EMU PMI’s: een eerste stap op een lange weg

Marktrapport

Vandaag was er in Europa de eerste schatting van het PMI vertrouwen voor juni. De PMI’s zijn een zeer tijdige en goed onderbouwde referentie voor groei en activiteit. Een hoofdcijfer boven 50 wordt traditional gezien als wijzend op economische groei in de sector. Een niveau beneden 50 wijst op een contractie. Corona heeft veel zekerheden en verbanden overhoop gegooid en dat is ook zo voor de interpretatie van data zoals de PMI’s.  Het bruusk stilvallen van de activiteit in april en mei duwde ook de PMI’s naar ongekende dieptepunten. Waarden die zo ver afwijken van niveaus uit vorige periodes maken het moeilijk de klassieke verbanden (met groei) te leggen. Bovendien wordt het herstel na de coronacrisis geen ‘normaal’ cyclisch herstel. Alles blijft zeer afhankelijk van een externe factor die het proces op ieder ogenblik opnieuw kan verstoren. In die context verbaast het niet dat de markten recent wat terughoudender waren in hun reactie op economische data.  

Ondanks alle interpretatiemoeilijkheden: goed nieuws blijft goed nieuws. Na drie maanden van kommer en kwel verbeterden de PMI’s forser dan verwacht. De EMU indicator steeg van 31.9 tot 47.5. Het goede nieuws is het forse herstel. Minder is dat de activiteit nog steeds krimpt, zowel in de verwerkende nijverheid als in de dienstensector. De bedrijven die toch al opstartten, worden geconfronteerd met een zeer zwakke vraag. Dat vertaalt zich nog steeds in een daling van de orders en de orderboekjes. In die context blijft ook de tewerkstelling afbrokkelen, zij het minder snel dan de voorbije maanden. Dat geldt vooral voor de verwerkende nijverheid. Markit verwacht wel dat de Europese economie in de zomer opnieuw met groei zal aanknopen. De bedrijven worden ook optimistischer over de activiteit in de tweede jaarhelft, al komen we natuurlijk van een heel laag niveau. Na de terugval in de eerste jaarhelft verwacht Markit dat de Europese economie die jaar met 8% zal krimpen, uitgaande van een zeer geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Het kan drie jaar duren voor de activiteit terug het niveau van voor corona bereikt. Een ‘V-shaped recovery’ kan je dat moeilijk noemen. Op landenniveau was Frankrijk  opvallend sterk. Zowel de activiteit in de verwerkende nijverheid (55.5) als in de dienstensector (50.3)  groeide opnieuw nu de maatregelen om de pandemie te beteugelen, worden afgebouwd. Toch blijven ook hier de trends van achterblijvende vraag, zwakke orders en dalende tewerkstelling. Duitsland blijft achter. Het Duits PMI-vertrouwen steeg zowel in de verwerkende nijverheid (44.6 ) als in de dienstensector (45.8), maar de economische activiteit (45.8) krimpt er nog steeds. Markit verwacht dat de verdere afbouw van de maatregelen eerst de binnenlandse vraag zal ondersteunen. Internationale vraag/orders hebben nog steeds met veel praktische hinderpalen te maken.  


Samengevat. De PMI’s waren sterker dan verwacht met vooral een opvallend herstel in Frankrijk. Voorlopig blijft het goed nieuws wel in essentie dat de terugval fors vertraagt. Herstel en volgehouden groei zijn nog iets helemaal anders. Dit proces zal traag en over een hobbelig parcours verlopen. Voor de markten is dat laatste voorlopig minder belangrijk. De markt neemt de kortetermijn consensusverwachting als ijkpunt. Vooral de beurzen (winst tot 2% ) en de euro (EUR/USD test 1.13) gaan vlot hoger. De reactie op de rentemarkt is beperkt. Zelfs een goed maandcijfer verandert weinig aan de noodzaak van een blijvend uiterst soepel monetair beleid. De stijging van EUR/USD is ook nu vooral ingegeven door het verbeterd algemeen marktsentiment. Toch werd de euro recent iets gevoeliger werd voor goed nieuws uit de euro zone, zowel uit institutionele als het economische hoek. Uitkijken dus of dit patroon aanhoudt, bijvoorbeeld in geval van minder goede cijfers uit de VS.

Figuur - EUR/USD: verdere bodemvorming na betere PMI

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

USD correctie: niet meer dan een pauze?

USD correctie: niet meer dan een pauze?

Een sterk, maar ongelijk herstel

Een sterk, maar ongelijk herstel

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

OPEC+ neemt de markt alweer tegenvoets

Verbluffende cijfers, povere reactie

Verbluffende cijfers, povere reactie
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.