Covid-19: terug van nooit weggeweest?

Marktrapport

We werden eind vorige week even naar midden maart terug gekatapulteerd. De verontrustende stijging van het aantal besmettingen door het coronavirus, vooral in de VS, zorgde voor stuiptrekkingen op de markt. Beurzen tekenden forse verliezen op, de dollar recupereerde een deel van de eerdere geleden verliezen en Amerikaanse/Duitse rentes donderden tot 15 basispunten lager. Vandaag stellen we helaas vast dat een eventuele heropflakkering van het virus zich niet alleen tot de VS beperkt. Japan rapporteerde een scherpe stijging en China kampt met een nieuwe uitbraak in het voorheen coronavrije Peking. Het gevreesde scenario van een zogenaamde tweede golf en bijhorende nieuwe lockdown domineert vanmorgen de markten. Europese beurzen handelen dik 2% lager. De dollar had wel meer kunnen profiteren. EUR/USD noteert in de buurt van het 1,126-steunniveau. Het thema blijft ongetwijfeld dé cruciale factor voor de handel de komende dagen. Toch zijn er deze week nog andere interessante agendapunten die de markt met argusogen zal opvolgen.

Er wordt deze week vooral veel besproken. Dat gebeurt niet alleen uitgebreid in monetaire kringen (Bank of England, Bank of Japan, Norges Bank, Zwitserse centrale bank). Zo houden het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie later vandaag een virtuele brexittop over de stand van zaken. Maar de gesprekken over de toekomstige handelsrelatie tussen beide zitten al even in het slop. De verwachtingen zijn dus niet erg hoog gespannen. Veel meer dan (de belofte om) de onderhandelingen een versnelling hoger te schakelen, zit er wellicht niet in. De top is in principe wel het laatste, officiële moment waarop de Britse premier Johnson een verlenging van de op 31 december uitdovende transitiefase kan aanvragen. De Britse regering maakte al meermaals duidelijk dat ze die optie niet zal lichten. Dat riskeert heel wat nervositeit op de markt te creëren naarmate het jaareinde nadert.

Brexit is geen officieel agendapunt van de EU-top op vrijdag, al zal het thema allicht wel kort de revue passeren. Centraal staat het voorstel van de Europese Commissie tot een herstelfonds. De top dient als voorbereiding voor een latere bijeenkomst, lezen we op de website van de Europese Raad. Verwacht met andere woorden geen afgerond akkoord. De top dient voornamelijk om de grieven van sceptici zoals Finland en Oostenrijk maar ook sommige Centraal-Europese landen te aanhoren. Voor Noord-Europa mag het herstelfonds geen blanco cheque zijn, voor Centraal-Europa is het onbegrijpelijk dat zij een deel van de koek moeten afstaan aan het welvarende westen. Lange en moeizame onderhandelingen dreigen. Wie had anders verwacht?

Morgen spitsen we de oren als Fed-voorzitter Powell tijdens de halfjaarlijkse hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat verschijnt. Powell wijkt wellicht niet zoveel af van het script van de laatste beleidsvergadering, amper een kleine week geleden. We verwachten niet dat hij al te veel in de resterende monetaire kaarten zal laten kijken. Dat hij zijn fiscale smeekbede rechtstreeks aan de beleidsmakers kan richten, lokt mogelijk wel wat interessante reacties uit. De Fed meent dat er meer nodig is maar de door Republikeinen gedomineerde Senaat is op dit moment maar een koele minnaar van een nieuw rondje fiscale stimulering.
 

EUR/USD houdt degelijk stand nabij 1,126-steunniveau ondanks moeilijke risicocontext.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.