Een reality-check. Rentes steeds lager.

Marktrapport

Gisteren een vandaag maken veel landen BBP-cijfers voor het tweede kwartaal bekend. Wat gevreesd kon worden, wordt nu ook bevestigd in de harde data. Het coronavirus heeft de economie een nooit geziene uppercut toegediend. Even een ijzingwekkende reeks: Duitsland (nota bene één van de betere) 10.1 daling van de activiteit. Frankrijk, Italië en Spanje, vanmorgen gepubliceerd, respectievelijk -13.9%,-17.3%, -18.5%! Dat resulteerde in een contractie van de EMU economie met 12.1%. Gisteren kwam de eerste schatting van de ‘groei’ in België uit op -12.2% kw/kw. Daarmee lag de activiteit 14.5% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. En dan was er het cijfer uit de VS. Daar worden kwartaalgroeicijfers gepubliceerd op geannualiseerde basis (simpel gezegd dus maal 4). Die meting leverde een duizelingwekkende krimp op van 32.9%! Buiten de overheid droegen zowat alle componenten (consumptie, investeringen,…) negatief bij tot de groei. In deze woelige tijden zien we niet op een procentje meer of minder, maar in het algemeen waren de data relatief kort bij de verwachting. In deze uitzonderlijke tijden moet je ook niet te veel aandacht geven aan de cijfers na de komma. Ook voor de statistici is niet evident om een juiste foto te nemen. Het goede nieuws moet zijn dat we nu cijfers achter de rug hebben die we letterlijk nooit meer zullen zien. Toch was het een oncomfortabele ‘reality check’.

Op zich hoefden de markten niet al te veel meer te reageren op deze data. Kwartaalcijfers zijn altijd een beetje geschiedenis. Toch voelde het op de markten gisteren allemaal zeer ongemakkelijk aan . Vooral op de rentemarken sprongen de lichten minstens op oranje! Ondanks de absoluut lage niveaus gingen zowel de Duitse/Europese als de VS rentes nog maar eens verschillende basispunten lager. De Duitse 10-j rente dook verder beneden de psychologische kaap va -0.5%, tevens de bodemrente van de ECB (deposito). In de VS ging de rentes, zowel kort als lang ook lager. De Amerikaanse 10-j rente viel uit het zijwaarts kanaal dat zich had opgebouwd na de periode van extreme volatiliteit eind maart. De daling van de rentes is opvallend als je uitgaat van de veronderstelling dat de Fed de rente hoe dan ook niet beneden 0% zal verlagen en ook de ECB de deposito rente waarschijnlijk niet verder verlaagt. Op zich bevond de Duitse 10-j rente zich nog al beneden de deposito rente. Toch is het een illustratie dat investeerders steeds meer bereid zijn om een ‘discount’ te aanvaarden om hun geld te parkeren in veilige/veilig gepercipieerde activa. Dat blijft een veeg teken.

Gisteren vermeldden we dat de Fed in haar beleidscommuniqué van woensdag inhoudelijk eigenlijk maar één zinnetje van betekenis toevoegde vergeleken met juni: ‘Het pad van de economie zal in belangrijke mate afhangen van de ontwikkeling van het virus’ De Fed vervolgt ‘de aanhoudende gezondheidscrisis zal zwaar wegen op de economische activiteit, de tewerkstelling en de inflatie op korte termijn en houdt aanzienlijk risico’s in voor het vooruitzicht op middellange termijn’. Fed-voorzitter Powell wilde de markten overtuigen dat de Fed klaar staat indien nodig. Hij wilde uiteraard niet het sentiment ondermijnen. Toch ziet het er meer en meer naar uit dat de aanhangers van een soort V-vormig herstel steeds meer hun hoop laten varen nu de verspreiding van het virus wereldwijd terug versnelt. Zowat ‘iedereen’ is ondertussen blijkbaar overtuigd van de boodschap van Powell en co dat de rente nog zeer lang, zeer laag zal moeten blijven. 

Figuur - 10-y rente VS valt uit zijwaarts kanaal. Een teken aan de wand!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.