EMU PMI’s: een eerste stap op een lange weg

Marktrapport

Vandaag was er in Europa de eerste schatting van het PMI vertrouwen voor juni. De PMI’s zijn een zeer tijdige en goed onderbouwde referentie voor groei en activiteit. Een hoofdcijfer boven 50 wordt traditional gezien als wijzend op economische groei in de sector. Een niveau beneden 50 wijst op een contractie. Corona heeft veel zekerheden en verbanden overhoop gegooid en dat is ook zo voor de interpretatie van data zoals de PMI’s.  Het bruusk stilvallen van de activiteit in april en mei duwde ook de PMI’s naar ongekende dieptepunten. Waarden die zo ver afwijken van niveaus uit vorige periodes maken het moeilijk de klassieke verbanden (met groei) te leggen. Bovendien wordt het herstel na de coronacrisis geen ‘normaal’ cyclisch herstel. Alles blijft zeer afhankelijk van een externe factor die het proces op ieder ogenblik opnieuw kan verstoren. In die context verbaast het niet dat de markten recent wat terughoudender waren in hun reactie op economische data.  

Ondanks alle interpretatiemoeilijkheden: goed nieuws blijft goed nieuws. Na drie maanden van kommer en kwel verbeterden de PMI’s forser dan verwacht. De EMU indicator steeg van 31.9 tot 47.5. Het goede nieuws is het forse herstel. Minder is dat de activiteit nog steeds krimpt, zowel in de verwerkende nijverheid als in de dienstensector. De bedrijven die toch al opstartten, worden geconfronteerd met een zeer zwakke vraag. Dat vertaalt zich nog steeds in een daling van de orders en de orderboekjes. In die context blijft ook de tewerkstelling afbrokkelen, zij het minder snel dan de voorbije maanden. Dat geldt vooral voor de verwerkende nijverheid. Markit verwacht wel dat de Europese economie in de zomer opnieuw met groei zal aanknopen. De bedrijven worden ook optimistischer over de activiteit in de tweede jaarhelft, al komen we natuurlijk van een heel laag niveau. Na de terugval in de eerste jaarhelft verwacht Markit dat de Europese economie die jaar met 8% zal krimpen, uitgaande van een zeer geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Het kan drie jaar duren voor de activiteit terug het niveau van voor corona bereikt. Een ‘V-shaped recovery’ kan je dat moeilijk noemen. Op landenniveau was Frankrijk  opvallend sterk. Zowel de activiteit in de verwerkende nijverheid (55.5) als in de dienstensector (50.3)  groeide opnieuw nu de maatregelen om de pandemie te beteugelen, worden afgebouwd. Toch blijven ook hier de trends van achterblijvende vraag, zwakke orders en dalende tewerkstelling. Duitsland blijft achter. Het Duits PMI-vertrouwen steeg zowel in de verwerkende nijverheid (44.6 ) als in de dienstensector (45.8), maar de economische activiteit (45.8) krimpt er nog steeds. Markit verwacht dat de verdere afbouw van de maatregelen eerst de binnenlandse vraag zal ondersteunen. Internationale vraag/orders hebben nog steeds met veel praktische hinderpalen te maken.  


Samengevat. De PMI’s waren sterker dan verwacht met vooral een opvallend herstel in Frankrijk. Voorlopig blijft het goed nieuws wel in essentie dat de terugval fors vertraagt. Herstel en volgehouden groei zijn nog iets helemaal anders. Dit proces zal traag en over een hobbelig parcours verlopen. Voor de markten is dat laatste voorlopig minder belangrijk. De markt neemt de kortetermijn consensusverwachting als ijkpunt. Vooral de beurzen (winst tot 2% ) en de euro (EUR/USD test 1.13) gaan vlot hoger. De reactie op de rentemarkt is beperkt. Zelfs een goed maandcijfer verandert weinig aan de noodzaak van een blijvend uiterst soepel monetair beleid. De stijging van EUR/USD is ook nu vooral ingegeven door het verbeterd algemeen marktsentiment. Toch werd de euro recent iets gevoeliger werd voor goed nieuws uit de euro zone, zowel uit institutionele als het economische hoek. Uitkijken dus of dit patroon aanhoudt, bijvoorbeeld in geval van minder goede cijfers uit de VS.

Figuur - EUR/USD: verdere bodemvorming na betere PMI

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.