Powell maakt markten niet echt blij

Marktrapport

Het is kort door de bocht, maar als (aandelen)investeerder was je de voorbije jaren vaak positief gepositioneerd in de aanloop naar een beleidsbeslissing of andere belangrijke communicatie van de Fed. Zelfs al was er minder gunstig economisch nieuws (of gewoon wat onzekerheid); de Fed stond altijd klaar met een monetair duwtje in de rug. Dat zorgde bijna ‘automatisch’ voor een positieve marktimpuls. Vandaar de boutade dat slecht nieuws dikwijls goed nieuws was voor de markt. Die vlieger ging gisteren niet echt op. Fed-voorzitter Powell gaf zijn visie op de economie en bracht duidelijkheid in het debat over negatieve rentes. De futuresmarkten verdisconteerden recent immers dat de beleidsrente in 2021 onder de nulgrens zou duiken.

Powell bracht een boodschap over grote onzekerheid. Door de bruuske halt van de economie kan een initieel gebrek aan liquiditeit leiden tot insolvabiliteit. Het economisch weefsel kan voor lang ontregeld geraken en de werkloosheid dreigt hoog te blijven. Voor sommigen wordt een terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk zeer moeilijk. Zo vermeldde hij een onderzoek dat uitwees dat 40% van de Amerikaanse gezinnen met een inkomen van minder dan $40 000 in maart een job verloor. De conclusie luidt dat de overheden nog meer middelen moeten inzetten om een langdurige ontwrichting van het economisch weefsel te voorkomen, ondanks de hoge kostprijs. Powell roept de politiek op om meer te doen. De Fed kan helpen met goedkope financiering.

Op het eerste gezicht valt ook deze speech in de categorie: ‘er is slecht nieuws, maar we gaan er iets aan doen’. Toch begreep de markt dat de boodschap deze keer van een andere orde is. We doen wat we kunnen, maar zelfs die grote ‘bail-out’ kan waarschijnlijk niet alle schade opvangen. De beurzen zakten dan ook verder weg na de weinig opbeurende boodschap van Powell.

Even een kleine zijsprong. Eens te meer valt op hoe de dynamiek tussen centrale banken en de fiscale overheid is veranderd. ‘Vroeger’ hielden fiscaal en monetair beleid elkaar wat in evenwicht. Als de fiscale overheid hard gas gaf, was het monetaire beleid dikwijls wat terughoudend. Dat paradigma is over boord gegooid. Nu zie je vooral pleidooien van centrale bankiers die de overheid oproepen om geld uit geven, waarbij zij garant staan voor een vlotte financiering. Christine Lagarde gaf dit signaal ook al meermaals. BoE-voorzitter Bailey zei gisteren in een interview zonder veel nuancering dat de Bank of England gereed staat om de uitgaven van de overheid te financieren. We weten niet of het ironisch bedoeld was, maar het moet wel gebeuren met respect voor de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de centrale bank!

Tot slot nog even naar die beleidsrente. Powell was categoriek. De Fed heeft niet de intentie om die negatief te maken. Ze vindt dat de andere opties (aankopen, krediet- en liquiditeitsmaatregelen en ‘forward guidance’) goed werken. De Fed is niet overtuigd van de positieve kosten-batenanalyse van negatieve rentes. Het gaf de dollar een duwtje in de rug na een terugval eerder op de dag. Toch is het rentedebat, ondanks de duidelijke taal van Powell, misschien nog niet helemaal beslecht. Voor midden volgend jaar ziet de markt nog steeds een, zij het weliswaar zeer beperkte, kans op negatieve rentes. Waarom niet, het blijven uitzonderlijke en overspelbare tijden.

 

Figuur - 2-j rente VS daalt niet verder, maar debat over negatieve rentes is toch niet helemaal beslecht

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Olie richting $50 per vat!!

Olie richting $50 per vat!!

NBP blaast jaar uit met status quo

NBP blaast jaar uit met status quo

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

EUR/USD rondt de kaap van 1.20

Toch nog een zachte landing in EU politiek?

Toch nog een zachte landing in EU politiek?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.