Europa versterken in de wereld

Marktrapport

Laat ons vandaag even de wereldeconomie vanuit een heel algemeen perspectief bekijken. Jaarlijks publiceert Eurostat een economische vergelijking tussen de EU en de G20-landen. Dat geeft een interessant macrobeeld van waar de EU staat in de wereldeconomie. Gisteren was het weer zover. Wij, Europeanen, maken nog maar 5,9% van de wereldbevolking uit (tegen 4,3% voor de Amerikanen), maar zijn toch nog altijd goed voor 18,6% van het wereld-BBP (24% voor de VS). Een blik vooruit toont niet zo’n fraaie toekomst voor Europa. Eurostat-projecties geven aan dat het belang van de EU in de wereld tegen 2100 zal dalen tot 3,8% van de wereldbevolking, met een sterk vergrijzende bevolking en een lage geboortegraad. Tegelijk groeien opkomende economieën sterker waardoor ook het economisch gewicht van de EU taant. Symbolisch is dat Parijs nog de enige Europese stad is in top-30 van grootste stedelijke agglomeraties in de wereld.

Maar ondanks de marginalisering van Europa in de wereldeconomie qua omvang blijft de integratie van de Europese economie in de wereldeconomie opvallend sterk. De EU is de grootste directe investeerder in de rest van de wereld (31,7%) én de belangrijkste bestemming voor buitenlandse investeringen (25,5%). De EU is ook nog steeds de belangrijkste exporteur in de wereld. 12% van de ganse wereldhandel in goederen vindt plaats tussen de EU en niet-EU landen, bovenop 16,8% van de goederenhandel die binnen de Europese interne markt plaatsvindt. Qua dienstenhandel staat de EU nog meer voorop, met 15,6% van het wereldtotaal. De sterke opmars van de handel in diensten is een specifieke eigenschap van de Europese economie het afgelopen decennium. Dat maakt Europa momenteel kwetsbaar op twee fronten. Door het toenemend protectionisme, dat vooral de goederenhandel treft, staat de Europese goederenexport onder druk. Maar tegelijk staat de wereldwijde vraag naar diensten momenteel onder druk door de coronacrisis. Dat stelt Europa voor uitzonderlijke uitdagingen op korte termijn. Toch is de gestage opmars van de dienstenhandel, en de sterke Europese positie daarin, goed nieuws op lange termijn. Het biedt een gunstig toekomstperspectief voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten met een wereldwijde afzetmarkt.

Welke lessen kunnen we nu trekken uit zo’n algemeen rapport? Het is belangrijk om een realistische inschatting te maken van Europa’s langetermijn-toekomst. We kunnen niet voorbij het feit dat de EU kleiner en kleiner wordt binnen de wereldeconomie, maar dat we over een aantal troeven beschikken. Onze kracht ligt in onze verbindende rol via internationale investeringen en handel. Dat moet dan ook een topprioriteit zijn in een echt relanceplan. Uitgaan van sterktes en die verder ontwikkelen, en niet telkens terugkijken naar het verleden. Het EU Recovery Plan houdt helaas weinig rekening met die internationale dimensie, maar focust vooral op het herstel in de binnenlandse Europese economie. Gegeven de omvangrijke budgetten zou het beter zijn in te zetten op een meer toekomstgerichte strategie. Bijvoorbeeld meer investeringen in nieuwe dienstenactiviteiten zouden niet enkel het binnenlandse economisch herstel kunnen voeden, maar ook Europa’s internationale concurrentiekracht ten goede komen. Hopelijk volgt dat inzicht nog tijdens de lopende onderhandelingen.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist

Figuur: Aandeel van dienstenhandel in BBP (%, bron: Eurostat)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.