The trend is your friend

Marktrapport

Vorige week gaat niet bepaald de geschiedenis in als de meest inspirerende. Dat is wel vaker zo voor de week volgend op het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Bovendien accentueerde een verdunde zomerhandel met weinig politieke of andere uitspattingen dat gegeven. Gelukkig komt daar de komende dagen verandering in.

Na een ongeziene pandoering in maart, sloeg de markt al snel opnieuw gretig gedumpte aandelen in. Een gebrek aan alternatieven omwille van de lage rente, overvloedige liquiditeit en/of algemeen kuddegedrag draagt stuk voor stuk bij tot een al even ongezien herstel in sommige aandelen(indices). De beurshausse steunt ook in belangrijke mate op de overtuiging bij een belangrijk deel van de markt van een snel, V-vormig herstel. Amerikaanse kleinhandelsverkopen en meerdere vertrouwensindicatoren, een uitgebreide Britse economische stand van zaken en de Chinese tweedekwartaalgroeicijfers werpen deze week meer licht op de zaak. China is de voorloper in de coronasaga. De maandelijkse cijferreeksen suggereerden dat het land de crisis vrij snel achter zich laat. De groeicijfers tekenen naar verwachting eenzelfde fluks herstel op: van de krimp van 9,8% kw/kw in het 1ste kwartaal, recupereerde de economie vermoedelijk 9,5%. Indrukwekkend, vooral het feit indachtig dat de rest van de wereld nog ongeveer tot midden mei in lockdown was. Niet onbelangrijk voor een exportland.

Wie zich (terecht) vragen stelt bij de die groeicijfers, vindt voor een alternatieve blik op het postcorona-herstel allicht zijn gading bij de start van het resultatenseizoen. Morgen trappen de (Amerikaanse) financiële instellingen de tweedekwartaaleditie af. Niemand twijfelt aan barslechte ‘bottom lines’. De toelichting voor de komende maanden levert wél enkele interessante inzichten op. De immense onzekerheid weerhield veel bedrijven van zo’n update in het eerste kwartaal. Gegeven de verschroeiende beursrit, ligt de lat op het eerste zicht hoog. Hoe kan je als bedrijf de verwachtingen nu nog toppen? De ontwikkelingen over de afgelopen weken tonen echter dat de markt zich niet snel uit zijn lood laat slaan. De (geo)politieke spanningen met onder meer China lopen duidelijk op. Voor Covid-19 wekte dat ongetwijfeld navenante en soms hevige marktreacties op (herinner u het handelsconflict). Maar nu zijn zelfs de bijna dagelijks sneuvelende records van het aantal besmettingen met het virus nog nauwelijks nieuws voor de markt. De lat ligt dus inderdaad hoog, maar dan vooral voor een teleurstelling.

Tot slot nog even naar de EU. Behalve de ECB op donderdag – wellicht niet meer dan een ‘pro forma’ beleidsvergadering – vindt vrijdag een speciale Europese top plaats. Tijdens die fysieke bijeenkomst hebben de EU-leiders het over het €750 miljard grote herstelfonds. Sommigen probeerden de verwachtingen al te temperen, niet in het minst Duits bondskanselier Merkel. Een afgerond relanceplan tegen het weekend is niet erg realistisch. Een bijkomende spoedvergadering (eind juli?) des te meer. Toch is in de huidige denkwijze van de markten de idee van vooruitgang op dit moment mogelijk belangrijker dan het eindresultaat. In die optiek zien we op korte termijn weinig redenen om tegen de huidige trends in te roeien. Risicovollere activa kunnen het relatief goed blijven doen, de euro in het bijzonder. Na een beperkte correctie vorige maand, toont EUR/USD zich de afgelopen dagen weerbaar. De prestatie vanmorgen is alvast veelbelovend (1,132). EUR/USD 1,135 geldt als een eerste weerstandszone vóór de top in juni (1,1422).

EUR/USD handelt relatief sterk. Eerste weerstand nabij 1,135 komt (deze week?) in het vizier.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.