CNB flirt met nulrente

Marktrapport

-75 basispunten. Dat was het verdict van de beleidsvergadering van de Tsjechische centrale bank (CNB) vorige week. De CNB brengt de beleidsrente zodoende op een zucht van de nulgrens: 0,25%. Zowel de markt als het econometrisch model van de CNB wezen nochtans op een iets minder forse renteverlaging (50 basispunten). Maar de onzekerheid bij de beleidsmakers is enorm. Liever een renteknip te veel dan te weinig, luidt de redenering.

De beleidsvergadering ging gepaard met een nieuw inflatie- en groeiprognoses. Dat laat weinig aan de verbeelding over. De pandemie en de daaruit voortvloeiende quarantainemaatregelen zetten het mes in de groeiverwachtingen. Zo gaat de CNB uit van een economische krimp van 8% in 2020, gevolgd door een herstel van 4% volgend jaar. De Tsjechische economie bereikt met een verwachte jaar-op-jaar krimp van 12% het dal in het huidige kwartaal. Pas tegen eind volgend jaar bereikt de economie opnieuw haar pre-coronavirus omvang. Dat is min of meer ook de timing voor inflatie om zich terug kortbij de 2%-doelstelling te nestelen.

Behalve de renteknip richt de CNB een nieuwe liquiditeitsvoorziening op voor niet-banken en breidt ze het scala aan mogelijk onderpand uit waarmee financiële instellingen liquiditeit bij de CNB kunnen tappen. Opmerkelijk: ze rept in het beleidscommuniqué met geen woord over onconventioneel monetair beleid. Ook in de beperkte vraag-en-antwoordsessie achteraf liet Rusnok het achterste van zijn tong niet zien. Het wettelijk kader voor bijvoorbeeld kwantitatieve versoepeling werd enkele weken geleden gecreëerd. En met de beleidsrente kortbij 0% dringt dat debat zich willens nillens op. Voor een hint daaromtrent moesten we enkele dagen wachten.

Tijdens een analistenvergadering over het inflatierapport gisteren werd CNB-zwaargewicht Holub aan de tand gevoeld over de renteverwachtingen. Het monetair beleid is in theorie amper één renteknip verwijderd van onconventioneel gebied. Toch houden de voorspellingen op dit moment geen rekening met negatieve (markt)rentes. Holub raadde echter aan om dat niet als gegeven te beschouwen en de mogelijkheid in geen geval uit te sluiten. De CNB heeft haar onderdanen zelfs gevraagd om de voorbereidingen voor een debat rond onconventioneel monetair beleid te versnellen. Daartoe behoren volgens Holub niet enkel negatieve rentes. Kwantitatieve versoepeling, wisselkoersinterventie en controle over de rentecurve liggen op allemaal op tafel.

Het is tekenend dat de Tsjechische kroon nauwelijks reageerde op de groter dan verwachte renteverlaging maar het gisteren wél lastig had. Alsof een Tsjechische nulrente in hoofde van de markt een gedane zaak is en vooral uitkijkt naar de middelen die de CNB daarna uit de mouw schudt. Afgaand op Holub’s commentaar gisteren, schuwt de centrale bank maar weinig. Is Tsjechische orthodoxie voorbij? Het is misschien een belangrijke reden voor de zwakke prestatie van de kroon gisteren. EUR/CZK trok in een ruk hoger richting 27,5. We denken dat de munt in het tweede kwartaal – wanneer de volle impact van Covid-19 duidelijk wordt – in eerste instantie nog lager kan, mogelijk richting 28. We zijn daarbij iets negatiever dan de CNB (rest van 2020 nabij 27,50) maar houden wel rekening met een sterker herstel daarna om gedurende de rest van het jaar in de buurt van 26,50 te handelen.
 

EUR/CZK: Tsjechische kroon krijgt tik nadat Holub opties voor onconventioneel beleid blootlegt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.