‘Eindelijk’ correctie

Marktrapport

Recent was er veel te doen over de spreidstand tussen het marktoptimisme en de grote onzekerheid in de ‘echte’ wereld. Ondanks de heropening van de economie geven data en analyses aan dat het herstel over een zeer hobbelig en lang pad zal lopen. Die onzekerheid verhinderde niet dat markten van risicovolle activa het dieptepunt van de crisis steeds verder achter zich lieten. De technologiebeurs Nasdaq zette deze week zelfs een nieuwe historische top. De uitgebreide ondersteuningsacties van de centrale banken zijn een ongewoon krachtig wapen.  

In een periode van extreme stress en onzekerheid worden heel wat activa tegen elke prijs verkocht omdat iedereen liquide middelen in de hand wil hebben om die periode door te komen. Liquiditeit is per definitie een zeer vellige asset. Ze verandert niet van prijs. Het is de taak van de centrale bank om een gebrek aan liquiditeit het hoofd te bieden en het functioneren van markten te garanderen. Het arsenaal aan liquiditeit ondersteunende maatregelen door de Fed, de ECB en vele anderen is niet meer te overzien. Naast kredietfaciliteiten en swaplijnen dragen de aankoopprogramma’s van activa bij tot een juiste(re) prijsvorming op de markt. De markt begreep snel dat de maatregelen een meer dan tijdelijk krakater hebben. Ze spelen een rol in het monetaire herstelbeleid. We stevenen af op een lange periode van extreem lage rentes, uiterst soepele monetaire condities en lage risicopremies. Als rentes lang zeer laag blijven, is de waarde van elke asset die op termijn positieve cashflows blijft generen ‘zeer hoog’. TINA (There Is No Alternative) en ‘hunt for yield’ doen volop hun werk.  

De voorbije dagen kwam er voor het eerst twijfel in dit patroon. De vrees voor een nieuwe coronaopstoot in de VS en sluimerende handelsspanningen zorgden voor een correctie op de grote TINA-rally. Hoe ver kan/moet dit gaan? Tot nader bericht is dit een correctie in een markt die zeer éénzijdig gepositioneerd is. Een tweede coronagolf is natuurlijk geen goede zaak voor de markten van risicovolle activa. Een nog groter gevaar is wanneer de markten zouden twijfelen aan de (veronderstelde) almacht van de monetaire (en fiscale) autoriteiten om de crisis in te dijken. Dat eventueel (psychologisch) kantelpunt is zo mogelijk nog moelijker in te schatten dan corona en de economische gevolgen. We hebben dit punt waarschijnlijk nog niet bereikt.  

De correctie trof de voorbije dagen niet alle markten even hard. Aandelen zijn het meest gevoelig. Rentes op veilige overheidsobligaties dalen wel enkele basispunten, maar gezien de lage absolute niveaus is er nog weinig ruimte. Opvallend, de intra-EMU kredietpremies van landen als Italië nemen tot nader bericht nauwelijks toe. Het geloof in PEPP en andere ECB-maatregelen is nog ongeschonden. Op de wisselmarkt behoudt de dollar zijn status van veilige haven, ook al wordt de onzekerheid vooral ingegeven door de nieuwe coronaopstoot in de VS. Toch verliest de Amerikaanse munt aan veerkracht. De (handelsgewogen) USD (97.25) bevindt zich nog steeds kort bij het post-corona dieptepunt. EUR/USD komt voorlopig niet in de buurt van het eerste belangrijke steunniveau (1.1160). 

Figuur - EUR/USD: dollar profiteert (een beetje) van risk-off correctie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.