat de gemiddelde Amerikaan het extraatje (ditmaal zo’n $400/week) in de huidige context wil of zal spenderen. Het programma heeft overigens ook nog veel (juridische) voeten in de aarde.

De initiële marktreactie op het arbeidsmarktrapport was er een van vertwijfeling. De Amerikaanse dollar sterkte even later dan toch aan. EUR/USD gaf daarbij de 1,1822-steunzone op. De lang uitgesponnen Amerikaanse renteval, vooral aan het lange eind van de curve, nam een pauze – al was de ruimte voor een verdere daling sowieso uiterst beperkt geworden. De tienjaarsrente nestelde zich voorzichtig terug boven het 0,54%-steunniveau. De opwaartse rentebeweging houdt de afgelopen dagen verder aan. De greenback heeft het vandaag wel opnieuw lastig, vooral door het bijzonder gunstig risicosentiment. Aan 1,178 noteert EUR/USD vrij kort nabij de recente toppen. Voor het verder verloop op korte termijn, kijken we uit naar de huidige uitbodeming in de Amerikaanse rentes. Als die aanhoudt, krijgt de dollar mogelijk wat meer respijt. Een breuk langs de bovenzijde van het neerwaarts trendkanaal in de Amerikaanse tienjaarsrente zou een belangrijk technisch signaal zijn.
 

Amerikaanse tienjaarsrente schurkt tegen bovenzijde neerwaarts trendkanaal.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Koerswijzigingen in Centraal-Europa

Vergroening economie in stroomversnelling

Vergroening economie in stroomversnelling

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Lira en roebel in defensief na Kaukasus-offensief

Krijgt corona concurrentie als marktthema?

Krijgt corona concurrentie als marktthema?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.