Twijfel neemt toe…

Marktrapport

Gisteren was er eindelijk nog eens een goedgevulde marktagenda. De ECB besliste over haar beleid. Er waren veel en economische relevante cijfers in de VS en verschillende Fed-gouverneurs gaven hun visie op de recente ontwikkelingen. De marktreactie op al deze berichten was er vooral een van twijfel.

De ECB bracht niet veel nieuws. De beleidsrentes blijven op de absoluut lage niveaus van 0% voor de repo-ontleningsrente en -0.5% voor de depositorente. De aankoopprogramma’s (APP en PEPP) worden onverkort uitgevoerd. De bedragen worden niet aangepast. De ECB toonde zich ook opgetogen over haar structurele steun bij de kredietverlening aan de gezinnen en de bedrijven. Op de persconferentie klonk ECB-voorzitster Lagarde voorzichtig positief over de eerste fase van het herstel, maar waarschuwde voor de grote onzekerheid (inkomens, tewerkstelling …) die op de economie weegt. In die onzekere context kan je als centrale bankier weinig winnen met te optimistisch te zijn. Het zou twijfel zaaien over het engagement om de economie te ondersteunen. Dat is iets waar de markten helemaal niet klaar voor zijn. Na de eerste blusfase, is de ECB nu in de fase van permante ondersteuning en accommodatie aanbeland. De marktreactie was uiterst beperkt. Missie geslaagd voor Lagarde: de relatieve rust en het opgebouwde vertrouwen niet verstoren.

De Amerikaanse cijfers en de marktreactie gisteren waren interessant. Drie van de vier reeksen (een huizenmarktindicator, kleinhandelsverkopen en bedrijfsvertrouwen) waren (zeer) sterk. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen daalden echter nauwelijks. Er vroegen nog steeds 1,3 miljoen Amerikanen voor het eerst een uitkering. Dat zorgt voor wat wrevel. De economie was goed herstart, maar de opflakkering van het virus bemoeilijkt de doorstart. De Amerikaanse beurzen openden in het rood en konden geen momentum meer opbouwen. De reactie was vergelijkbaar met wat er ’s morgens in Azië gebeurde. Het achterop blijven van de kleinhandelsverkopen overschaduwde sterke groei- en productiecijfers. Anders gezegd: consumptie/binnenlandse vraag en meer nog tewerkstelling zijn cruciaal als motor van het herstel. Ook binnen de Fed heerst er duidelijk ongerustheid over de heropflakkering van het virus. De drie gouverneurs die gisteren spraken hadden vooral oog voor de risico’s en niet voor de positieve data uit het (recente) verleden.

Op de markt blijkt het gevoel van twijfel vooral uit de Amerikaanse rentecurve. Er zit al een hele tijd weinig dynamiek in de rentes. Tot iets meer dan een maand geleden zorgde een sterke beursdag dikwijls nog voor tijdelijk hogere lange rentes en een iets steilere curve. Die opstootjes moet je recent met een vergrootglas gaan zoeken. De Amerikaanse rentecurve wordt alsmaar vlakker en op een lager niveau.

Op de wisselmarkt is het beeld ondertussen wat verdeeld. De dollar is nog altijd (licht) in het voordeel in een risk-off context. Toch hebben we de indruk dat de steeds lagere (lange) rentes de greenback parten begint te spelen. We ontnemen de Amerikaanse dollar zijn status van veilige haven nog niet. Zeker in een echt hoog oplopende crisis wordt USD-liquiditeit waarschijnlijk opnieuw een topic. In de huidige context van kwakkelend vertrouwen is de steeds lagere rentesteun mogelijk toch stilaan een rem voor de dollar. Het eerstvolgende belangrijke ‘event’ voor EUR/USD is natuurlijk de Europese top over het EU-reddingsplan die straks en morgen wordt gehouden. Daar komen we volgende week op terug.

Figuur - Handelsgewogen USD (DXY) geraakt maar moeilijk weg van steunniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.