Fed doet wat ze kan…

Marktrapport

Gisteren maakte de Amerikaanse centrale bank het resultaat bekend van haar beleidsvergadering. Vroeger spraken we gemakshalve van een ‘rentebeslissing’. Daar is ondertussen niet veel meer aan te beslissen. In tegenstelling tot Europa en sommige andere landen die overgingen tot het experiment van negatieve rentes, ligt dat in de VS om principiële en praktische redenen, heel moeilijk. De band voor de beleidsrente was al teruggebracht tot het bodemniveau van 0.0% tot 0.25% en dat blijft zo. Het was vooral uitkijken naar de beleidsverklaring en de persconferentie van voorzitter Powell.  

Aan de beleidsverklaring werden juist geteld twee zinnetjes gewijzigd vergeleken met juni. De Fed stelde vast dat activiteit en tewerkstelling de voorbije maanden aantrokken, zij het ver onder de niveaus van begin het jaar. Na die positieve vaststelling, kwam er de onvermijdelijke ‘MAAR’. Ook de Fed kon niet anders dan het evidente onder ogen zien. De enige echt nieuwe zin in het communiqué was dat ‘ het pad van de economie in zeer grote mate zal afhangen van de ontwikkeling van het virus’. Sinds de vorige vergadering is het wat dat betreft natuurlijk onverwacht snel fout gelopen.  

Als het economisch gezien de verkeerde kant opgaat vraagt de markt maar één ding: meer stimulus! Het was dan ook de taak van Powell om da markt te overtijgen dat ze op de Fed kan blijven rekenen. Woensdag kondigde de Fed al aan dat 7 uitzonderlijke kredietfaciliteiten die ze eerder dit jaar instelde en die eind september vervallen, verlengd worden tot eind dit jaar. In de praktijk worden die faciliteiten veel minder gebruikt dan de Fed en de regering bij de start hoopten Er zijn praktische en administratieve obstakels en kredietnemers kunnen zich ook niet altijd vinden in de kostprijs. Dit ter zijde. Hoe dan ook, ze werden verlengd. Het is de geste die telt. De Fed doet wat ze kan en probeert te tonen dat ze nog niet uitgespeeld is. 

Die boodschap werd ook herhaald voor met het monetaire beleid. De Fed zal de rente (heel) lang heel laag houden. Mogelijk wordt binnenkort ook de ‘forward guidance’ verder geconcretiseerd. De Fed zal de markt dan bijvoorbeeld niveaus inzake inflatie en werkloosheid meedelen die moeten worden bereikt alvorens de rente kan worden verhoogd. Dit moet ook de langere rentes op lage niveaus verankeren. Hoewel die ‘foward guidance’ er formeel nog niet is, heeft de Fed hier toch al wat ze wil. De 5-j rente zette een historisch dieptepunt op 0.24%! Als de markt toch zou twijfelen kan de Fed de lange rente drukken door haar obligatieaankopen bij te sturen. Toch moet ook Powell toegeven dat dit alles niet zal volstaan om de crisis het hoofd te bieden. Vandaar nog eens een dringende oproep aan het fiscale beleid om zijn deel van het werk te doen. Een niet mis te verstane oproep aan de politici die nog steeds verwikkeld zijn in een politieke loopgravenoorlog over een nieuw stimuleringspakket. 

De marktreactie was beperkt, maar toch min of meer wat de Fed wil. De rentes bleven op de recent bereikte lage niveaus en blijven vanmorgen verder dalen. De dollar zette tijdens de persconferentie een nieuw correctief dieptepunt. De beurzen ging hoger. Dit laatste gaat vanmorgen alvast niet verder. Ook EUR/USD zet een klein stapje terug. We trekken voorlopig geen conclusies. De dalende, negatieve reële rentes, ook op langere looptijden, was recent zeker een van de redenen voor de verzwakking van de dollar. Die trend is ondertussen al ver gevorderd. EUR/USD nadert ook een belangrijke technische weerstand (EUR/USD 1.1822 is 62% retracement sinds top van 2018). Mogelijk zorgt dit voor wat winstnemingen op USD-shorts. Voorlopig zijn er echter weinig indicaties voor een trendomkeer. 

Figuur - EUR/USD nadert belangrijke weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.