MNB grijpt in op verrassende wijze

Marktrapport

De Hongaarse economie, die de laatste jaren steeds meer integreerde in globale aanvoerketens, voelt in toenemende mate de mokerslag van de coronapandemie. De PMI-bedrijfsvertrouwensindicator voor de verwerkende nijverheid nam in maart een pelikaanduik van 50.1 tot 29.1, het laagste niveau in de boeken! Bedrijven rapporteerden een crash in het aantal nieuwe orders tot het laagste niveau ooit waardoor fabrieken tot stilstand kwamen. De PMI schetst een grimmig beeld voor de economische vooruitzichten in Hongarije.

…en premier Viktor Orbán maakt(e) daar gretig gebruik van om zijn greep op het land te versterken. Onder de coronadekmantel trok de premier alle macht naar zich toe. Maandag zette het Hongaarse parlement, waar Orbáns partij Fidesz 133 van de 199 zetels heeft, zichzelf buitenspel door de premier voor onbepaalde duur volmachten toe te kennen om de coronacrisis te bestrijden. Een machtsconcentratie zonder einddatum. De premier pleit(te) er alles aan te doen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

MNB grijpt in tegen zwakke munt

Geplaagd door een uiterst zwakke munt (EUR/HUF tot 369!) enerzijds en de coronanachtmerrie anderzijds, bevindt de centrale bank zich in een lastig parket. Gisteren nam de MNB (op toch wel verrassende wijze) enkele beslissingen. Allereerst laat de centrale bank de kapitaalbuffervereisten voor systemische banken vanaf 1 juli varen en gaat ze deze pas vanaf 2022 opnieuw stapsgewijs opbouwen. Hiermee anticipeert de MNB op HUF 4.5mld extra in uitleencapaciteit om kredietverlening aan de reële economie te stutten. Anderzijds kondigde de MNB een nieuwe depositofaciliteit aan. De depositofaciliteit met een looptijd van een één week heeft een vergoeding van 0.90%, 95 bpn boven de depositorente van -0.05% en nauwer aansluitend met de beleidsrentes van andere Centraal-Europese landen met een eigen munt (Tsjechië en Polen: 1%). Een impliciete renteverhoging door de centrale bank? De MNB tracht via de nieuwe depositotool HUF-liquiditeit uit de markt te onttrekken aangezien het voor banken weinig interessant is om aan de negatieve rente geld te parkeren bij de centrale bank. Dit oefent extra druk uit op de Hongaarse forint die ondanks een licht verbeterd risicoklimaat nog steeds van de glijbaan gaat. EUR/HUF flirtte na de zwakke PMI gisteren zelfs met het 370-niveau!

Middels de buitengewone zet hoopt de MNB een stop te zetten op een verdere depreciatie van de forint. De centrale bank kondigde bovendien aan dat de totale hoeveelheid forint-liquiditeit die ze wekelijks zal aanvaarden in functie van de dan geldende marktomstandigheden gebeurt. Zolang de forint aan de huidige dieptepunten noteert, verwachten we dat de MNB geen limieten zal opdragen. EUR/HUF 350 kan een eerste belangrijke referentiepunt voor de centrale bank zijn waarbij ze acht dat de “relatieve” rust is teruggekeerd.
 

Figuur - EUR/HUF: forint herstelt van diepterecord.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een week van twijfel…?

Een week van twijfel…?

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Duitse nijverheid maskeert sombere realiteit

Yuan test belangrijk technisch niveau

Yuan test belangrijk technisch niveau

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt

Prijsdynamiek op Europese woningmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.