Sterke Europese PMI’s, maar …

Marktrapport

Recent hadden de markten niet altijd veel oog voor de data. De markt zag een beetje wat ze wilde zien. De meeste cijfers gaven aan dat, na een ongemeen forse terugval in maart en april, de activiteit vanaf mei herstelde. Het was niet altijd duidelijk hoe sterk men dat herstel mocht inschatten. De interpretatie van nooit geziene schommelingen in de data was niet zo evident. Vooral de beurzen gingen er blijkbaar vanuit dat het ergste achter de rug was en het herstel zich verder zou uitdiepen, niet in het minst dank zij de zeer riante steun van de fiscale en monetaire overheden. 

Gisteren zorgden Amerikaanse data echter voor twijfel. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen zijn een van de meest tijdige ‘harde data’ om de vinger aan de pols te houden. Hier gebeurde wat iedereen hoopte dat niet zou gebeuren. Voor het eerst sinds eind maart steeg het aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen opnieuw van 1.3 mln tot 1.42 mln. Weekdata zijn per definitie zeer volatiel, maar het is toch een knipperlicht dat de heropening van de economie sputtert door het verder oplopen van de coronabesmettingen. De markt negeerde het signaal deze keer niet. De beurzen zetten een stap terug en de (lange) rentes in de VS doken nog maar eens lager. We zijn blijkbaar op het punt gekomen waar de data terug meer een rol te spelen hebben. Vooral negatief nieuws wordt blijkbaar niet meer zo vlot geklasseerd. Vanmorgen kregen we een ‘nieuwe reality’check in Europa met het PMI bedrijfsvertrouwen voor de maand juli.

Bij een eerste lezing zijn die PMI’s zonder meer bemoedigend. De algemene output index voor de euro zone steeg van 48.5 tot 54.8, het hoogste niveau in meer dan twee jaar. De activiteitsindex voor de dienstensector klokt af op een zeer sterke 55.1. De outputindex voor de verwerkende nijverheid staat ook terug op groei. (54.00). Op zich goed nieuws dus. Wat de individuele landen betreft waarvan al eerste data bekend werden gemaakt, valt vooral de sterke prestatie van Frankrijk op (algemene index 57.6). Duistland was ook meer dan degelijk (55.00).

In het begeleidend communiqué brengt IHS Markit, het instituut dat de PMI enquête uitvoert, toch enige nuance aan. De stevige groei is op zich positief, maar het herstel vertrekt wel van een zeer lage basis de voorbije maanden. Positief is dat de orders opnieuw toenemen, een teken dat de vraagt herneemt na afbouwen van de lockdowns. Minder goed nieuws is dat de orders minder snel toenamen dan de stijging van de productie. Met andere woorden, de orderboeken met toekomstige opdrachten groeien niet, maar nemen eerder af. Hierdoor bouwen bedrijven nog steeds capaciteit en tewerkstelling af. Ondanks de goede outputcijfers daalt de tewerkstelling voor de vijfde maand op rij!  In zijn conclusie is Markit dan ook vooral voorzichtig. Het derde kwartaal nam een goede start, maar dat leidt niet we per definitie tot een V-vormig en snel herstel. Essentieel is dat de eindvraag verder herstelt. De vraag is in welke mate dat kan in een context waar de tewerkstelling verder daalt, de balansen van vele bedrijven verzwakt zijn en de maatregelen van ‘social distancing’ toch niet zo snel kunnen worden afgebouwd. En goed, beter dan verwacht rapport dus, maar er blijft een gevoel van terughoudendheid en twijfel.

Dat blijkt ook uit de marktreactie. De Europese beurzen openden stevig in het rood na de terugval in de VS en door de oplopende spanning tussen China en de VS. De goede PMi’s veranderen daar weinig aan. De rente stijgt marginaal. De euro blijft wel in goede doen. Ondanks het risk-off sentiment houdt EUR/USD goed stand in de buurt van 1.16. In het licht van de beweging van de voorbije dagen is dat waarschijnlijk echter eerder uiting van een onderliggend zwakke dollar dan van de positieve appreciatie van de euro omwille van de goede data.

Figuur - EUR/USD handhaaft zich na sterke EMU PMI’s

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Powell ziet geen reden tot actie

Powell ziet geen reden tot actie

MNB legt kaarten op tafel.

MNB legt kaarten op tafel.

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU

ECB schaaft de rente-intenties bij

ECB schaaft de rente-intenties bij
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.