China lijdt en leidt

Marktrapport

Ale ogen waren vroeg vanmorgen op China gericht. Als initiële epicentrum van de covid-19 pandemie werd het land ook als eerste economisch getroffen. En dankzij ingrijpende maatregelen lijkt het erop dat de Chinese draak ook als eerste uit het dal van de corona-crisis zal klimmen. Hoe diep het dal is, vertellen ons nu de reële economische groeicijfers voor het eerste kwartaal. Die waren, zoals verwacht, barslecht, maar zelfs nog wat slechter dan de consensusverwachting. Met een groei van -6.8% (j/j) in het eerste kwartaal kende China voor het eerst een drastische terugval op zijn jarenlange en pijlsnelle ontwikkelingspad. Dergelijke schok komt bijzonder hard aan in een planeconomie waar de economische groeicijfers in principe in de sterren van de Communistische Partij staan geschreven. Andere cijfers bevestigen de sterke terugval in de Chinese economie. De drastische verkoopdaling in de kleinhandel (-15.8%) in maart wijzen op de sterke vraagschok door de verregaande quarantainemaatregelen en liggen in lijn met de eerdere dalingen in het consumentenvertrouwen. Aan de aanbodzijde zijn de cijfers wat tegenstrijdig. Enerzijds daalden de investeringen met 16.1%, maar anderzijds bleef de krimp in de industriële productie beperkt tot 1.1% in maart, in vergelijking met een krimp van 13.5% in februari.

Dat laatste cijfer is een hoopvol signaal. Het suggereert dat China traag, maar duidelijk uit het corona-dal aan het kruipen is. Ook sentimentsindicatoren wijzen in die richting en voeden wereldwijd de hoop dat de coronacrisis een V-patroon zal kennen. Maar de relatief positieve evoluties in de Chinese industrie kunnen de wereldeconomie ook helpen. Als de Chinese industriële motor blijft draaien betekent dat een hernieuwde vraag naar internationale inputs en investeringsgoederen waarbij vooral dat laatste van belang is om de Europese export opnieuw aan te wakkeren. Dat laatste is een cruciale voorwaarde om een snel herstel in Europa mogelijk te maken. Bovendien verkleint een herstel in de Chinese industrie de kans op internationale bevoorradingsproblemen, op voorwaarde dat ook de logistieke keten opnieuw vlot draait.

De Chinese cijfers geven alvast aan dat de economische slag ook in de westerse wereld enorm zal zijn, maar dat een sterk herstel mogelijk is. Toch komen er ook waarschuwingen uit de Chinese cijfers. De Chinese inflatie klimt ondanks de economische terugval. De inflatie-opstoot komt hoofdzakelijk door sterk stijgende voedingsprijzen die nog worden aangewakkerd door exportbeperkingen op voedsel in een aantal Aziatische landen. Het gevaar van blijvend protectionisme loert om de hoek. Met de combinatie van een hogere inflatie en een tragere groei op langere termijn dreigt het gevaar van een stagflatieperiode. Vooral voor de westerse economieën, met veel lagere groeiniveaus, zou dat een pijnlijke uitloper van de huidige coronacrisis zijn. Ook de Chinese schuldenberg zal sterker aangroeien door de financiering van diverse crisismaatregelen. Ook daarin volgt de wereld het Chinese voorbeeld.

Het is nu officieel duidelijk dat het covid-19 virus een enorme terugslag in de wereldeconomie veroorzaakt. De Chinese cijfers wijzen op een sterke vraagschok, terwijl de aanbodzijde zich stilaan herstelt. De algemene macro-economische toestand van China is in elk geval verslechterd, met toegenomen risico’s op langere termijn. Corona zal ons nog een tijdje achtervolgen.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Grafiek: China – Reële BBP-groei per kwartaal (j/j) – bron: NBS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.