Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktrapport

Deze week eindigt het 2e kwartaal. De rapporten over de activiteit in die periode, zowel op bedrijfs- als op macroniveau, zullen de volle impact van het coronavirus op de economie pijnlijk duidelijk maken. Vanaf het 3e kwartaal kunnen markten zich laten inspireren door de data over het economische herstel. Dat herstel zal hoe dan ook over een hobbelig parcours gaan. Hoe snel trekt de vraag terug aan? Wat is de impact van het aflopen of terugschroeven van inkomensondersteunende maatregelen door de overheden? Hoe snel kunnen de productiekettingen zich herstellen? Het zijn allemaal open vragen en mogelijke hindernissen.  

De voorbije dagen is er een onrustwekkende ‘regressie’ in het marktverhaal. Het marktsentiment wordt niet zozeer bepaald door (soms relatief goede) data, maar vooral door het record aantal nieuwe besmettingen op wereldniveau en in de VS. Tot nu waren de Amerikaanse markten (beurzen) voortrekkers in het vooruitlopen op het economisch herstel, met dank aan het gulle beleid van de Federal Reserve en de Amerikaanse schatkist. Eind vorige week sloeg de relatieve marktbalans wat om. De verslechtering van het marktsentiment kwam vooral uit de VS. De Amerikaanse beurzen verliezen evenveel of zelfs meer dan hun Aziatische of Europese tegenhangers. De Amerikaanse rentes daalden sneller dan de bijvoorbeeld de Europese. Opvallend: de dollar profiteert niet of nauwelijks van de onzekerheid over de nieuw corona-opstoot. De recente prijsbeweging versterkt onze call dat een echte comeback van de dollar moeilijk wordt, ook als het algemeen sentiment fragiel blijft.  

Zelfs al wordt het marktsentiment in de eerste plaats bepaald door de onrust over nieuwe besmettingen, toch kunnen we niet voorbij aan de belangrijke economische indicatoren die traditioneel, vooral in de VS worden bekend gemaakt bij het begin van de maand. Morgen is er consumentenvertrouwen, woensdag staat het ADP-arbeidsmarktrapport en het ISM bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende op de agenda. De payrolls, het Amerikaanse arbeidsmarktrapport wordt uitzonderlijk donderdag bekend gemaakt. Op vrijdag genieten de Amerikanen van een vervoegde ‘4th of July’ vakantiedag.  

Zowel voor de vertrouwensindicatoren als voor de arbeidsmarktcijfers rekent de markt op een mooi verder herstel. Zo wordt verwacht dat er een extra 3 miljoen Amerikanen het werk hebben hervat na de onverwachte stijging vorig maand. Met de toenemende onzekerheid over de nieuwe besmettingen in het achterhoofd, zou de marktreactie wel eens asymmetrisch kunnen zijn. De reactie op onverwacht slechte data dreigt groter te zijn dan bij beter dan verwachte data. In dit verband naderen de Amerikaanse beurzen de eerste belangrijke steunniveaus. Recent was er veel te doen over de discrepantie tussen marktoptimisme enerzijds en de nog steeds precaire economische situatie anderzijds. De combinatie van niet overtuigende data en de aanhoudende vrees voor een nieuwe opstoot van het virus kan wat dat betreft een onprettige reality check zijn. 

Figuur - S&P 500: (Amerikaanse) beurs nadert eerste belangrijke steun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.