Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Marktrapport

De laatste indicatoren wijzen op een verder herstel in de wereldeconomie. De Chinese (industriële) Caixin vertrouwensindex steeg van 54,5 tot 55,7. Het herstel in de dienstensector was nog meer uitgesproken met een stijging van 55 tot 58,4. Ook in Europa herstellen de vertrouwensindicatoren verder. Het meest spectaculaire nieuws kwam opnieuw uit de VS met een sterker dan verwachte jobcreatie in juni: dankzij 4,8 miljoen nieuwe jobs daalde de Amerikaanse werkloosheidsgraad naar 11,1%. Cijfers waarin sommigen de bevestiging zien van een snel V-vormig herstel. Dat laatste blijft toch onwaarschijnlijk. Vertrouwensindicatoren, zeker in Europa en de VS, blijven nog steeds onder hun pre-coronacrisis niveau. De schade op de arbeidsmarkten blijft groot en langdurig. Een langzaam herstel staat dus in de sterren geschreven.

Dat de echte schade van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden beseffen ook de toezichthouders van de financiële instellingen. Zowel de ECB als de Nationale Bank van België (NBB) stuurden deze week signalen uit dat zij zich zorgen maken over de financiële stabiliteit, maar vooral dat zij de financiële sector willen steunen in zijn rol om de ruggengraat te vormen van het economisch herstel. Dat laatste zal nodig zijn. Enerzijds is duidelijk dat de banken aanzienlijke kredietverliezen zullen moeten slikken. Een economische schok als gevolg van de coronacrisis is ongeëvenaard en zal leiden tot meer wanbetalingen en uiteindelijk faillissementen. Anderzijds is de appetijt voor nieuwe leningen zowel bij investeerders als banken beperkter, gegeven zien de grote onzekerheid, de zwakkere economische vooruitzichten en de, mogelijk nog onzichtbare, structurele schade die de crisis toebracht aan de financiële gezondheid van ondernemingen.

De financiële sector kroop de afgelopen jaren uit een diep dal. Zeker in Europa zorgde een strikter regulerend en toezichthoudend kader, in combinatie met een sterker risicomanagement en een beheersing van de kosten, voor een aanzienlijke versterking van de financiële sector. In een aantal landen, waaronder België, is de financiële sector in staat om behoorlijk grote schokken op te vangen, zoals ook bevestigd in het Stabiliteitsrapport dat de NBB deze week publiceerde. De situatie is echter niet even rooskleurig in alle Europese landen. Zeker in landen met een versnipperde en zwak gekapitaliseerde bankensector blijven de risico’s van een grote economische schok aanzienlijk. De performantie van de Europese banken blijft eveneens heel divers (zie figuur).

In alle relanceplannen rekent men op de financiële sector on het herstel vlot te trekken. Marktconforme financiering via bankkredieten is immers een duurzamere oplossing voor herstel dan de continuering van overheidssteun. Dat laatste is verantwoord om op korte termijn de schok op te vangen, maar biedt geen garantie op een structurele herstel van de economie. De financiële sector geeft duidelijk het signaal deze belangrijke maatschappelijke taak op zich te willen nemen, maar de toezichthouder kan dit proces ondersteunen. De Europese en nationale toezichthouders kunnen vooreerst beslissen de kapitaalvereisten voor financiële instellingen te verlichten. De NBB besliste al bij het begin van coronacrisis om de contracyclische buffer vrij te geven en is nu bereid om ook de macroprudentiële vastgoedbuffers vrij te geven, wanneer bijvoorbeeld de Belgische vastgoedmarkt zou sputteren.

De ECB gaat nog een stap verder. Ze droomt al langer van een sterkere grensoverschrijdende consolidatie in de Europese banksector. De appetijt voor grotere fusies en overnames bleef de afgelopen jaren om diverse redenen beperkt. Een belangrijke reden is de heterogene regelgeving in Europa waarbij zelfs Europese en nationale regelgeving vaak botst. Bovendien zijn consolidaties niet interessant omdat ze typisch leiden tot hogere kapitaalvereisten.
 

Return on Equity Europese banken (%, Q4 2019)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.