Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktrapport

De berg heeft een muis gebaard. En gelukkig maar. De Duitse minister van Financiën Scholz schrijft aan Kamervoorzitter Schäuble dat de Europese Centrale Bank voor de Duitse regering voldoet aan de eisen van het Duits grondwettelijk hof met betrekking tot een uitspraak over het aankoopprogramma van activa. Op 5 mei legden de rode toga’s uit Karlsruhe een deadline van drie maanden aan de ECB op om te bewijzen dat ze grondig haar huiswerk deed voor de intrede van het Public Sector Purchase Programme in 2015. Vooral de eventuele disproportionaliteit (omvang) en het “tijdelijk” karakter stonden ter discussie. De teller van PSPP staat na vijf jaren op meer dan €2200 miljard. De uitspraak was des te opvallender omdat het Europese grondwettelijk hof eerder oordeelde dat de ECB haar boekje niet te buiten was gegaan. Over de doos van Pandora die het Duitse hof zo opende (nationale parlementen die Europese rechtspraak kunnen in vraag stellen) gaan we het vandaag niet hebben. Zonder afdoend antwoord van de ECB zou de Duitse Bundesbank uitgesloten worden van het opkopen van overheidsobligaties.

De voorbije weken werd er intensief gelobbyd tussen Frankfurt en Berlijn. Om te beginnen gaf de ECB de notulen vrij van de vergaderingen in de aanloop naar de PSPP-beslissing in maart 2015. Daarnaast toonden de notulen van de meest recente beleidsvergadering een uitgebreid debat over de voor- en nadelen van het uiterst soepele monetaire beleid. Ten slotte beantwoordde ECB-topvrouw Lagarde een parlementaire vraag van Sven Simon over de aanpak van de centrale bank. Eerst controleerde de ECB de effectiviteit van haar genomen maatregelen. Daarna bracht ze de efficiëntie onder de loep. Konden we hetzelfde bereiken met minder middelen of minder negatieve bijeffecten? Ten slotte volgende een (marginale) kosten-batenanalyse. De algemene teneur klonk dat de marginale baten tot nu toe veel groter waren dan de marginale kosten van de uitzonderlijke maatregelen. Op termijn kan niet uitgesloten worden dat de balans omslaat. Bij de negatieve bijeffecten van het negatieve/lage rentebeleid denken we aan de incentive om meer/teveel risico te nemen op zoek naar rendement, gedupeerde spaarders of een inefficiënt monetair transmissiemechanisme dat de kredietverlening naar de reële economie belemmert. De centrale bank herneemt haar analyse op regelmatige tijdstippen om de vermijden dat het kantelpunt bereikt wordt.

De markten hebben na de schrikreactie begin mei amper wakker gelegen van dit zwaard van Damocles. Ze hadden andere varkentjes te wassen. Het verklaart waarom er vanochtend weinig hoerastemming te zien is in bijvoorbeeld de euro, de Europese rentes of de Europese beurzen. Kredietrisicopremies tov Duitsland wijzigen amper. Langs Europese kant is de volgende belangrijke afspraak de geplande top op 17-18 juli waarop Duits Bondskanselier Merkel hoopt de plooien glad te strijken voor het Europese relancevoorstel, inclusief fiscale steun voor de hardst getroffen lidstaten.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Italiaanse (blauw) en Spaanse (oranje) kredietrisicopremie: nooit echt wakker gelegen van uitspraak Duits grondwettelijk hof

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.