Rush op langlopende obligaties

Marktrapport

De markten zijn al enige tijd speelbal van het globaal risicosentiment. De capriolen op de beurzen bepalen in belangrijke mate het prijspatroon op de rente- of wisselmarkt. Wat dat algemeen risicosentiment bepaalt, is niet altijd zo duidelijk. De economische data speelden recent meestal een secundaire rol. Ze lopen hoe dan ook achter op de laatste ontwikkelingen in verband met het coronavirus. Maar zelfs de dagelijkse coronastatistieken (wereldwijd en nu vooral in de VS) vertalen zich niet één op één in het marktsentiment. Tot begin deze week stonden slechte coronadata verdere beurswinst niet in de weg. Markten gingen er blijkbaar vanuit dat de opflakkering de heropening van de economie niet echt zou tegenhouden. De rentemarkt gaf recent echter al een meer genuanceerd beeld. Gisteren was er in de VS zelfs een scherpe daling van de lange rentes.

Midden maart verkeerden alle markten in chaos toen investeerders beseften dat het coronacrisis een nooit geziene, langdurige impact zou hebben op de globale economie. Iedereen wilde ‘cash’, het enige actief waarvan de prijs niet beweegt bij extreme volatiliteit. Zelfs de markt van veilige overheidsobligaties functioneerde niet meer. De lange rentes stegen zelfs even, ondanks de risk-off. De centrale banken grepen in. Een massale injectie van liquiditeit moest er voor zorgen dat de markten terug op een ordelijke manier konden functioneren. Zeker wat rentemarkt/markt van overheidsobligaties betreft zijn de CB’s daar wonderwel in geslaagd. Als we de Amerikaanse rentecurve als referentie nemen, zijn de rentebeweging voor looptijden tot 5-jaar  sinds beging april te verwaarlozen. Dat heeft niet enkel te maken met de massale liquiditeitsinjecties van de CB’s. De Fed en co hebben de markt wel echt overtuigd dat het waarschijnlijk nog enkele jaren kan duren alvorens de rente kan worden verhoogd. Zelfs de Amerikaanse 10-j rente zit vastgespijkerd in een extreem nauwe band van ongeveer 40 basispunten. Enkel op het ultra-lange eind van de curve is er nog een beetje ruimte voor een ‘autonome’ rentebeweging. Tot begin mei zorgde de hoop op een relatief snel herstel voor een stijging van de ultra-lange rentes en een iets steilere rentecurve. Noem het een voorzichtige ‘reflatie-trade’. Sinds begin juni trekt de (rente)markt echter een andere kaart. Dit is niet alleen uiting van voorzichtigheid. 

Ook de hunt for yield speelt volop. Als je verwacht dat de korte rentes nog verschillende jaren kort bij nul blijven, wordt het verleidelijk om wat verder op curve naar iets meer rendement te speuren. Zelfs met dit argument van hunt for yield en een lage rentevolatiliteit in het achterhoofd, blijft een relatief forse vervlakking van de rentecurve toch altijd een beetje een motie van wantrouwen. Als beleggers stormlopen op 30-jarig papier aan historisch lage rentes zoals gisteren bij een veiling van overheidsobligaties in de VS, is dat geen teken dat je op korte tot middellange termijn optimistisch bent. Hoe ver kan dit gaan? Dat hangt in de belangrijke mate af van wat je van de centrale banken verwacht. Als je verwacht dat de Fed de beleidsrente niet negatief zal maken en je een minimale vergoeding wil om je geld voor (heel) lang af te staan (time premium) zou het ‘logisch’ zijn dat de steunniveaus sinds het terugkeren van de rust na maart (0.55% voor 10-j, 1.10% voor 30-j) niet doorbroken worden. VS-rentes beneden die niveaus suggereren dan dat de situatie zodanig verslechtert dat de centrale bank(en) mogelijk toch iets nieuw uit de trukendoos zullen (moeten) halen (negatieve beleidsrente, meer obligatieaankopen ook op lange looptijden ...?). Toch maar hopen dat de markt zo’n scenario’s niet gaat omarmen. Hoe dan ook plaatsen we deze ultra-lange rentes mee bovenaan op de radar als signaal over waar de markt vermoedt dat het met de post-corona economie naar toe kan gaan.

Figuur - 30-j rente VS: wordt de (rente)markt ongerust?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.