Een sterke euro of een zwakke dollar?

Marktrapport

Gisteren was de kogel dan toch door de kerk. De Europese leiders werden het eens over de het ‘Next Generation EU’ herstelpakket van €750 mld. De marktreactie was niet euforisch. De euro en ook de Europese beurzen, reageerden met enige reserve. Dat was begrijpelijk. De markten gingen er vooraf vanuit dat de EU ‘niet anders kon’ dan een pakket goed te keuren gebaseerd op het voorstel van de Europese Commissie. Falen was geen optie. De intra-EMU-obligatiemarkten en de euro hadden al een voorschot genomen. Het oorspronkelijke voorstel werd ook afgezwakt. Geen verhouding van €500mld subsidies en € 250 mld leningen, maar € 390 mld subsidies en € 360 mld leningen. De ‘zuinige landen’ o.a. Nederland moesten een politieke compensatie krijgen. De financiering is ook niet vrijblijvend. De lidstaten krijgen middelen in functie van de schade die ze hebben geleden door het coronavirus. Om effectief over die fondsen te kunnen beschikken, moeten ze wel een plan voorleggen dat past in een breder, duurzaam en toekomstgericht Europees beleidskader. De middelen kunnen dus niet zomaar worden ingezet voor lopende uitgaven of, bij voorbeeld, om de Italiaanse belastingen te verlagen. ‘Kritische landen’ kunnen de uitbetaling tijdelijk blokkeren als ze vinden dat het geld niet voor de juiste doelen wordt aangewend. Het plan is dan ook maar een voorzichtige stap naar een fiscale integratie. Dit is nog geen fiscale ‘transferunie’. Toch is een belangrijke stap gezet. Naast fiscale solidariteit vermelden we alvast de creatie van een nieuw, belangrijk segment in de obligatiemarkt. 

Het plan wordt gefinancierd met leningen ondersteund door de EU begroting. Tot nu was de uitgifte van obligaties op Europees niveau beperkt. Door de ‘massale’ uitgifte volgende jaren komt er een nieuwe grote speler op de internationale kapitaalmarkt. Die EU obligatiemarkt blijft ver verwijderd van de markt van Amerikaanse Treasuries, de referentie. Toch zal ze de aandacht trekken van grote investeerders zoals centrale banken die hun reserves willen spreiden in liquide activa van de hoogste kredietkwaliteit. Dit soort verschuivingen gebeurt niet van de ene dag op de andere. Toch is er ook een stap gezet die euro potentieel een belangrijkere internationale rol laat spelen.

Even terug naar de reactie op de wisselmarkt. EUR/USD rondde de kaap van 1.15 en zette een nieuw hoogtepunt voor 2020. Toch was dit slechts ten dele ingegeven door de ‘stap vooruit‘ op Europees niveau. De breuk hoger kwam er wel pas toen de VS in de markt kwam. Vooral de dollar werd toen opnieuw verkocht. Ondanks alle onzekerheid over de nieuwe corona-opstoot, was de markt nog maar eens gevat door een opflakkering van de algemene ‘reflatie-trade’. Dat bleek in beperkte mate uit het constructief beurssentiment. Veel opvallender waren de stijging van goud, zilver, olie en een reeks andere activa die traditioneel invers gecorreleerd zijn met de dollar. Kortom, de breuk van EUR/USD boven 1.15 was ook uiting van een zwakke dollar. Op korte termijn is al behoorlijk wat goed nieuws is in de euro verdisconteerd. Een verdere stijging van EUR/USD moet waarschijnlijk komen van intrinsieke USD zwakke. Daarvoor moet de markt een minimum aan geloof behouden dat het globale herstel niet ten gronde wordt gehypothekeerd door de opstoot van het coronavirus. De breuk boven EUR/USD 1.15 is een bijkomende illustratie dat de dollar in een ‘sell-on-upticks patroon’ is terecht gekomen. Enige consolidatie of zelfs een beperkte correctie op korte termijn kan als de globale twijfel toch weer zou toenemen. De trend is wel duidelijk. 

Figuur - EUR/USD: breuk boven 1.15 toch vooral USD zwakte

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.