Frankrijk en Duitsland stoffen tandem af

Marktrapport

Het is momenteel een periode van afwachten. We kijken toe hoe het bedrijfsleven stilaan de draad terug oppikt. En welke de impact is op de verspreiding – die tot nader bericht min of meer onder controle is – van het coronavirus. De monetaire autoriteiten deden ondertussen zowat alles wat van hen verwacht werd. Vanuit fiscale hoek regende het steunpakketten. Alleen de Europese Unie viel wat dat betreft uit de toon. Maar als het van Frankrijk en Duitsland afhangt, hoeft dat niet langer.

De Frans-Duitse as nam in het verleden vaak het voortouw in de Europese besluitvorming. Op die tandem kwam sinds het aftreden van Frans president Sarkozy in 2012 wel serieus wat stof te liggen. De huidige coronacrisis dwingt de twee grootste Europese economieën echter terug op het zadel en dat leverde zowaar een compromis voor een Europees herstelfonds op. Frankrijk is samen met Zuid-Europa voorstander van zogenaamde corona-obligaties: op Europees niveau schuld ophalen en die onder de vorm van subsidies/transfers onder de lidstaten verdelen. Duitsland is met veel landen van Noord-Europa tegen elke vorm van gemeenschappelijke schuldopbouw. Het Frans-Duitse initiatief kiest voor een middenweg via de Europese begroting.

Voor de financiering van het fonds, zo’n dikke €500 miljard, rekent het voorstel op de Europese Commissie. Het zou zo de huidige openstaande schuld van de EU (ongeveer €52 miljard) wel stevig verhogen. De aangetrokken middelen worden uitgekeerd – niet uitgeleend – aan de landen het hardst in nood, in casu Zuid-Europa. De terugbetaling van de Europese schuld gebeurt via het Europees budget. Dat wordt op haar beurt proportioneel gefinancierd door de individuele lidstaten. Duitsland levert daartoe al jaren de grootste bijdrage (bijna 21% in 2018). Europese (noord-zuid) solidariteit: check. De weg naar het herstelfonds is wel nog lang. Elke lidstaat moet het voorstel goedkeuren en dat is geen evidentie. Landen als Oostenrijk en Nederland staan erop dat de middelen als leningen verstrekt worden. Een principekwestie. De kanselier bevestigde dat gisteren nogmaals. En in welke mate is het Frans-Duits initiatief écht nog verschillend van gezamenlijke schuld? Nog zo’n “no-go” voor het orthodoxe noorden.

Het voorstel in z’n huidige vorm zal misschien niet geheel de toets van alle lidstaten doorstaan maar de basis is gelegd. Voor de markt was dat in elk geval een stap in de juiste richting. De sfeer zat gisteren eigenlijk al bijzonder goed dankzij de veelbelovende resultaten van een Covid-19-vaccin. De mogelijke doorbraak in het Europees herstelfonds was de spreekwoordelijke kers op de taart. Aandelen gingen meer dan 5% hoger in Europa, Duitse rentes stegen 8 bpn aan het lange eind en kredietrisicopremies van landen zoals Italië gingen met 25 basispunten onderuit. De euro was in goede doen en nestelde zich voorbij de EUR/USD-weerstand nabij 1,0875 tot in de lage 1,09. Nu nog de Europese daad bij het woord, liever vandaag dan morgen.
 

Italiaans/Duitse kredietrisicopremie gaat stevig lager. Is de basis voor een Europees herstelfonds gelegd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Olie richting $50 per vat!!

Olie richting $50 per vat!!

NBP blaast jaar uit met status quo

NBP blaast jaar uit met status quo

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

Toch nog een zachte landing in EU politiek?

Toch nog een zachte landing in EU politiek?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.