Voorzichtig omspringen met relatieve rust

Marktrapport

De voorbije week toonden verschillende markten een mooie herstelbeweging. Amerikaanse en Europese beurzen noteren met winsten van 10% sinds de start van de week. In de Verenigde Staten brak de S&P 500 door een eerste belangrijk weerstandsniveau (2650; 38% retracement). Technische analyse suggereert een einde aan de verkoopgolf van zodra 38% van de verliezen (in case tussen midden februari en midden maart) zijn goed gemaakt. De Euro Stoxx 50 testte tot tweemaal toe een gelijkaardig weerstandsniveau (2900), maar kan die harde noot nog niet kraken. Let wel: technische analyse is geen heilige graal.

Een belangrijke bijsluiter bij de sterke bewegingen van deze week is dat ze omhuld zijn door relatief lage volumes. De korte handelsweek voor Pasen is traditioneel één waarin de activiteit terugvalt. De meeste Europese en Amerikaanse markten zijn morgen gesloten. Dit jaar gaat die week bovendien gepaard met een minimum aan economische cijfers. Tot slot blijft het nieuws van de dag beperkt tot de dagelijkse coronastatistieken. We blijven dus bijzonder voorzichtig omspringen met de positieve risicocorrectie. De kost van het lamleggen van de globale economie blijft onduidelijk. De carrousel van kredietratingverlagingen komt maar pas op gang en kan nefaste gevolgen hebben voor vele bedrijven. Bovendien zijn overheden, op de spreekwoordelijke uitzonderingen na, nog steeds niet happig op het terugschroeven van lockdownmaatregelen. De Europese Commissie pleitte recent nog tot een verlenging van het sluiten van de grenzen tot midden mei. De verregaande (liquiditeits-)maatregelen van centrale bankiers maken wel dat een terugkeer naar de paniekkoersen van midden maart minstens op korte termijn niet aan de orde is.

Een tweede vaststelling deze week was de terugkeer van de negatieve correlatie tussen obligaties een aandelen. Vorige maand verkochten investeerders alles, gaande van de meest veilige activaklassen tot de meest risicovolle. Deze week zorgde de beursrally voor verkoopdruk op Duitse en Amerikaanse overheidsobligaties. Het spiegelbeeld was een stijging van de rentes. In de Verenigde Staten zoekt de 10j-rente een nieuw evenwicht tussen 0.5% en 1%. De ongelimiteerde obligatie-aankopen door de Fed beschermen de bovenzijde van de handelsband. Het uitblijven van de blinde paniek van midden maart stelt de ondergrens veilig. Dezelfde redenering kunnen we maken voor de betere Europese overheidskredieten. Het gebrek aan een fiscaal Europees antwoord betekent dat de kredietrisicopremies voor de zwakkere broertjes ondanks de aanwezigheid van de ECB voorzichtig blijven stijgen. De nalatenschap van de coronacrisis – ontspoorde begrotingen, exploderende overheidsschulden en een verdere politieke polarisatie – stelt de naar nul-convergerende Europese kredietrisicopremies in vraag.

Op de wisselmarkt verliest de dollar enkele pluimen. Opnieuw vanuit de veronderstelling dat de liquiditeitsproblemen opgelost zijn, wordt een terugkeer van de greenback naar de top van vorige maand – op handelsgewogen basis (103) – moeilijk. De euro kampt nog met teveel (fiscale) problemen om de bodemkoersen definitief achter zich te laten. Vele, kleinere, minder liquide munten presteerden wel al sterk tegen de dollar. Lokale centraal bankiers veranderen het geweer van schouder. Ze streefden jarenlang vrijwillig een (relatief) zwakkere munt na, maar beseffen nu dat de prijs van een (te) zwakke, (te) volatiele munt (te) hoog is.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EuroStoxx 50 test eerste belangrijk weerstandsniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.