Van blind naar selectief spenderen

Marktrapport

Premier Boris Johnson lichtte begin vorige week een tipje van de sluier voor de nieuwe economische relanceplannen. Die moeten het VK hopelijk uit de zwaarste recessie in 300 jaar leiden. Met zijn “Build Build Build”-strategie focust de premier vooral op infrastructuurwerken, onder het motto “beter, groener, sneller”. De 5 miljard pond die hij daarvoor uittrekt, is echter een peulschil. Johnson maakte daarmee allerminst indruk op de markt en het Britse pond in het bijzonder. De minister van Financiën Sunak sloeg daar met het nieuw fiscaal pakket dat hij gisteren aankondigde evenmin in. We lezen daarin dat het ongebreideld en bijna blind spenderen voorlopig niet meer aan de orde is.

Sunak’s fiscale zomer-update legt vooral de nadruk op de werkgelegenheid. Momenteel financiert de Britse overheid ongeveer 80% van de lonen van de tijdelijk werklozen. De voorwaarde is dat ze niet ontslagen worden. De kostprijs van die maatregel wordt geschat op ongeveer £14 miljard per maand. Onhoudbaar, dus. Dat programma dooft de komende maanden gradueel uit en wordt eind oktober begraven. Sunak beloofde gisteren wel een alternatief. Voor elke werkloze die vanaf november aan de slag mag en minstens tot eind januari aanblijft, krijgt de werkgever 1000 pond. De regering voorziet in meer dan 9 miljard. Verder tracht Sunak met restaurantvouchers en een tijdelijke btw-verlaging van 20% tot 5% voor de horeca en attractieparken het zomerseizoen te redden (£4,5 mld). De aandacht voor toerisme en horeca is niet verwonderlijk als je weet dat die voor zo’n 10% van de werkgelegenheid instaat en tot 5% van het BBP uitmaakt. En een belastingverlaging op vastgoed moet de bouwsector een duwtje in de rug geven. Drie miljard pond gaat naar de groene ambities van de regering.

Het totale kostenplaatje loopt naar verwachting op tot ongeveer £30 miljard. Dat klinkt als een smak geld, maar is in termen van het BBP een relatief bescheiden som. Het valt bovendien niet echt op in een context waarin zowat de hele wereld fiscale maatregelen van ongekende proporties uitrolde. Voor ons is de boodschap in hoofdzaak dat de regering Johnson de periode van massale uitgaven voorlopig achter zich laat. Waar je dat nog enigszins kon begrijpen toen het coronavirus ongecontroleerd om zich heen sloeg, is dat nu veel moeilijker te rechtvaardigen. Het begrotingstekort zou naar schatting oplopen tot £350 mld of ongeveer 17% van het BBP, een naoorlogs record.

Een selectiever en meer ingetogen fiscaal beleid komt tegen die achtergrond dan ook niets te vroeg. Dat betekent wel dat het Britse pond een belangrijke ondersteunende factor (deels) verliest. Het is mogelijk de verklaring van de eerder povere prestatie gisteren. EUR/GBP brak een dag eerder beneden 0,90 maar de vervolgbeweging die zich doorgaans ontwikkelt na een breuk van zo’n belangrijke technische referentie was weinig overtuigend. De munt kan op korte termijn wel rekenen op het bijna onvermoeibaar gunstig marktsentiment. EUR/GBP nestelt zich voorzichtig terug in de zijwaartse handelsband tussen 0,89/90 van eind mei tot juni. Op iets langere termijn blijven we van mening dat het pond eerder thuishoort in de 0,90/0,92-regionen.
 

EUR/GBP: pond verliest mogelijk belangrijke ondersteunende factor maar kan rekenen op constructief sentiment

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.