VS en EU kruisen opnieuw de degens

Marktrapport

Het water tussen de VS en de EU blijft diep en woelig. De trans-Atlantische verhoudingen staan al enkele jaren onder druk door een combinatie van thema’s. Na China beschouwt president Trump de EU als de belangrijkste ‘oneerlijke’ handelspartner door het aanzienlijke en toenemende handelsoverschot van de EU op de VS. Trump’s aanpak van China lijkt te resulteren in het terugdringen van het Amerikaanse handelsbalanstekort en inspireert dus in de relatie met de EU. De economische belangen botsen ook op andere terreinen. Europa moet lijdzaam toekijken hoe Amerikaanse techgiganten de Europese markt inpalmen, weinig ruimte laten voor Europese spelers en bovendien nauwelijks belastingen betalen. Elke poging tot het invoeren van een Europese digitax leidt tot donder en bliksem vanuit het Witte Huis. Dergelijke digitax staat echter op de Europese agenda om het ambitieuze ‘Next Generation EU’-herstelplan te financieren. De VS blijven zich ook mengen in de brexitonderhandelingen, waardoor het Europese onderonsje nog altijd moeizaam verloopt. En er is de eeuwige rivaliteit tussen Airbus en Boeing.

Dat laatste strijdtoneel kende een nieuwe episode. De VS dreigen met nieuwe tariefverhogingen, o.a. op Europees bier, gin, vodka, olijven en chocolade in het kader van compensaties toegekend door de Wereldhandelsorganisatie. Meer dan 3 miljard USD aan handel wordt getroffen. Net als bij vorige tariefverhogingen ligt de nadruk opnieuw op de dranken- en voedingsindustrie die bij handelsconflicten vaak in de eerste vuurlinie staan. Daarmee raakt de VS cultureel gevoelige producten, nadat eerder de EU op Amerikaanse tariefverhogingen op staal- en aluminiumproducten reageerde door tarieven te verhogen op symbolische producten als Amerikaanse whisky en Harley-Davidsons. De psychologie is vaak belangrijker dan de economie achter deze maatregelen, maar het is intussen duidelijk dat de oplopende confrontatie tussen de VS en de EU geen eendagsvlieg is. Daarmee is de Amerikaans-Europees economische confrontatie – laat ons duidelijk zijn dat dit meer is dan een handelsoorlog – een belangrijk stoorzender voor het herstel na de Covid-19 crisis.

Als morgen een aantal grote Europese landen hun budgettaire stimuli concrete vorm geven zal dat ongetwijfeld opnieuw olie op het Amerikaans-Europese vuur zijn. Vele stimuli houden een versterking van binnenlandse sectoren en bedrijven in. In de Amerikaanse perceptie zal dit ongeoorloofde subsidiëring zijn ten nadele van Amerikaanse belangen. En dat terwijl de Amerikaanse dollars vlotjes Amerikaanse multinationals ondersteunen. Hoe welkom de stimuleringsprogramma’s ook zijn, hun neveneffecten zullen opnieuw wegen op de internationale relaties. Politieke conflicten wegen op het economisch sentiment en dreigen daardoor het herstel te verstoren.

Als daarbovenop ook nog de uitspraak van het Wereldhandelsorganisatie volgt rond de ongeoorloofde Amerikaanse praktijken jegens Boeiing, dan is het hek helemaal van de dam. Voorlopig is enkel de EU veroordeeld voor marktverstorende subsidiëring aan Airbus, maar een uitspraak rond Amerikaanse steun aan Boeing staat op de agenda dit najaar. Het staat in de sterren geschreven dat de EU tariefverhogingen mag doorvoeren op Amerikaanse producten. En daarmee gaat de escalatie verder. Het is belangrijk om dit opbod te doorbreken. Het hele gebeuren toont ook dat de Wereldhandelsorganisatie dringend moet worden hervormd. De organisatie speelt terecht de rol van scheidsrechter in internationale handelsconflicten. Maar tegelijk is de scheidsrechter, door bureaucratische procedures, nu de oorzaak van conflictescalatie.

Een oorlog bestaat uit vele veldslagen. De huidige strijd tussen de EU en de VS begint steeds meer op een uitputtingsslag te lijken. Dat weegt op het economisch sentiment. Zeker vandaag is het daardoor een grote stoorzender om het economisch herstel snel en sterk te laten evolueren. De westerse bondgenoten van weleer zijn dus eerder bezig met een economische zelfmoordmissie dan met een gecoördineerde zoektocht naar constructieve oplossingen die beide economieën én de wereldeconomie kunnen versterken. We maken ons economisch dus niet enkel zorgen over een tweede virusgolf. Het herstel zal niet van een leien dakje lopen.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.