Sterke Europese PMI’s, maar …

Marktrapport

Recent hadden de markten niet altijd veel oog voor de data. De markt zag een beetje wat ze wilde zien. De meeste cijfers gaven aan dat, na een ongemeen forse terugval in maart en april, de activiteit vanaf mei herstelde. Het was niet altijd duidelijk hoe sterk men dat herstel mocht inschatten. De interpretatie van nooit geziene schommelingen in de data was niet zo evident. Vooral de beurzen gingen er blijkbaar vanuit dat het ergste achter de rug was en het herstel zich verder zou uitdiepen, niet in het minst dank zij de zeer riante steun van de fiscale en monetaire overheden. 

Gisteren zorgden Amerikaanse data echter voor twijfel. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen zijn een van de meest tijdige ‘harde data’ om de vinger aan de pols te houden. Hier gebeurde wat iedereen hoopte dat niet zou gebeuren. Voor het eerst sinds eind maart steeg het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen opnieuw van 1.3 mln tot 1.42 mln. Weekdata zijn per definitie zeer volatiel, maar het is toch een knipperlicht dat de heropening van de economie sputtert door het verder oplopen van de coronabesmettingen. De markt negeerde het signaal deze keer niet. De beurzen zetten een stap terug en de (lange) rentes in de VS doken nog maar eens lager. We zijn blijkbaar op het punt gekomen waar de data terug meer een rol te spelen hebben. Vooral negatief nieuws wordt blijkbaar niet meer zo vlot geklasseerd. Vanmorgen kregen we een ‘nieuwe reality’check in Europa met het PMI bedrijfsvertrouwen voor de maand juli.

Bij een eerste lezing zijn die PMI’s zonder meer bemoedigend. De algemene output index voor de euro zone steeg van 48.5 tot 54.8, het hoogste niveau in meer dan twee jaar. De activiteitsindex voor de dienstensector klokt af op een zeer sterke 55.1. De outputindex voor de verwerkende nijverheid staat ook terug op groei. (54.00). Op zich goed nieuws dus. Wat de individuele landen betreft waarvan al eerste data bekend werden gemaakt, valt vooral de sterke prestatie van Frankrijk op (algemene index 57.6). Duistland was ook meer dan degelijk (55.00).

In het begeleidend communiqué brengt IHS Markit, het instituut dat de PMI enquête uitvoert, toch enige nuance aan. De stevige groei is op zich positief, maar het herstel vertrekt wel van een zeer lage basis de voorbije maanden. Positief is dat de orders opnieuw toenemen, een teken dat de vraagt herneemt na afbouwen van de lockdowns. Minder goed nieuws is dat de orders minder snel toenamen dan de stijging van de productie. Met andere woorden, de orderboeken met toekomstige opdrachten groeien niet, maar nemen eerder af. Hierdoor bouwen bedrijven nog steeds capaciteit en tewerkstelling af. Ondanks de goede outputcijfers daalt de tewerkstelling voor de vijfde maand op rij!  In zijn conclusie is Markit dan ook vooral voorzichtig. Het derde kwartaal nam een goede start, maar dat leidt niet we per definitie tot een V-vormig en snel herstel. Essentieel is dat de eindvraag verder herstelt. De vraag is in welke mate dat kan in een context waar de tewerkstelling verder daalt, de balansen van vele bedrijven verzwakt zijn en de maatregelen van ‘social distancing’ toch niet zo snel kunnen worden afgebouwd. En goed, beter dan verwacht rapport dus, maar er blijft een gevoel van terughoudendheid en twijfel.

Dat blijkt ook uit de marktreactie. De Europese beurzen openden stevig in het rood na de terugval in de VS en door de oplopende spanning tussen China en de VS. De goede PMi’s veranderen daar weinig aan. De rente stijgt marginaal. De euro blijft wel in goede doen. Ondanks het risk-off sentiment houdt EUR/USD goed stand in de buurt van 1.16. In het licht van de beweging van de voorbije dagen is dat waarschijnlijk echter eerder uiting van een onderliggend zwakke dollar dan van de positieve appreciatie van de euro omwille van de goede data.

Figuur - EUR/USD handhaaft zich na sterke EMU PMI’s

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Made in America

Made in America

Voedselprijzen blijven stijgen

Voedselprijzen blijven stijgen

NBP nuanceert het zloty-beleid

NBP nuanceert het zloty-beleid

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.