Markt en Fed in een nieuwe krachtmeting

Marktrapport

De slachtpartij op de Amerikaanse beurzen ging gisteren onverminderd verder. De verliezen lopen inmiddels zo ver op dat de jaarwinst van de grote drie (Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq) volledig in rook is opgegaan. De VS treedt daarmee in het voetspoor van Europa en het gros van Azië. Enkel India legt (voorlopig) nog een bescheiden jaarwinst van zo’n 3 tot 6% voor. Het spiegelbeeld van zo’n aandelencorrectie is de typische vlucht naar veilig geachte Amerikaanse (en Duitse) overheidsobligaties. Rentes in de VS tuimelden gisteren 3 (10j.) tot 5 (2j.) basispunten en bevinden zich in de buurt van belangrijke technische steunniveaus. De AAII-bevraging peilt wekelijks naar het Amerikaans investeerderssentiment. De verhouding ‘bulls-bears’ noteert momenteel aan het laagste niveau (0.43) sinds begin 2016. Ter vergelijking: begin dit jaar klokte de ratio af op 3.84. Aan de basis van die brute herpositionering ligt de vrees voor een forse globale groeivertraging/recessie. Initieel betaalden vooral de financiële markten in Europa en de opkomende landen (China in het bijzonder) het gelag. Sinds een aantal weken brak ook de Amerikaanse dijk en duwt de verkoopgolf de markten daar kopje onder. Helemaal onlogisch is dat niet, maar de intensiteit waarmee dat gebeurt, roept vragen op.

De (Amerikaanse) markt heeft vooral (enkel?) aandacht voor de risico’s die de groei bedreigen. Die risico’s ontkennen heeft geen zin. Het waarschuwingslampje naast de huizenmarkt knippert oranje. De (dreiging van een) handelsoorlog hangt als een donkere wolk boven de economie en tast op termijn onvermijdelijk het vertrouwen (en groei) aan. Het IMF stelt daar vooral in Azië al de eerste tekenen van vast. De Amerikaanse economie is minder blootgesteld aan het buitenland maar zeker niet immuun aan een externe groeivertraging. Niet in het minst zet ook de graduele beleidsnormalisatie van de Fed de economie en de financiële markten onder druk.

Toch is die normalisatie gerechtvaardigd in het licht van de economische prestaties en data. Average Joe profiteert van een ijzersterke arbeidsmarkt en laat de dollars ook in Q4 stevig rollen, getuige onder meer de kleinhandelsverkopen. Dat is belangrijk voor de Amerikaanse groei, die in belangrijke mate (gemiddeld voor 70%) stoelt op binnenlandse consumptie. Het vertrouwen onder zowel consumenten als bedrijfsleiders noteert niet meer aan de absolute records, maar blijft comfortabel hoog/boven pre-crisisniveaus. Een gezonde dosis vertrouwen is cruciaal voor de toekomstige groei.

De stevige correctie op de markten valt moeilijk te rijmen met die sterke fundamentals. De recente prijsbewegingen suggereren een nakende recessie met de Fed-renteverhoging morgen (één van) de laatste in de opwaartse cyclus. Dat is volgens ons bijzonder voorbarig. Het is vooralsnog ook niet de visie van de gemiddelde voorzichtige maar positieve Fed-gouverneur. Ondertussen brokkelen de Amerikaanse rentes opnieuw 2 à 3 basispunten af. De markt probeert de centrale bank manu militari op de knieën te dwingen. Maar we gaan er niet vanuit dat ze daar morgen in slaagt.
 

Figuur - Nasdaq is de laatste van de grote drie die jaarwinst opgeeft.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.