Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Marktrapport

De Zweedse centrale bank (Riksbank) trapte het nieuwe kwartaal af met een beleidsvergadering. Ze ging gepaard met nieuwe officiële economische prognoses. Tijdens de april-gekte liet ze die achterwege. Voor dit jaar gaat de centrale bank uit van een groeikrimp van 4,5%. In 2021 tekent zich een herstel van 3,6% af gevolgd door een nog sterkere groei van 4,1% in 2022. De Riksbank geeft wel nog steeds een optimistisch en pessimistisch scenario mee. De verwachte groei voor dit en volgend jaar bedraagt dan resp. -4% en 7% indien de economie sneller dan verwacht herstelt. In geval van een tweede golf van het virus, bedraagt de groei -5,7% en 1%. De inflatie blijft tot en met 2022 beneden de 2%-doelstelling. Pas eind 2023 komt ze terug in de buurt (1,8%). De werkloosheidsgraad gaat fors de hoogte in met een piek van 9,2% in 2021. Ter vergelijking: in 2019 bedroeg de werkloosheidsgraad 6,8%.

De Riksbank morrelde niet aan de beleidsrente. Die blijft onveranderd op 0% en dat blijft waarschijnlijk ook zo tot aan het eind van de huidige beleidshorizon. Ze verlaagt wel enkele ‘technische’ financieringsrentes. Het status quo was verwacht. De Riksbank sloot het hoofdstuk van negatieve rentes in december vorig jaar af en toonde sindsdien maar weinig animo voor een nieuw experiment. Zelfs in april, tijdens volle coronacrisis, verbande ze negatieve rentes net niet formeel tot het verleden. Net daarom is wat dat betreft de verandering in de toon vandaag opmerkelijk. De centrale bank vermeldt expliciet dat ze de rente verder kan verlagen, mocht dat nodig én effectief zijn. Op dit moment is ze daar wel (nog) niet van overtuigd. De Riksbank zweert bij het gebruik van haar balans om het monetair beleid soepel te houden …

… en zelfs verder te versoepelen. De centrale bank maakt zich vooral veel zorgen over de toestand op de arbeidsmarkt en wil vermijden dat de economie in een langdurige recessie belandt. Daarom nam ze bijkomende maatregelen. De totale omvang van het obligatie-opkoopprogramma wordt met 200 mld SEK verhoogd tot 500 mld SEK. Daarvan is tot op heden nochtans slechts 130 mld SEK opgebruikt. De duur van het programma wordt verlengd tot midden volgend jaar i.p.v. eind dit jaar. Daarmee zal de Riksbank niet langer enkel overheidspapier opkomen. Vanaf september betreedt de centrale bank ook de relatief kleine markt van bedrijfsobligaties voor een (voorlopig) bedrag van 10 mld SEK. Dat is de eerste keer in de geschiedenis van de centrale bank. Tot voorheen kocht ze enkel kortlopend papier (commercial paper).

De Zweedse kroon reageerde relatief stoïcijns op de beleidsaankondiging. Een eerste reactie om te versterken tegen de euro verdween als sneeuw voor de zon nu de Riksbank de deur voor negatieve rentes terug op een kiertje laat. Toch had de munt daar iets meer op kunnen verliezen. EUR/SEK handelt momenteel onveranderd in de buurt van 10,46. In een iets breder perspectief herstelde de Zweedse kroon al fors van de oplawaai door de coronacrisis (tot EUR/SEK 11,43 eind maart). De breuk beneden EUR/SEK 10,8 sinds de vorige beleidsvergadering eind april verbeterde het technisch plaatje aanzienlijk. We kijken nu uit naar 10,43 als volgende ijkpunt. Daarvoor mag het algemeen sentiment wel niet al te zwaar onder druk komen.
 

EUR/SEK: Zweedse kroon onveranderd na beleidsvergadering Riksbank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Politieke bliksemafleiders uit de VS

Politieke bliksemafleiders uit de VS

RBNZ steekt een tandje bij

RBNZ steekt een tandje bij

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Gezinnen sparen meest sinds ontstaan muntunie in 1999

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?

Arbeidsmarkt in VS: geen laaghangend fruit meer?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.