Bank of England verwacht klap van 25% in Q2

Marktrapport

De Britse centrale bank (BoE) hield het monetaire beleid vanochtend ongewijzigd. De beleidsrente bedraagt 0.1% en de centrale bank streeft een obligatieportefeuille van £645 miljard na. In maart verhoogde ze die doelstelling met £200 miljard. Tegen het einde van het 2e kwartaal heeft de BoE die kaap waarschijnlijk gerond. Twee van de negen gouverneurs stemden voor een nieuwe verhoging van die obligatie-aankopen (+£100 miljard).

Gouverneur Bailey stelde een weinig rooskleurig economisch plaatje voor. De economische krimp van 3% in het 1e kwartaal verbleekt tov de verwachte 25% kw/kw crash in het 2e kwartaal. De klap voor het volledige jaar 2020 bedraagt 14%. In haar economisch scenario houdt de BoE er rekening mee dat de lockdownmaatregelen vanaf begin juni voorzichtig worden teruggeschroefd. Ze vreest dat consumenten niet onmiddellijk een inhaalbeweging zullen maken. De echte economische doorstart komt er volgens de BoE pas eind dit jaar en begin 2021. Een vaak geciteerde denkpiste luidt dat de bevolking vrijwillig op haar hoede zal blijven tot er uitsluitsel is over een vaccin tegen het Covid-19 virus. De Britse werkloosheidsgraad zou de toppen van 2008-2009 overstijgen (9%) ondanks alle fiscale maatregelen om zoveel mogelijk werknemers aan boord te houden tijdens de “tijdelijke” coronaklap. De centrale bank verwacht dat de Britse inflatie tot slechts 0.5% zal afglijden, vooraleer te herstellen richting 2% in 2022. Om al deze redenen wil de BoE de beleidsrente nog lange tijd onveranderd laten. Als de neerwaartse risico’s verbonden aan het pessimistische scenario zich voordoen, verwachten we extra monetaire versoepeling door middel van een uitbreiding van de activa-aankopen eerder dan door het negatief maken van de beleidsrente. Het Britse pond steeg wat na de beslissingen. Sommigen anticipeerden mogelijk al op imminente actie. EUR/GBP daalde van de hoge tot de lage 0.87-zone. Op korte termijn vrezen we dat het trage (globale) economische herstel, de nakende brexitdeadline (verlenging transitieperiode) en de trage Britse reactie op de coronacrisisuitbraak in het nadeel van sterling zullen spelen. EUR/GBP 0.8680 vormt een solide bodem.

Norges Bank bereikt de bodem

De Noorse centrale bank verlaagde de beleidsrente onverwacht van 0.25% tot 0%. Gouverneur Olsen merkt wel op dat daarmee de bodem bereikt is. De negatieve effecten voor de financiële sector overstijgen mogelijke baten van negatieve beleidsrentes, oordeelt de Norges Bank. Net als bij de Bank of England geldt dat ze de nulrente wil aanhouden over de beleidshorizon (einde 2023!) om de economie te ondersteunen. De forse daling van de olieprijzen speelde mee in de analyse van vandaag. Olsen en co schatten dat de Noorse economie dit jaar met 5.2% zal krimpen. De Noorse kroon verloor aanvankelijk terrein na de symbolische renteverlaging. De krachtige verklaringen over het bereiken van de bodemgrens zetten snel een stop op de daling. EUR/NOK handelt op dit ogenblik opnieuw rond het 11.10 technische steunniveau. Een breuk lager (olieprijs; opflakkering risicosentiment of eurozwakte tout court) zou eindelijk het technische plaatje voor de NOK wat verbeteren. Het eerstvolgende ijkpunt bevindt zich rond 10.30.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/NOK blijft nabij 11.10 steunniveau ondanks renteverlaging Norges Bank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.