Marktlogica in coronatijden

Marktrapport

Het was gisteren een interessante dag op de markten. Het relatief gewicht dat die markt gaf aan de nieuwsfeiten was op zijn minst opvallend. De EMU PMI’s waren zonder meer ‘dramatisch’. De Amerikaanse PMI was ‘gewoon’ heel slecht. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS stegen opnieuw met meer dan 4.5 miljoen. Dat was verwacht, maar is daarom niet minder erg. Ondertussen verloren al meer dan 26 miljoen Amerikanen hun job. Aanvankelijk stoorde dat de markten niet. Op een bepaald ogenblik stonden de Amerikaanse beursindices meer dan 1.5% hoger. We zien het recent relatief positief sentiment in de eerste plaats als een uiting dat de markt vertrouwen heeft in de ‘bail-out’ capaciteit van de overheden. Of dat terecht is, is een andere zaak. Iets na de sluiting in Europa, leverden de indices in de VS plots hun winst in. Reden: een berichtje dat een geneesmiddel van een Amerikaanse farmaceutisch bedrijf (Gilead) niet de verhoopte resultaten opleverde in de strijd tegen het coronavirus. Dacht de markt nu echt dat er op korte termijn een min of meer afdoend medisch antwoord voor het coronavirus zou zijn?

De voorbije weken sneuvelden al meer “zekerheden” en dat geldt ook voor de klassieke reactiefuncties op de markten. Het blijft in een ‘klassieke/normale’ financiële crisis dikwijls onduidelijk wat al verdisconteerd is in de markt. Toch bepaal je je positionering als investeerder dan op basis van een of andere economische logica. Nu moet je de verwachtingen/inschattingen laten afhangen van een factor die volledig extern is aan de economie. De specialisten die met die externe factor bezig zijn hebben het al heel moeilijk om vooruit te kijken hoe dat proces zich zal ontwikkelen. Voor de markt is het nog een pak moelijker om daarmee om te gaan. Het blijft een beetje blind vliegen, zeker voor de markten waar de invloed van de centrale banken en/of overheden minder groot is. Op de rentemarkt hebben de centrale banken veel macht en is het iets gemakkelijker om je als investeerder een ‘geordend’ idee te vormen. Die visie kan dan uiteraard nog juist of verkeerd zijn. Voor andere markten is het nog een pak moeilijker om de impact van die externe factor via allerlei kanalen in te schatten.

De voorbije weken zagen de markten het glas dikwijls halfvol, waarschijnlijk minstens ten dele omdat ze zich optrokken aan de grote inspanningen van de fiscale en monetaire overheden. De intraday prijsbeweging van gisteren toont dat onverwachte berichtjes over die externe factor snel een bepaalde marktinterpretatie of positionering aan het wankelen kunnen brengen. In dit verband valt ons op dat de VIX volatiliteitsindex historisch gezien op een hoog niveau blijft.

Op zich is het niet ongewoon dat het even duurt voor de VIX terug daalt naar ‘normale niveaus’. Het is wel opvallend dat de VIX zich nog op dit hoge niveau bevindt ondanks dat de onderliggende beursindices, zeker in de VS, zich de voorbije weken toch al behoorlijk hersteld hebben. We zien het als een illustratie dat de markt toch beseft dat de visibiliteit naar de toekomst beperkt blijft en dat de externe factor nog voor onverwachte wendingen kan/gaat zorgen. Toch maar best een voldoende risicopremie inbouwen dus, ondanks alle (begrijpelijke) inspanningen van de (monetaire) overheden om die (kunstmatig) in te perken.
 

Figuur - VIX volatiliteitsindex

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.