Fed denkt na over volgende stap

Marktrapport

Uit de notulen van de vergadering van 10 juni bleek dat de Fed zich uitgebreid bezint over haar beleid in het post-corona-tijdperk. Het beleid zal nog lang extreem soepel blijven. Vraag is hoe dit best wordt georganiseerd en gecommuniceerd. ‘Yield Curve Control’ is hier een mogelijke optie.  

In een (ver) verleden was monetair beleid simpel. De centrale bank zet de korte rente waar ze dat nodig acht om haar inflatie- en/of andere doelstellingen te bereiken. De rest liet ze over aan de markt. Na de grote financiële crisis (GFC) is monetair beleid grondig veranderd. De speciale monetaire programma’s zijn niet meer te overzien. Eén van de nieuwe elementen in het post-GFC beleid is dat de centrale banken ook de lange rente willen sturen. Zeker bij een lage inflatie laat een beleidsrente nabij nul niet altijd toe om voldoende te stimuleren. Door de lage inflatie blijft de reële rente (te) hoog. Nog soepelere monetaire condities kunnen dan door ook de lange rente te verlagen (via obligatieaankopen). ‘Normaal’ vragen investeerders een premie om geld voor langere tijd af te staan. Door de obligatieaankopen daalt die ‘time-premium’. De vraag bij verschillende centrale banken, waaronder de Fed, is of men een stap verder moet gaan en maximumniveaus vooropzetten voor rentes op langere looptijden.  

De Bank of Japan en de Reserve Bank of Australia (RBA) doen al zoiets. Zo houdt de RBA de 3j.-rente op 0.25%. De facto is dat een vorm van ‘forward guidance’, een manier om je engagement om de rente niet snel te verhogen kracht bij te zetten. Als de markt overtuigd is, moet de centrale bank weinig obligaties kopen om haar doel te bereiken. Een soort ‘selffulfilling prophecy’. Nu koopt de Fed nog ‘onbeperkt’ obligaties op, om het goed functioneren van die markt te garanderen. Het voorkomt dat bij marktpaniek de prijs van activa zoals overheidsobligaties te fors schommelen of aan braderieprijzen worden verkocht. Ondertussen functioneren die markten terug min of meer normaal. De Fed moet nu de markt richting geven over hoe ze haar beleid concreet gaat organiseren om de doelstelling van prijsstabiliteit (2% inflatie) en maximale tewerkstellingen zo snel mogelijk te bereiken. Hoe lang blijft de Fed obligaties kopen en hoeveel? Tot waar moet de inflatie oplopen of de werkloosheid dalen om het beleid te normaliseren? In dit debat duikt ‘Yield Curve Control’ op. Tot voor kort zag het er naar uit dat de Fed hier snel mee van start zou gaan. Uit de notulen blijkt echter dat de meningen verdeeld zijn. Als je forward guidance geloofwaardig is, waarom dan obligaties met korte looptijd kopen? Obligaties met een langere looptijd kopen, houdt dan weer andere risico’s in. Wat gebeurt er met die markt/de rente wanneer je het systeem terugschroeft? Of wat als de markt de lage rente niet meer wil, bijvoorbeeld als de inflatie oploopt? Dan dreigt de centrale bank zowat de enige koper te worden of moet ze de rente toch verhogen. De kans neemt af dat YCC er in de VS op korte termijn komt.  

De impact op korte termijn voor de rentemarkt is beperkt. De korte rentes blijven extreem laag. Niemand twijfelt dat de Fed de rente nog minstens tot 2022 kort bij nul houdt. Voor de langere rentes betekent dit dat de markt nog steeds een rol heeft. Op korte termijn doen de obligatieaankopen en de verwachting dat de beleidsrente lang laag zal blijven hun werk. Voorlopig dobberen de lange (Amerikaanse) rentes in een nauwe band in functie van het risicosentiment. Op termijn kan die band iets breder worden zodra de markt meer zicht krijgt op het post-corona herstel, maar ook dat is niet voor morgen nu de onzekerheid over de coronaopstoot in de VS verder toeneemt.  

 

Figuur - 10-j rente VS: een oord van rust, ook zonder YCC.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.