Rush op langlopende obligaties

Marktrapport

De markten zijn al enige tijd speelbal van het globaal risicosentiment. De capriolen op de beurzen bepalen in belangrijke mate het prijspatroon op de rente- of wisselmarkt. Wat dat algemeen risicosentiment bepaalt, is niet altijd zo duidelijk. De economische data speelden recent meestal een secundaire rol. Ze lopen hoe dan ook achter op de laatste ontwikkelingen in verband met het coronavirus. Maar zelfs de dagelijkse coronastatistieken (wereldwijd en nu vooral in de VS) vertalen zich niet één op één in het marktsentiment. Tot begin deze week stonden slechte coronadata verdere beurswinst niet in de weg. Markten gingen er blijkbaar vanuit dat de opflakkering de heropening van de economie niet echt zou tegenhouden. De rentemarkt gaf recent echter al een meer genuanceerd beeld. Gisteren was er in de VS zelfs een scherpe daling van de lange rentes.

Midden maart verkeerden alle markten in chaos toen investeerders beseften dat het coronacrisis een nooit geziene, langdurige impact zou hebben op de globale economie. Iedereen wilde ‘cash’, het enige actief waarvan de prijs niet beweegt bij extreme volatiliteit. Zelfs de markt van veilige overheidsobligaties functioneerde niet meer. De lange rentes stegen zelfs even, ondanks de risk-off. De centrale banken grepen in. Een massale injectie van liquiditeit moest er voor zorgen dat de markten terug op een ordelijke manier konden functioneren. Zeker wat rentemarkt/markt van overheidsobligaties betreft zijn de CB’s daar wonderwel in geslaagd. Als we de Amerikaanse rentecurve als referentie nemen, zijn de rentebeweging voor looptijden tot 5-jaar  sinds beging april te verwaarlozen. Dat heeft niet enkel te maken met de massale liquiditeitsinjecties van de CB’s. De Fed en co hebben de markt wel echt overtuigd dat het waarschijnlijk nog enkele jaren kan duren alvorens de rente kan worden verhoogd. Zelfs de Amerikaanse 10-j rente zit vastgespijkerd in een extreem nauwe band van ongeveer 40 basispunten. Enkel op het ultra-lange eind van de curve is er nog een beetje ruimte voor een ‘autonome’ rentebeweging. Tot begin mei zorgde de hoop op een relatief snel herstel voor een stijging van de ultra-lange rentes en een iets steilere rentecurve. Noem het een voorzichtige ‘reflatie-trade’. Sinds begin juni trekt de (rente)markt echter een andere kaart. Dit is niet alleen uiting van voorzichtigheid. 

Ook de hunt for yield speelt volop. Als je verwacht dat de korte rentes nog verschillende jaren kort bij nul blijven, wordt het verleidelijk om wat verder op curve naar iets meer rendement te speuren. Zelfs met dit argument van hunt for yield en een lage rentevolatiliteit in het achterhoofd, blijft een relatief forse vervlakking van de rentecurve toch altijd een beetje een motie van wantrouwen. Als beleggers stormlopen op 30-jarig papier aan historisch lage rentes zoals gisteren bij een veiling van overheidsobligaties in de VS, is dat geen teken dat je op korte tot middellange termijn optimistisch bent. Hoe ver kan dit gaan? Dat hangt in de belangrijke mate af van wat je van de centrale banken verwacht. Als je verwacht dat de Fed de beleidsrente niet negatief zal maken en je een minimale vergoeding wil om je geld voor (heel) lang af te staan (time premium) zou het ‘logisch’ zijn dat de steunniveaus sinds het terugkeren van de rust na maart (0.55% voor 10-j, 1.10% voor 30-j) niet doorbroken worden. VS-rentes beneden die niveaus suggereren dan dat de situatie zodanig verslechtert dat de centrale bank(en) mogelijk toch iets nieuw uit de trukendoos zullen (moeten) halen (negatieve beleidsrente, meer obligatieaankopen ook op lange looptijden ...?). Toch maar hopen dat de markt zo’n scenario’s niet gaat omarmen. Hoe dan ook plaatsen we deze ultra-lange rentes mee bovenaan op de radar als signaal over waar de markt vermoedt dat het met de post-corona economie naar toe kan gaan.

Figuur - 30-j rente VS: wordt de (rente)markt ongerust?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.