(Verloren?) hoop op oliedeal

Marktrapport

Covid-19 startte als een vonk die paniek bracht maar evolueerde geleidelijk tot een domino-effect met ingrijpende economische en financiële gevolgen. De toeristische sector en de horeca werden eerst besmet maar stapsgewijs kwamen ook andere sectoren en industrieën (bv. de auto-industrie) in het gedrang. Ook de oliemarkt kreeg een mokerslag. Olieprijzen kelderden door de met corona gepaard gaande vraagkrimp. Maar zoals het spreekwoord zegt, een ongeluk komt nooit alleen. Alsof dat niet genoeg was kwam er een geopolitiek pokerspel tussen OPEC en de bondgenoten van het oliekartel, waaronder Rusland (OPEC+). Ze moesten beslissen hoe het overaanbod te beperken en de prijs te ondersteunen. De vraaguitval naar aanleiding van de coronacrisis maakte dat alleen maar dwingender en moeilijker. Saudi-Arabië veranderde het geweer van schouder nadat de OPEC-leider Moskou niet kon overtuigen van een extra productieknip die de Arabische oliereus nodig achtte. Het land draaide de kranen volledig open en overspoelde de oliemarkt. Rusland hield het been stijf omwille van de eigen politieke agenda. Via lage olieprijzen hoopte Moskou de Amerikaans schalieoliesector – die torenhoge schulden torst en hogere productiekosten kent – een hak te zetten. Dat was het begin van een forse olieprijsoorlog. Saudi-Arabië haalde verder uit door olie met een fikse korting te verkopen. De giftige cocktail van een dalende vraag en de aanbodexplosie duwde olieprijzen de dieperik in. De prijs voor een vat Brent ruwe olie tuimelde naar $24.52, het laagste peil sinds 2002! Op het eerste gezicht is een positieve aanbodschok gunstig voor olie-importerende landen, denk aan China dat vorige week strategisch haar oliereserves aanvulde met goedkope olie. Echter zorgt de duik van de olieprijzen voor grote onzekerheid en malaise via financiële en economische verbanden. Zo is een groot aantal bedrijven – naast de energiesector – direct of indirect verbonden met de oliesector en worden zij nu geconfronteerd met een dubbele slag.

Licht aan het einde van de tunnel?

Vorige week was er een sprankel hoop nadat Amerikaans president Trump via zijn favoriete communicatiekanaal liet weten dat de Saoedi’s en de Russen aan een akkoord werkten om de forse daling van de olieprijzen een halt toe te roepen. Trump had met de Saoedische kroonprins MBS getelefoneerd, die op zijn beurt had overlegd met de Russische president Putin. Trump verwachtte dat de twee landen de olieproductie met ongeveer 10 miljoen vaten per dag zullen terugschroeven en misschien zelfs aanzienlijk meer!

Één tweet was genoeg voor de markten om alles weer even door een roze bril te zien. De prijs van een vat Brent-olie en van de Amerikaanse WTI-olie veerde met zo’n 30% op tot respectievelijk $36.29 en $27.39. Riyad meldde dat een noodvergadering van OPEC+ zou worden samengeroepen om een eerlijk akkoord te bereiken om de productie te beperken. Het voor vandaag geplande topoverleg is echter uitgesteld naar donderdag waardoor vandaag de olieprijzen weer een klap incasseerden tot $30 per vat (Brent). Oliereuzen en investeerders duimen dat de Saoedi’s en de Russen donderdag alsnog een deal sluiten om een wereld die in olie zwemt, minder fors te bedienen. De vraag is of de grootmachten hun gekibbel opzij kunnen zetten. Het is ook onduidelijk in hoeverre de verschillende producenten bereid zijn hun duit in het zakje te doen, wat de rol van de VS zal zijn, nu ook Trump dreigt met “substantiële” importheffingen op olie om de Amerikaanse energiesector te beschermen, en wat Rusland wil zien voor het groen licht geeft. Vragen die we hopelijk donderdag beantwoord zien…
 

Brent: bescheiden poging om diepterecords te verlaten.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.