Een symbolisch interview?

Marktrapport

18 jaar ervaring aan het hoofd van de Amerikaanse centrale bank zit vandaag op de zetel bij Neil Irwin van de New York Times voor een interview in het kader van de jaarlijkse vergadering van de American Economic Association. Ben Bernanke, Janet Yellen en Jerome Powell zijn de tenoren van dienst. Qua symboliek kan de timing van het interview tellen. Markten vrezen dat de economische/monetaire cyclus die de Fed-voorzitters overspanden rond is.

Ben Bernanke nam het roer over van Alan Greenspan op 1 februari 2006 toen er geen vuiltje aan de lucht was. De geschiedenis leert dat de Amerikaanse economie zich kortbij het toppunt van de economische cyclus bevond en aan de vooravond stond van de grote financiële crisis. Toen “helikopter Ben” nog gewoon “Ben” was, verhoogde de centrale bank de beleidsrente wel eerst nog 4 keer. Bernanke’s waarschuwing in de bloedhete zomer van 2006 dat de rentecyclus toe was aan een pauze, werd in 1e instantie niet op gejuich onthaald op de financiële markten. De pauze nam een permanente vorm aan tot een lawine van renteverlagingen om de recessie van 2008-2009 op te vangen. Na het bereiken van 0%-grens namen de geldpersen over als voornaamste beleidsinstrument. Hoewel de Amerikaanse economie langzaam maar zeker uit het dal kroop, zou het tot december 2013 duren vooraleer Bernanke aankondigde dat de Fed de netto liquiditeitscreatie definitief tot nul zou herleiden. Zijn laatste wapenfeit.

Fed-voorzitster Yellen debuteerde op 1 februari 2014. Na het einde van de aankopen van overheidsobligaties eind 2014, volgden een eerste renteverhoging eind 2015, een versnelling van de verstrakkingscyclus in 2017 en de start van de afbouw van de balans (liquiditeit opnieuw uit de markt halen) eind 2017. De Fed bereidde de markt zorgvuldig voor op alle stappen in het normalisatieproces en wou alles behalve overhaast te werk gaan. Een uitgekiende communicatiestrategie hielp om markten niet te bruuskeren. De Amerikaanse economie groeide aan stevig tempo, de werkloosheidsgraad daalde tot cyclische dieptepunten, maar inflatie bleef beneden de Fed’s 2%-inflatiedoelstelling.

Enter Jerome Powell op 5 februari vorig jaar. De Amerikaanse economie ontkoppelde zich van de rest van de wereld dankzij de serieuze fiscale duw in de rug van Amerikaans president Trump. Krapte op de arbeidsmarkt vertaalde zich ondertussen in opwaartse loondruk en uiteindelijk in een 2% inflatieniveau. Geen vuiltje aan de lucht. Powell versnelde de rentecyclus. Ook de afbouw van de balans nam, zoals gepland, toe en bereikte in het laatste kwartaal van vorig jaar kruissnelheid ($50 miljard/maand). In december alludeerde Powell een 1e keer dat de rentecyclus zou vertragen/aan een pauze toe was. Het effect van Trump’s fiscale sugar rush raakt uitgewerkt, financiële condities verstrakken (vb. hogere kredietrisicopremies) en export- en rentegevoelige sectoren hinken achterop. Op de markten schoot het signaal alvast in het verkeerde keelgat… Too little, too late?
 

Figuur - Evolutie Amerikaanse beleidsrente sinds het aantreden van Fed-voorzitter Bernanke

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.