Negatieve rentes in de VS?!

Marktrapport

De Amerikaanse centrale bank (Fed) sneed in ijltempo de beleidsrente van 1,5%/1,75% tot 0%/0,25%. De nulgrens, of Zero Lower Bound (ZLB) zoals dat in het jargon heet. Het gros van de analisten is het erover eens dat de lat voor een bijkomende renteverlaging tot in negatief gebied erg hoog ligt. De Fed is immers niet overtuigd van het nut daarvan en ziet die mening bevestigd in bijvoorbeeld het Japanse of Europese verhaal. Beiden hanteren al jaren een negatieve rente. De resultaten zijn voor discussie vatbaar. Zweden waagde zich eveneens aan dat experiment. Het draaide die bladzijde eind vorig jaar om en toont bitter weinig appetijt voor een nieuwe poging. De boodschap van de Amerikaanse geldmarktrente klonk gisteren toch wel even anders.

De Fed Funds future curve capteert de marktverwachtingen omtrent het toekomstig rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Ze zegt met andere woorden iets over de verwachte rentes op zéér korte termijn. Die curve dook gisteren voor de eerste maal in de geschiedenis onder 0%! Investeerders gaan meer bepaald uit van een negatieve rente vanaf eind dit jaar doorheen 2021. We moeten de zaken niet dramatiseren: het gaat voorlopig nog om een uiterst minieme -0.03%. Maar we vinden de symboliek van een heel andere grootteorde.

Veel risicovolle activa presteerden de afgelopen weken zeer sterk. Onder meer de Amerikaanse aandelenmarkt herstelde spectaculair. De met technologie overladen Nasdaq kleurt sinds gisteren zelfs lichtgroen t.o.v. de start van het jaar. Die rally steunde vooral op een verhoopte heropstart van de economie nadat het coronavirus die quasi lam legde en op de (perceptie van een onuitputtelijke) bailoutcapaciteit door de overheden. Het bedrijfsleven pikt de draad ondertussen inderdaad zéér gradueel terug op. U en ik mogen binnenkort terug uit ons kot voor een exotische trip naar een andere winkel dan de supermarkt. Maar de terugkeer naar normaal, hoe gradueel ook, gaat onvermijdelijk gepaard met het risico op een nieuwe golf van besmettingen. De herintroductie van de quarantainemaatregelen dringt zich in zo’n geval op. We mogen daarbij gerust aannemen dat die nóg strenger zullen zijn.

En dat is waar de Amerikaanse (geld)markt met de beweging van gisteren misschien op anticipeert. Vooral het tijdsbestek (eind 2020 -2021) vinden we frappant. De meeste maatregelen zijn wellicht tegen het derde kwartaal zo goed als volledig teruggeschroefd. Door deze gefaseerde aanpak in combinatie met de nakende zomermaanden is het best mogelijk dat Covid-19 tot dan onder de radar blijft. Sommige segmenten van de financiële markten kunnen dus nog wel even op hetzelfde elan doorgaan. Maar wat met de koude wintermaanden in het vierde kwartaal en begin 2021? De evolutie van het virus is uiteraard koffiedikkijken. Maar dat verhindert niet dat bij sommige beleggers stilaan de idee van een tweede lockdown nestelt. De resterende fiscale en monetaire ruimte om zo’n W-groeipatroon op te vangen is extreem beperkt. Fed-voorzitter Powell zette negatieve rentes in maart nog weg als voor de VS ongeschikt monetair beleid. Voor de markten daarentegen is die piste kennelijk niet meer zó ondenkbaar.
 

Fed-renteverwachtingen gisteren (oranje) vs. begin april (groen).

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.