Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Marktrapport

De laatste indicatoren wijzen op een verder herstel in de wereldeconomie. De Chinese (industriële) Caixin vertrouwensindex steeg van 54,5 tot 55,7. Het herstel in de dienstensector was nog meer uitgesproken met een stijging van 55 tot 58,4. Ook in Europa herstellen de vertrouwensindicatoren verder. Het meest spectaculaire nieuws kwam opnieuw uit de VS met een sterker dan verwachte jobcreatie in juni: dankzij 4,8 miljoen nieuwe jobs daalde de Amerikaanse werkloosheidsgraad naar 11,1%. Cijfers waarin sommigen de bevestiging zien van een snel V-vormig herstel. Dat laatste blijft toch onwaarschijnlijk. Vertrouwensindicatoren, zeker in Europa en de VS, blijven nog steeds onder hun pre-coronacrisis niveau. De schade op de arbeidsmarkten blijft groot en langdurig. Een langzaam herstel staat dus in de sterren geschreven.

Dat de echte schade van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden beseffen ook de toezichthouders van de financiële instellingen. Zowel de ECB als de Nationale Bank van België (NBB) stuurden deze week signalen uit dat zij zich zorgen maken over de financiële stabiliteit, maar vooral dat zij de financiële sector willen steunen in zijn rol om de ruggengraat te vormen van het economisch herstel. Dat laatste zal nodig zijn. Enerzijds is duidelijk dat de banken aanzienlijke kredietverliezen zullen moeten slikken. Een economische schok als gevolg van de coronacrisis is ongeëvenaard en zal leiden tot meer wanbetalingen en uiteindelijk faillissementen. Anderzijds is de appetijt voor nieuwe leningen zowel bij investeerders als banken beperkter, gegeven zien de grote onzekerheid, de zwakkere economische vooruitzichten en de, mogelijk nog onzichtbare, structurele schade die de crisis toebracht aan de financiële gezondheid van ondernemingen.

De financiële sector kroop de afgelopen jaren uit een diep dal. Zeker in Europa zorgde een strikter regulerend en toezichthoudend kader, in combinatie met een sterker risicomanagement en een beheersing van de kosten, voor een aanzienlijke versterking van de financiële sector. In een aantal landen, waaronder België, is de financiële sector in staat om behoorlijk grote schokken op te vangen, zoals ook bevestigd in het Stabiliteitsrapport dat de NBB deze week publiceerde. De situatie is echter niet even rooskleurig in alle Europese landen. Zeker in landen met een versnipperde en zwak gekapitaliseerde bankensector blijven de risico’s van een grote economische schok aanzienlijk. De performantie van de Europese banken blijft eveneens heel divers (zie figuur).

In alle relanceplannen rekent men op de financiële sector on het herstel vlot te trekken. Marktconforme financiering via bankkredieten is immers een duurzamere oplossing voor herstel dan de continuering van overheidssteun. Dat laatste is verantwoord om op korte termijn de schok op te vangen, maar biedt geen garantie op een structurele herstel van de economie. De financiële sector geeft duidelijk het signaal deze belangrijke maatschappelijke taak op zich te willen nemen, maar de toezichthouder kan dit proces ondersteunen. De Europese en nationale toezichthouders kunnen vooreerst beslissen de kapitaalvereisten voor financiële instellingen te verlichten. De NBB besliste al bij het begin van coronacrisis om de contracyclische buffer vrij te geven en is nu bereid om ook de macroprudentiële vastgoedbuffers vrij te geven, wanneer bijvoorbeeld de Belgische vastgoedmarkt zou sputteren.

De ECB gaat nog een stap verder. Ze droomt al langer van een sterkere grensoverschrijdende consolidatie in de Europese banksector. De appetijt voor grotere fusies en overnames bleef de afgelopen jaren om diverse redenen beperkt. Een belangrijke reden is de heterogene regelgeving in Europa waarbij zelfs Europese en nationale regelgeving vaak botst. Bovendien zijn consolidaties niet interessant omdat ze typisch leiden tot hogere kapitaalvereisten.
 

Return on Equity Europese banken (%, Q4 2019)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Paragraaf 16 van een historisch G7-communiqué

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs

Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.