Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Marktrapport

 

Vanmorgen besliste de Reserve Bank of Australia (RBA) over haar beleid. Zoals veel andere centrale banken ging de RBA eind maart naar volledige crisis modus toen de coronacrisis de markten onderuit haalde. De RBA verlaagde de beleidsrente tot 0.25%. De bank bepaalt echter niet enkel de beleidsrente die de basis is voor de korte-termijn kredietverlening, maar startte ook met zogenaamde ’Yield Curve Control’. Hierbij engageert de bank zich om ook de rente op 3-jaar nabij 0.25% te houden. Indien nodig koopt de bank obligaties in de markt om te voorkomen dat de rente boven dat niveau uitstijgt. De RBA startte ook kredietfaciliteiten (vergelijkbaar met de TLTRO’s van de ECB) om de kredietverlening naar de bedrijven op langere termijn te faciliteren. Die beleidsmaatregelen werden op de beleidsvergadering vandaag onveranderd gelaten. 

Na de eerste fase van de coronacrisis leek Australië goed geplaatst voor het herstel in het post-corona tijdperk. Ook de Australische overheid nam beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Zoals elders woog dat zwaar op de economie. Het aantal besmettingen (nu 8755) en het aantal sterfgevallen als gevolg van corona (106) bleven hierdoor wel relatief laag vergeleken met andere landen. Australië had ook de budgettaire ruimte om een economische relancepolitiek te voeren. Voor de  coronacrisis stevende het land af op een begrotingsoverschot. De Australische regering nam fiscale maatregelen van de orde van grootte van meer dan 10% van het BBP (nog aangevuld met garantieregelingen). Ook het relatief snelle herstel bij zijn grootste klant, China, ondersteunde de hoop op herstel.

Dit positieve startpunt wordt nu wat naar de achtergrond gedrongen door de recente opstoot van het virus in Melbourne. De RBA vermeldt die niet direct in haar beleidscommuniqué maar neemt uiteraard akte van de grote onzekerheid omtrent het herstel. Toch blijft de ondertoon van de beleidsverklaring al bij al gematigd positief. De bank geeft wel aan dat ze zowel de lage beleidsrente als de controle van de 3-j rente nog een hele tijd zal aanhouden tot duidelijk blijkt dat het pad richting volledige tewerkstelling en inflatie binnen de 2-3% doelzone is ingezet. Vooral het herstel op de arbeidsmarkt is waarschijnlijk een werk van lange adem. De RBA kan de obligatieaankopen nog opdrijven, maar recent was dat niet nodig. De 3-j rente stabiliseerde nabij de 0.25% zonder ingrijpen van de RBA. 

Over de Australische dollar zegt de RBA niets. Midden maart werd de Aussie dollar zoals veel kleinere, minder liquide munten agressief verkocht. Door de globale ontspanning en de relatief constructieve vooruitzichten kon AUD/USD die verliezen wel al volledig goedmaken. Begin juni ging AUD/USD even boven de kaap van 0.70 en dat niveau kwam vanmorgen terug binnen handbereik. In het pre-corona tijdperk probeerde de RBA de munt eerder wat aan de zwakke kant te houden. In de huidige context krijgt financiële stabiliteit meer gewicht en is een zwakke munt voor veel landen iets minder een prioriteit. We veronderstellen dat een verdere stijging van de Aussie dollar vanaf het huidige niveau voor de RBA niet meer hoeft. Waar de eerste fase van het herstel van de Aussie dollar deels was ingegeven door een de betere startpositie van Australië, is dat goed nieuws nu waarschijnlijk grotendeels verdisconteerd. Een verdere stijging van AUD/USD zal dan vooral moeten komen van een algemene daling van de Amerikaanse dollar. In die context hoeft de Aussie dollar op korte termijn ook niet veel verder te stijgen tegen de euro. 

Figuur - AUD/USD: al veel goed nieuws verdisconteerd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.