Dollar kraakt, euro blaakt

Marktrapport

De meeste Europese activa presteerden de afgelopen maanden relatief minder goed dan pakweg de Amerikaanse. Niet alleen de aandelenmarkten toonden zich op het Europese continent minder veerkrachtig. De euro handelde vrij besluiteloos binnen een enge zijwaartse handelsband van ruwweg 1,08/1,10 tegen de dollar; de laagste niveaus in drie jaar. De prijsactie binnen die handelsband was dikwijls een gegeven van algemeen risicosentiment. Maar de klassieke stelling van een sterke dollar tijdens de huidige onzekere periode moet stilaan worden herzien. Daarnaast vervullen recent ook fundamentele en binnenkort (?) ook technische overwegingen een belangrijke rol. En die ogen helemaal niet slecht voor de euro.

We hadden het gisteren al uitgebreid over het voorstel van de Europese Commissie tot een herstelfonds met een prijskaartje van een ambitieuze €750 miljard. Het is uiteraard nog maar een eerste stap in een lang proces. Toch is het feit dat ze gezet is zonder meer belangrijk. Het gebrek aan een Europees overtuigend fiscaal antwoord was immers lang een blok aan het been van de euro. Er dreigde economische divergentie en dat ondermijnde het Europese project en munt. Het voorstel van de Commissie is op zijn minst een geloofwaardige poging om dat te vermijden. Het komt ook tegemoet aan de verzuchtingen van de ECB. Die voerde (tot nu?) nagenoeg alleen de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. Deze week lieten verschillende gouverneurs overigens in ongewoon klare taal verstaan dat de ECB wat dat betreft nog meer in zijn mars heeft. Het huidige PEPP wordt volgende week donderdag naar alle waarschijnlijkheid opgetrokken richting €1000 miljard.

Europa (her)laadt dus de fiscale-monetaire tweeloop. Niettemin bleef de echte EUR/USD-remonte die we toch hadden mogen verwachten, uit. Akkoord: het paar herstelde begin deze week, maar de bovengrens van het zijwaartse kanaal kwam nooit echt in het gevaar, zelfs niet nadat de Commissie haar voorstel bekendmaakte. De gegeerde dollar lag dwars.

Beleggers houden al langer krampachtig vast aan de grote dollarposities die ze de afgelopen maanden opbouwden. Maar dat virusgedreven voorzichtigheidsprincipe komt onder almaar meer druk. De wereldeconomie pikt stilaan de draad terug op, voorlopig zonder al teveel impact op het aantal gevallen met het coronavirus. De dollar vertoont barsten en gisteren was daarvan een mooie demonstratie. President Trump haalde het (beurs)sentiment ter elfder ure volledig onderuit. Toch recupereerde de ‘veilige’ dollar nauwelijks iets van de oplawaai die hij eerder op de dag al te verwerken kreeg. Dat zo’n risk-off context niet langer per definitie positief is voor de dollar zien we vandaag opnieuw. Tot slot nog het technisch plaatje. De handelsgewogen USD (en in iets mindere mate USD/JPY) bevindt zich kortbij een cruciaal technisch kantelpunt. 98,27 is de laatste horde die op de weg verder zuidwaarts ligt. Dat niveau staat op dit eigenste moment sterk onder druk. Een volgehouden breuk lager heeft ongetwijfeld implicaties op de andere dollarcombinaties, waaronder EUR/USD. EUR/USD 1,1167 (61,8% fibo retracement) zou in dat geval wel eens snel kunnen sneuvelen. Vervolgens omcirkelen we 1,1292 (76,4% retracement) en wie weet … 1,1495 (maart-top).
 

Handelsgewogen dollar (DXY) test cruciale steunzone nabij 98,27.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.