Fed denkt na over volgende stap

Marktrapport

Uit de notulen van de vergadering van 10 juni bleek dat de Fed zich uitgebreid bezint over haar beleid in het post-corona-tijdperk. Het beleid zal nog lang extreem soepel blijven. Vraag is hoe dit best wordt georganiseerd en gecommuniceerd. ‘Yield Curve Control’ is hier een mogelijke optie.  

In een (ver) verleden was monetair beleid simpel. De centrale bank zet de korte rente waar ze dat nodig acht om haar inflatie- en/of andere doelstellingen te bereiken. De rest liet ze over aan de markt. Na de grote financiële crisis (GFC) is monetair beleid grondig veranderd. De speciale monetaire programma’s zijn niet meer te overzien. Eén van de nieuwe elementen in het post-GFC beleid is dat de centrale banken ook de lange rente willen sturen. Zeker bij een lage inflatie laat een beleidsrente nabij nul niet altijd toe om voldoende te stimuleren. Door de lage inflatie blijft de reële rente (te) hoog. Nog soepelere monetaire condities kunnen dan door ook de lange rente te verlagen (via obligatieaankopen). ‘Normaal’ vragen investeerders een premie om geld voor langere tijd af te staan. Door de obligatieaankopen daalt die ‘time-premium’. De vraag bij verschillende centrale banken, waaronder de Fed, is of men een stap verder moet gaan en maximumniveaus vooropzetten voor rentes op langere looptijden.  

De Bank of Japan en de Reserve Bank of Australia (RBA) doen al zoiets. Zo houdt de RBA de 3j.-rente op 0.25%. De facto is dat een vorm van ‘forward guidance’, een manier om je engagement om de rente niet snel te verhogen kracht bij te zetten. Als de markt overtuigd is, moet de centrale bank weinig obligaties kopen om haar doel te bereiken. Een soort ‘selffulfilling prophecy’. Nu koopt de Fed nog ‘onbeperkt’ obligaties op, om het goed functioneren van die markt te garanderen. Het voorkomt dat bij marktpaniek de prijs van activa zoals overheidsobligaties te fors schommelen of aan braderieprijzen worden verkocht. Ondertussen functioneren die markten terug min of meer normaal. De Fed moet nu de markt richting geven over hoe ze haar beleid concreet gaat organiseren om de doelstelling van prijsstabiliteit (2% inflatie) en maximale tewerkstellingen zo snel mogelijk te bereiken. Hoe lang blijft de Fed obligaties kopen en hoeveel? Tot waar moet de inflatie oplopen of de werkloosheid dalen om het beleid te normaliseren? In dit debat duikt ‘Yield Curve Control’ op. Tot voor kort zag het er naar uit dat de Fed hier snel mee van start zou gaan. Uit de notulen blijkt echter dat de meningen verdeeld zijn. Als je forward guidance geloofwaardig is, waarom dan obligaties met korte looptijd kopen? Obligaties met een langere looptijd kopen, houdt dan weer andere risico’s in. Wat gebeurt er met die markt/de rente wanneer je het systeem terugschroeft? Of wat als de markt de lage rente niet meer wil, bijvoorbeeld als de inflatie oploopt? Dan dreigt de centrale bank zowat de enige koper te worden of moet ze de rente toch verhogen. De kans neemt af dat YCC er in de VS op korte termijn komt.  

De impact op korte termijn voor de rentemarkt is beperkt. De korte rentes blijven extreem laag. Niemand twijfelt dat de Fed de rente nog minstens tot 2022 kort bij nul houdt. Voor de langere rentes betekent dit dat de markt nog steeds een rol heeft. Op korte termijn doen de obligatieaankopen en de verwachting dat de beleidsrente lang laag zal blijven hun werk. Voorlopig dobberen de lange (Amerikaanse) rentes in een nauwe band in functie van het risicosentiment. Op termijn kan die band iets breder worden zodra de markt meer zicht krijgt op het post-corona herstel, maar ook dat is niet voor morgen nu de onzekerheid over de coronaopstoot in de VS verder toeneemt.  

 

Figuur - 10-j rente VS: een oord van rust, ook zonder YCC.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.