Van blind naar selectief spenderen

Marktrapport

Premier Boris Johnson lichtte begin vorige week een tipje van de sluier voor de nieuwe economische relanceplannen. Die moeten het VK hopelijk uit de zwaarste recessie in 300 jaar leiden. Met zijn “Build Build Build”-strategie focust de premier vooral op infrastructuurwerken, onder het motto “beter, groener, sneller”. De 5 miljard pond die hij daarvoor uittrekt, is echter een peulschil. Johnson maakte daarmee allerminst indruk op de markt en het Britse pond in het bijzonder. De minister van Financiën Sunak sloeg daar met het nieuw fiscaal pakket dat hij gisteren aankondigde evenmin in. We lezen daarin dat het ongebreideld en bijna blind spenderen voorlopig niet meer aan de orde is.

Sunak’s fiscale zomer-update legt vooral de nadruk op de werkgelegenheid. Momenteel financiert de Britse overheid ongeveer 80% van de lonen van de tijdelijk werklozen. De voorwaarde is dat ze niet ontslagen worden. De kostprijs van die maatregel wordt geschat op ongeveer £14 miljard per maand. Onhoudbaar, dus. Dat programma dooft de komende maanden gradueel uit en wordt eind oktober begraven. Sunak beloofde gisteren wel een alternatief. Voor elke werkloze die vanaf november aan de slag mag en minstens tot eind januari aanblijft, krijgt de werkgever 1000 pond. De regering voorziet in meer dan 9 miljard. Verder tracht Sunak met restaurantvouchers en een tijdelijke btw-verlaging van 20% tot 5% voor de horeca en attractieparken het zomerseizoen te redden (£4,5 mld). De aandacht voor toerisme en horeca is niet verwonderlijk als je weet dat die voor zo’n 10% van de werkgelegenheid instaat en tot 5% van het BBP uitmaakt. En een belastingverlaging op vastgoed moet de bouwsector een duwtje in de rug geven. Drie miljard pond gaat naar de groene ambities van de regering.

Het totale kostenplaatje loopt naar verwachting op tot ongeveer £30 miljard. Dat klinkt als een smak geld, maar is in termen van het BBP een relatief bescheiden som. Het valt bovendien niet echt op in een context waarin zowat de hele wereld fiscale maatregelen van ongekende proporties uitrolde. Voor ons is de boodschap in hoofdzaak dat de regering Johnson de periode van massale uitgaven voorlopig achter zich laat. Waar je dat nog enigszins kon begrijpen toen het coronavirus ongecontroleerd om zich heen sloeg, is dat nu veel moeilijker te rechtvaardigen. Het begrotingstekort zou naar schatting oplopen tot £350 mld of ongeveer 17% van het BBP, een naoorlogs record.

Een selectiever en meer ingetogen fiscaal beleid komt tegen die achtergrond dan ook niets te vroeg. Dat betekent wel dat het Britse pond een belangrijke ondersteunende factor (deels) verliest. Het is mogelijk de verklaring van de eerder povere prestatie gisteren. EUR/GBP brak een dag eerder beneden 0,90 maar de vervolgbeweging die zich doorgaans ontwikkelt na een breuk van zo’n belangrijke technische referentie was weinig overtuigend. De munt kan op korte termijn wel rekenen op het bijna onvermoeibaar gunstig marktsentiment. EUR/GBP nestelt zich voorzichtig terug in de zijwaartse handelsband tussen 0,89/90 van eind mei tot juni. Op iets langere termijn blijven we van mening dat het pond eerder thuishoort in de 0,90/0,92-regionen.
 

EUR/GBP: pond verliest mogelijk belangrijke ondersteunende factor maar kan rekenen op constructief sentiment

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.