RBA wil minder agressief optreden

Marktrapport

De Australische centrale bank (RBA) hield vanmorgen een reguliere beleidsvergadering. Ze hield de beleidsrente stabiel op 0.25% en liet ook de andere parameters van het pakket uitzonderlijke maatregelen onveranderd. De centrale bank sloeg wel een opvallend gebalanceerde toon aan. Daar gaan we later dieper op in. Door de lawine aan (al dan niet geplande) monetaire interventies wereldwijd, werden enkelen, waaronder de RBA, onterecht onderbelicht. Daarom eerst een overzicht van de monetaire stimulus die ze op 19 maart uit de doeken deed.

De RBA verlaagde om te beginnen de beleidsrente tot 0.25%, een verlaging met 75 basispunten naar de de facto nulgrens. De centrale bank streeft naar eenzelfde niveau voor de driejaarsrente door het opkopen van overheidsobligaties (verschillende looptijden) op de secundaire markt. Met beide maatregelen houdt de RBA het volledige korte eind van de rentecurve kunstmatig laag en probeert ze een vlotte werking van de Australische obligatiemarkt te verzekeren. De RBA zette ook een nieuwe faciliteit (tot A$90 mld), het Term Funding Facility (TFF), op poten waar instellingen financiering aan interessante voorwaarden kunnen opnemen in functie van uitstaand krediet. De vierde poot van het monetaire pakket bestaat uit een eerder technische maatregel die ongewenste neveneffecten van de zeer lage beleidsrente helpt opvangen. De RBA beloofde eerder al ook extra liquiditeit met een looptijd van maximaal zes maanden via dagelijkse (of wekelijkse) marktinterventies.

Over naar vandaag. Lowe en de zijnen zijn tevreden over het effect van die maatregelen. De toestand is zelfs dusdanig verbeterd dat de RBA zowel de hoeveelheid als het tempo van het aankoopprogramma mogelijk zal terugschroeven – uiteraard op voorwaarde dat de zaak niet opnieuw escaleert. De teller staat inmiddels op een slordige A$36 miljard. Ook wat de liquiditeitsinterventies betreft, verwacht de bank minder inspanningen te (moeten) doen. Het nieuwe TFF dekt alles wat financiering betreft voldoende af.

De RBA waagt zich niet aan puntschattingen over groei. Ze voorspelt een “zeer grote” economische krimp in het tweede kwartaal. Een herstel is in grote mate afhankelijk van de duur van de strenge quarantainemaatregelen. Dat is de cruciale onbekende. De gulle monetaire (en fiscale) respons is er om de klap gedeeltelijk op te vangen. Maar de RBA maakt in het communiqué duidelijk dat het geen éénrichtingsverkeer naar monetaire versoepeling is.

De timing van de RBA is opvallend vroeg, na amper drie weken van crisismaatregelen. Dat verraste ook de markt vanmorgen. De Australische rentecurve blijft stabiel aan het korte eind (curvecontrole) maar stijgt met zo’n 20 basispunten op het lange eind. De Australische dollar veert op vanuit 0.608 richting 0.618. Wat de Aussie dollar betreft hebben we voorlopig waarschijnlijk de bodem gezien, zowel tegenover de euro als de Amerikaanse naamgenoot. Het algemeen verbeterd sentiment legt de munt geen windeieren. Bovendien is China, waarmee Australië belangrijke economische banden heeft, inmiddels aan de beterhand. Het land werd zwaar getroffen door het coronavirus maar pikt voorzichtig opnieuw de draad op. Dat kan mee aan de basis liggen voor een verder herstel van de Aussie.
 

AUD/USD: Australische dollar heeft waarschijnlijk de bodem gezien.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.