Italiaanse overheidsschuld: geen probleem?

Marktrapport

Vrijdag was er behoorlijk wat zenuwachtigheid, vooral op de Europese markten. Behalve zwakke data en onzekerheid over een afbouw van de lockdowns in verschillende landen, keken investeerders met een bang hartje uit naar de evaluatie van de Italiaanse kredietscore door kredietbeoordelaar S&P. Italië heeft een BBB score met negatieve ‘outlook’. Een ratingverlaging brengt het land op de rand van de status ‘rommelkrediet’. Het ontsporend begrotingstekort omwille van de coronacrisis en de onvermijdelijke stijging van de al hoge overheidsschuld waren slechte voortekenen. Standard & Poors was echter opvallend mild. Italië mag voorlopig zijn kredietscore (BBB) behouden, het vooruitzicht blijft wel negatief.

De schade die Italië staat te wachten is nochtans niet min. S&P rekent voor dit jaar op een economische krimp van 10%. Zelfs met een herstel volgend jaar, kan het nog tot begin 2023 duren alvorens de economie de omvang voor de coronacrisis bereikt. Door de maatregelen om de economie te steunen en de ‘automatische’ verslechtering van het begrotingssaldo (minder inkomsten, meer uitgaven) kan het tekort dit jaar oplopen tot 6.3% en de schuldratio tot 153% van het BBP. Toch is de analyse van S&P opvallend gebalanceerd. Zo vermeldt het agentschap het Italiaanse externe overschot en de lage schuldgraad in de private sector. Toch is de relatieve gerustheid van S&P vooral ingegeven door de Europese factor in de Italiaanse schuldvergelijking.

Er is veel te doen over de noodzaak van een gemeenschappelijk, op Europees niveau gefinancierd, antwoord op de coronacrisis. Ook S&P vernoemt dat Europese antwoord als factor van onzekerheid voor de Italiaanse kredietscore. Anderzijds zal de ECB dit jaar via haar aankoopprogramma’s (APP & PEPP) zowat 9% van het EMU BBP aan obligaties kopen. Met andere woorden: de financiering van de begrotingstekorten wordt de facto gedekt door de ECB en indien nodig kan de ECB nog meer kopen. Hierdoor verwacht S&P dat Italië zich ook dit jaar zal kunnen financieren aan een reële rente die kort bij 0% ligt. Anders gezegd: zelfs al komt er maar een beperkte financiering/transfer van de EU richting landen als Italië, dan nog zorgen de aankopen van de ECB voor een functioneel monetair transmissiemechanisme en onderstutten ze de facto in belangrijke mate de Italiaanse kredietwaardigheid door een goedkope financiering te verzekeren.

In het politieke debat over wel of niet transfers vanuit Europa naar landen als Italië is dit wel wat een ambigu signaal. Echte transfers zouden de (relatieve) kredietwaardigheid van landen als Italië natuurlijk verbeteren. Anderzijds kunnen noordelijke landen met de analyse van de kredietagentschappen in de hand zeggen dat er, zeker op korte termijn, geen transfers nodig zijn. Via de balans van de ECB zorgen ze ervoor dat Italië zich goedkoop kan financieren en het land is/blijft kredietwaardig. Waarom zijn die transfers dan nodig? Wordt zeker vervolgd. Een voorzichtig positieve conclusie luidt dat de coronacrisis tot nader bericht niet onmiddellijk tot een nieuwe eurocrisis zal leiden. Tenzij de lokale politiek zelf opnieuw de relatie tussen Italië en de E(M)U in vraag stelt natuurlijk. De Italiaanse kredietrisicopremie daalt alvast verder vanmorgen. De euro is iets beter in vorm al heeft dat waarschijnlijk meer te maken met een algemene daling van de dollar dan met opluchting over Italië.
 

Figuur - 10-j kredietspread Italië-Duitsland: druk neemt wat af

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.